Νεκταρία Καραντζή: Το τραγούδι του Αγίου Γεωργίου

Πλάνα από τον Άγιο Γεώργιο Σιατίστης

Χριστός Ανέστη - έφερε χαρά! | Hristos voskrese - radost donese! (Σερβία)

Ljudi likujte, narodi čujte:

Hristos voskrse, radost donese!
Zvezde igrajte, gore pevajte,
Hristos voskrese, radost donese!
Šume šumite, vetri brujite,
Hristos voskrse, radost donese!
Mora gudite, zveri ričite,
Hristos voskrse, radost donese!
Pčele se rojte, a ptice pojte,
Hristos voskrse, radost donese!
Anđeli stojte, pesmu utrojte,
Hristos voskrse, radost donese!
Nebo se snizi, zemlju uzvisi,
Hristos voskrse, radost donese!
Zvona zvonite, svima javite,
Hristos voskrse, radost donese!
Slava ti Bože, sve ti se može,
Hristos voskrse, radost donese!

Sv. vladika Nikolaj Žički

podignimostupove.com

Ανοίξτε μου την Εκκλησιά - Ματθαίος Γιαννούλης, Μιχάλης Ταμπουράς

Ένα νέο - συγκινητικό τραγούδι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και τον Μιχάλη Ταμπουρά.
Μουσική: Ματθαίος Γιαννούλης - Στίχοι: Μιχάλης Ταμπουράς

"AIGAIO MUSIC // Matthaios Giannoulis"