Η Πλατυτέρα των Ουρανών

24 Μαρ. 2019

Ιστολόγιο |


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Ἀριθ. Πρωτ.: 350
 Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 25ῃ Μαρτίου 2019ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 217η

             ΘΕΜΑ: «Εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην...”.

            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Α. Μεγάλη ἡ σημερινή, διπλῆ γιορτή.Γιορτάζει ἡ Παναγιά, γιορτάζει κι’ ἡ Πατρίδα. Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ Ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 εἶναι δυὸ γιορτές, ἄρρηκτα συνδεδεμένες στὴν Ἱστορία καὶ στὴν συνείδηση τοῦ Ἐλληνικοῦ Ἔθνους.
Γιατὶ ὁ Ἑλληνισμός, σὰν συνέχεια τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ἦταν πάντοτε ἑνωμένος σφικτὰ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη. Μαζὶ συμπορεύτηκαν στὰ 400 καὶ 500 χρόνια τῆς τουρκικῆς τυραννίας. Καὶ ὅλοι, ὅσοι βαθειὰ μελετοῦν τὴν Ἱστορία, παραδέχονται ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπῆρξε ἡ τροφὸς καὶ ἡ φρουρὸς τοῦ Ἔθνους, σὲ κείνους τοὺς δίσεκτους καιρούς.

Β. Ἔτσι, δὲν εἶναι καθόλου παράξενο, ὅτι ἀνήμερα τῆς γιορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, κηρύχθηκε ἡ Ἐπανάσταση κατὰ τῶν Τούρκων, καὶ μάλιστα στὴν Ἁγία Λαύρα, στὸ Μοναστήρι τῆς Παναγίας. Κι’ ἦταν πέρα γιὰ πέρα ἀληθινὸς ὁ λόγος τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, ὅταν - μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση – μιλῶντας στοὺς μαθητές, στὴν Πνύκα, εἶπε ὅτι, ὅταν πιάσαμε τὰ ἄρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως κι’ ὕστερα ὑπὲρ Πατρίδος.Ὁ ἴδιος δὲ ὁ Κολοκοτρώνης ἔδωσε τὸ στίγμα τῆς πίστεως τῶν Ἑλλήνων, στὴν ἀρχὴ τῆς Ἐπαναστάσεως. Μπροστὰ στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, στὸ Χρυσοβίτσι τῆς Ἀρκαδίας, γονατιστὸς καὶ μὲ δάκρυα στὰ μάτια, παρακάλεσε καὶ εἶπε: Παναγία μου, βοήθησε καὶ τούτη τὴ φορὰ τοὺς Ἕλληνες νὰ ψυχωθοῦνε. Κι’ ὕστερα, μὲ γαληνεμένη τὴν ψυχή του, εἶπε τὸν περίφημο αὐτὸ λόγο : Ὁ Θεὸς ἔβαλε τὴν ὑπογραφή Του γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος καὶ δὲν τὴν παίρνει πίσω!

Γ. Μ’ αὐτὴ τὴν πίστη στὸν Θεὸ καὶ κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη τῆς Θεοτόκου, ξεκίνησαν οἱ Ἕλληνες τὸν τιτάνιο ἀγῶνα τῆς παλιγγενεσίας. Καὶ παρὰ τὶς πολλὲς καὶ ποικίλες ἀντιξοότητες, κατάφεραν νὰ ἐλευθερώσουν ἕνα μικρὸ τμῆμα τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ φτιάξουν τὸ πρῶτο Ἑλληνικὸ κράτος, νικῶντας τὴν πανίσχυρη Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Αὐτὴ τὴν μικρὴ Ἑλλάδα, ἕναν αἰῶνα ἀργότερα πέτυχαν νὰ τὴν ὑπερδιπλασιάσουν, πάντοτε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εὐλογία τῆς Παναγίας.

Δ. Ὅμως, τώρα φυσᾶνε ἄνεμοι ἀθεΐας καὶ ἀπιστίας στὴν εὐλογημένη Πατρίδα μας. Ἐπίμονες φωνὲς καὶ προσπάθειες, ἐπιδιώκουν νὰ σπρώξουν στὸ περιθώριο τῆς ἐθνικῆς ζωῆς τὴν Ἐκκλησία. Μιλᾶνε κάποιοι γιὰ οὐδετερόθρησκο κράτος. Καὶ θέλουν νὰ ἀπαλείψουν ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τὴν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τῆς Ἁγίας Τριάδος, πέρα ἀπὸ τοὺς ὅσους ἀντιχριστιανικοὺς νόμους ἔχουν ψηφισθῆ.Ἡ Ἑλλάδα οὐδετερόθρησκο κράτος”;
Ἡ Ἑλλάδα, ποὺ μὲ τὴν δύναμη τῆς Ὀρθοδοξίας ἐλευθερώθηκε, νὰ γίνῃ τώρα οὐδετερόθρησκο κράτος; Ποιοὶ εἶστε ἐσεῖς, οἱ ἀσήμαντοι ἄνθρωποι ποὺ κάνετε τέτοιες εἰσηγήσεις σ’ ἕνα λαό, ποὺ εἶναι ζυμωμένος μὲ τὴν θρησκεία του; Ποιοὶ εἶστε ἐσεῖς, ποὺ μιλᾶτε τάχα ἐν ὀνόματι τῆς ἐξουσίας καὶ θέλετε νὰ μεταθέσετε ὅρια ἅ ἔθεντο οἱ πατέρες μας”. Ποιοὶ εἶστε σεῖς, ποὺ θέλετε νὰ κάνετε ἄθρησκη τὴν Ἑλλάδα, τὴν Χώρα τῶν Ἁγίων καὶ τῶν Ἡρώων;

Ε. Ἀκοῦστε το, λοιπόν, καὶ βάλτε το καλὰ στὸ μυαλό σας. Εἶστε πρόσκαιροι ἄρχοντες, ἐνῷ ὁ Χριστὸς εἶναι αἰώνιος καὶ μένει εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀνίκητη. Ἡ πίστη εἶναι ριζωμένη βαθειὰ στὶς καρδιές. Ὅ,τι καὶ ἄν κάνετε, τίποτε δὲν θὰ πετύχετε, παρὰ μόνο νὰ ντροπιαστῆτε καὶ νὰ γίνετε καταγέλαστοι. Γι’ αὐτό, ἀδελφοί μου, ψηλὰ οἱ καρδιές. Τὰ σύννεφα τῆς κακίας γρήγορα θὰ διαλυθοῦν. Καὶ θὰ λάμψῃ λαμπρότερος ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Χριστός.
Θαρσεῖτε. Ἀνδρίζεσθε. Κραταιοῦσθε. Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους, ἅγια, εὐλογημένα. Εὐαγγελίζου γῆ χαρὰν μεγάλην.


Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ


youthimdpk.blogspot.com
Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης


 

 

16 Μαρ. 2019

Ιστολόγιο |


Του Γιάννη Σαΐνη 

Αρχικά το διάβασα σε μια προκήρυξη κάποιας ομαδούλας της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, εκεί κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Μετά, σε πιο κυριλέ έντυπο της "Aνανεωτικής" αυτοαποκαλούμενης Αριστεράς. Με το πέρασμα των χρόνων, η φήμη διαδόθηκε, πέρασε και σε κείμενα της "Ριζοσπαστικής" Αριστεράς. Από εκεί τσουπ, φώλιασε δειλά-δειλά και στις σελίδες "Φιλελεύθερων" εντύπων και τώρα -ω! του θαύματος- τρύπωσε και στο BBC. Η ταχύτητα εξάπλωσης εντυπωσιακή. Το εύρος της αποδοχής εντυπωσιακότεροΟ λόγος για μια παράγραφο από το αντιπολεμικό αριστούργημα του Στρατή Μυριβήλη, με τίτλο «Η Ζωή εν Τάφω». Περιγράφοντας o συγγραφέας την ανάρρωση του ήρωα του έργου του, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Μακεδονικό Μέτωπο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στο σπίτι μιας αγροτικής οικογένειας σε κάποιο χωριό βορείως των συνόρων μας, έγραψε για τους κατοίκους του χωριού ότι «δεν θέλουν να’ναι μήτε «Μπουλγκάρ», μήτε «Σρρπ» μήτε «Γκρρτς». Μοναχὰ «Μακεντόν ορτοντόξ».
Ορίστε η απόδειξη, μας λένε, πως στην Μακεδονία υπάρχουν-υπήρχαν Σλάβοι! Και μάλιστα Σλάβοι που δεν θέλουν να’ναι ούτε Έλληνες, ούτε Βούλγαροι, ούτε Σέρβοι! Και τι κάνει, μας λένε, νιάου νιάου στα κεραμίδια; Ορίστε που υπάρχουν αυτοί οι Μακεντόν που δεν τους αναγνωρίζετε εσείς οι εθνικιστές ως τέτοιους. Το είπε και ο δικός σας ο Μυριβήλης!

Αλλά τί πραγματικά λέει ο Μυριβήλης; Οι εκφράσεις είναι ζυγιασμένες προσεκτικά, λέξη-λέξη, γραμμή-γραμμή, πρόταση στην πρόταση. Όχι μόνο στο επίμαχο σημείο, αλλά σε όλο το κείμενο. Προσέξτε τις λέξεις, «μήτε Βούλγαροι, μήτε Σέρβοι, μήτε Έλληνες, μοναχά Μακεδόνες Ορθόδοξοι». Γιατί στην περίπτωση των «Μακεδόνων» προσθέτει το επίθετο Ορθόδοξοι;
Γιατί δεν το κάνει και για τους υπόλοιπους; Μήπως δεν είναι όλοι οι υπόλοιποι Ορθόδοξοι ή μήπως υπάρχουν και «Μακεδόνες» που δεν είναι Ορθόδοξοι και συνεπώς χρειάζεται να γίνει αυτός ο διαχωρισμός;
Η απάντηση είναι απλή εάν γνωρίζεις Ιστορία. Οι κάτοικοι του χωριού δεν έχουν καμμία «μακεδονική εθνική συνείδηση». Η συνείδησή τους δεν είναι εθνική, είναι η συνείδηση των Χριστιανών στην Οθωμανική αυτοκρατορία, πριν την εθνική αφύπνιση των Λαών.
Για να το πούμε πιο επιστημονικά είναι συνείδηση προνεωτερική. Δηλώνουν δηλαδή οι άνθρωποι τον τόπο κατοικίας και το θρήσκευμά τους. Είναι η συνείδηση του μιλλέτ της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Σαν να λέμε Γιαννιώτες Μουσουλμάνοι και Γιαννιώτες Χριστιανοί, Κρήτες Χριστιανοί ή Κρήτες Μουσουλμάνοι. Τι εθνική συνείδηση είχαν αυτοί οι άνθρωποι είναι μια άλλη ιστορία.
Τότε γιατί δεν λένε «Μακεδόνες Χριστιανοί» και λένε «Μακεδόνες Ορθόδοξοι»; Και εδώ η απάντηση είναι απλή. Στη Μακεδονία η δράση της Βουλγαρικής Εξαρχίας πίεζε αυτούς τους Σλαβόφωνους να εγκαταλείψουν το Πατριαρχείο και να ενταχθούν στην Εξαρχία. Δηλώνοντας οι κάτοικοι του εν λόγω χωριού ότι είναι «Μακεντόν Ορτοντόξ» μας λένε ότι είναι πιστοί στο Πατριαρχείο και όχι στην Εξαρχία. Μας λένε επίσης ότι υπάρχουν και «Μακεδόνες» Εξαρχικοί, αλλά αυτοί δεν κατονομάζονται ως τέτοιοι, γιατί αυτοί νοούνται ως Βούλγαροι ακόμη και γι’ αυτούς τους «Μακεντόν Ορτοντόξ». Τέτοια «Μακεδονική συνείδηση» προκύπτει από τα γραφόμενα του Μυριβήλη!

Το ίδιο προκύπτει και από την καταγεγραμμένη Ιστορία. Ευχαριστούμε τον κύριο Μυριβήλη που μας παραδίδει και το όνομα του χωριού στο οποίο διαδραματίστηκε το γεγονός. Και το όνομα αυτού είναι Βελούσινα. Η Βελούσινα βρίσκεται περίπου έξι χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων της Ελλάδας με την ΠΓΔΜ, στους πρόποδες του όρους Μπάμπα, στην πεδιάδα της Πελαγονίας. Ετυμολογικά το όνομα του χωριού προκύπτει από το Σλαβο-Ελληνικό, Βέλικα Ελεούσα (Μεγάλη Ελεούσα) που κατέληξε σε Βελιούσα-Βελούσινα. Η εκκλησία της Θεοτόκου Ελεούσας που βρίσκεται στο χωριό, είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου και χτίστηκε τον 4ο-5ο αιώνα, επί βασιλείας Θεοδοσίου του Β’, δυο με τρεις αιώνες δηλαδή πριν την κάθοδο των Σλάβων. Είναι κατάφορτη με αγιογραφίες εκπληκτικής ομορφιάς. Όλα δε τα ονόματα των Αγίων είναι γραμμένα στα Ελληνικά. Λέω τώρα εγώ ο αδαής, πως κάποιοι θα ζούσαν εκεί πριν από την κάθοδο των Σλάβων, οι οποίοι είτε εκτοπίσθηκαν, είτε παρέμειναν και εκσλαβίστηκαν. Εάν υπάρχει και άλλο ενδεχόμενο να το συζητήσουμε.
Πάντως, κατά την Οθωμανοκρατία, ολόκληρος ο Χριστιανικός πληθυσμός του χωριού ήταν Σλαβόφωνος και προσκείμενος φανατικά στο Πατριαρχείο. Όπως μας πληροφορεί και ο γραμματέας της Βουλγαρικής Εξαρχίας Ντίμιταρ Μίσεφ, το 1905 κατέγραψε στη Βελούσινα 880 κατοίκους, όλοι τους «Βούλγαροι πατριαρχικοί ελληνίζοντες» (γαλλικά: «Bulgares Patriarchistes Grécisants»). Υπήρχε δε μόνο ένα σχολείο με είκοσι (20) μαθητές και αυτό ήταν Ελληνικό. Η Βελούσινα είναι επίσης ο γενέθλιος τόπος του Έλληνα δασκάλου και Μακεδονομάχου Πέτρου Χρήστου. Αυτή λοιπόν είναι η περίφημη «Μακεδονική συνείδηση» των κατοίκων της Βελούσινα, με βάση και τα Ιστορικά στοιχεία.

Η θέση της Ελλάδας διαχρονικά ήταν πως αυτοί οι πληθυσμοί, στο βαθμό που επιμένουν ότι είναι γηγενείς ή τουλάχιστον προ-Σλαβικοί, θα μπορούσαν να συνδεθούν με τον Ελληνισμό και να θεωρούνται ως Μακεδόνες Σλαβόφωνοι Έλληνες. Στην περίπτωση που επιμένουν στον Σλαβισμό τους, τότε δεν μπορούν να κουβαλούν όνομα που ανήκει σε μη Σλαβική πολιτιστική κληρονομιά, η οποία εξακολουθεί να είναι ζωντανή, όπως είναι η Ελληνική. Γι’ αυτό, τόσο ο Παύλος Μελάς όσο & η Πηνελόπη Δέλτα, τους Σλαβόφωνους με Ελληνική συνείδηση τους ονομάζουν Μακεδόνες και δεν τους διακρίνουν από τους Ελληνόφωνους Μακεδόνες.
Δεν προέβλεψε η Ελλάδα τα παιχνίδια της Ιστορίας, δηλαδή να αμφισβητηθεί η Ελληνικότητα της αρχαίας Μακεδονικής Ιστορίας. Και κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να προβλεφτεί, γιατί το αποτύπωμα αυτής της κληρονομιάς ήταν Ελληνικό και κυρίαρχο σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο για πολλούς αιώνες.
Η πραγματικότητα δε αυτή ήταν και είναι γνωστή σε όλους. Συνδέονται πράγματι και οι Σλάβοι φίλοι μας με αυτό το νήμα, όχι με την εγκατάστασή τους σε Ελληνόφωνες περιοχές, αλλά με την προσχώρησή τους στην Ορθοδοξία, η γλώσσα της οποίας ήταν και είναι η Κοινή Ελληνική των Ελληνιστικών χρόνων. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε. Από τη στιγμή που εντάσσονται στον Βυζαντινό κόσμο, είτε ειρηνικά, είτε σε αντιπαράθεση με αυτόν, είναι μέρος πλέον της κοινής των Βαλκανίων Ιστορίας. Γι’ αυτήν την κοινή μας πορεία μπορούμε να συζητήσουμε, να αντιπαρατεθούμε ή και να συμφωνήσουμε. Κάτι τέτοιο είναι θεμιτό και γι’ αυτό έχει και ιστορικά προηγούμενα. Για παράδειγμα, τόσο οι Γάλλοι όσο και οι Γερμανοί ερίζουν για τον Καρλομάγνο. Λογικό, αφού η πορεία των δύο Λαών ήταν κοινή την εποχή του Καρλομάγνου. Τι είναι λοιπόν ο Φράγκος βασιλιάς, Γάλλος ή Γερμανός; Έχει νόημα το ερώτημα σε μια εποχή που οι δύο Λαοί δεν ήταν διαφορετικά έθνη; 

Το παράδειγμα είναι οικείο και στους φίλους μας τους Σκοπιανούς. Διεκδικούν την κληρονομιά του Βούλγαρου βασιλέα Σαμουήλ τόσο αυτοί όσο και οι Βούλγαροι. Λογικό, γιατί ανατρέχοντας πίσω στην Ιστορία τους, δεν μπορούν παρά να ανακαλύψουν τη στενή πολιτιστική τους σχέση με τους Βουλγάρους κατά τον Μεσαίωνα. Αυτό όμως δείχνει ότι ακόμη και εάν είναι γηγενείς Μακεδόνες, έχασαν το νήμα της Ιστορίας δύο φορές, μία με τον εκσλαβισμό τους και μια ακόμη φορά με την ταύτισή τους με το Βουλγαρικό βασίλειο. Για να αποφύγουν το σκόπελο της Ανοησίας προχώρησαν στην αμφισβήτηση της Ελληνικότητας της Μακεδονικής κληρονομιάς. Ήταν ένας τρόπος αυτός και το όνομα «Μακεδόνας» να διεκδικήσουν και το Σλαβισμό τους να διατηρήσουν. Αυτό είναι το ουσιώδες και αυτή είναι η διαφωνία μας. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. 

proinoslogos,  15.03.2019

 

 aktines.blogspot.com
Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης


 

 

23 Φεβ. 2019

Ιστολόγιο |


Όσα συμβαίνουν στη μαρτυρική Κύπρο, επιβεβαιώνουν ότι η προδοσία που συντελείται στο νησί από το 1974 δεν λέει να τελειώσει. Αντί η διεθνής κοινότητα να έχει εκδιώξει τον εισβολέα και τις δυνάμεις κατοχής από το νησί, συνεχίζει να τον καλύπτει χρόνια τώρα.

Όλοι αυτοί που τάχα μου δήθεν κόπτονται για τη διεθνή νομιμότητα και τάξη, όλοι αυτοί που βομβαρδίζουν κάθε χώρα που δεν υποκύπτει στις ορέξεις τους, άλλη μια φορά σιωπούν στα εγκλήματα που διαπράττει ο «Αττίλας» χρόνια τώρα.
Οι κατοχικές δυνάμεις προκλητικά και αλαζονικά έδειξαν τις πραγματικές διαθέσεις τους. Θέλουν όλο το νησί δικό τους και αργά και σταθερά - με την κάλυψη των συμμάχων μας (τι ντροπή!) - συνεχίζουν να απλώνονται πόντο πόντο, μέτρο μέτρο. Το εντυπωσιακό δεν είναι βέβαια αυτό που έπραξαν οι Τούρκοι στην περιοχή των Στροβιλιών.
Εκείνο που αποτελεί προδοσία, και μάλιστα διπλή, είναι η συμπεριφορά της Κυπριακής Προεδρίας και κυβέρνησης. Όχι μόνο άφησαν τις δυνάμεις κατοχής να επεκτείνουν την εισβολή τους, χωρίς να ρίξουν ούτε ντουφεκιά αλλά, όλες αυτές τις ημέρες που συνέβη το περιστατικό, προσπαθούσαν να το κρύψουν! Αυτή η αφωνία, όταν καταλαμβάνεται έστω και ένας πόντος εθνικού εδάφους, είναι που προκαλεί μια σειρά από ερωτήματα για την ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Και αν αναλογιστούμε ότι, ο σημερινός Πρόεδρος ήταν από τους φανατικότερους υποστηρικτές του Σχεδίου Ανάν, τότε τα ερωτήματα μεγαλώνουν. Χαρακτηριστική ήταν και η δήλωση του Κύπριου κυβερνητικού εκπροσώπου Πρόδρομου Προδρόμου, ο οποίος εμφανίστηκε χθες για να δηλώσει: «Οι αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας αντιμετωπίζουν, σε συνεννόηση με τα Ηνωμένα Έθνη, το ζήτημα που προέκυψε με τη νέα πρόκληση του κατοχικού καθεστώτος». Απαντώντας δε σε ερώτηση, πόσο σοβαρό είναι το επεισόδιο, ο κύριος Πρόδρομος Προδρόμου είπε ότι μέχρι στιγμής δεν μπορεί να αποτιμηθεί συνολικά η κατάσταση. Γι' αυτό - πρόσθεσε- η κυβέρνηση δεν προβαίνει σε κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση.
Ομολόγησε δηλαδή κυνικά ότι δεν γνωρίζουν καν τι γίνεται στο κυπριακό έδαφος.

Και ουδείς είχε την ευαισθησία να υποβάλει την παραίτησή του! Δηλαδή, τι περιμένουν για να ξυπνήσουν, άραγε; Να φτάσουν οι Τούρκοι εισβολείς στο Προεδρικό Μέγαρο; Να ρίξουν και τους υπόλοιπους Κυπρίους και Ελλαδίτες στη θάλασσα; Δεν υπάρχει πλέον καμμία εθνική συνείδηση;

dimokratianews,  23.02.2019
 

aktines.blogspot.com
Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης
 
 
 
 
20 Φεβ. 2019

Ιστολόγιο |
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Ἡ κυβέρνηση ἐπιτίθεται μὲ ὅλα τὰ μέσα σὲ βάρος τῆς ἰδιοπροσωπίας τῶν Ἑλλήνων, ἐνῶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος και τὸ σῶμα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος σιωποῦν, λὲς καὶ ἀπολαμβάνουν νήδυμο ὕπνο καὶ δὲν ἀντιλαμβάνονται τὰ συμβαίνοντα.
Ἤδη, χωρὶς καμμία ἀντίδρασή τους, τὰ Σκόπια ἐπισήμως ὀνομάζονται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα «Βόρεια Μακεδονία», τὸ ἄρθρο 3 ψηφίστηκε ὡς ἀναθεωρητέο καὶ μὲ τὴν πρόταση ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Δημοκρατία εἶναι «θρησκευτικὰ οὐδέτερο κράτος» καὶ ὅτι καθίσταται ὑποχρεωτικὸς καὶ ἀποκλειστικὸς ὁ πολιτικὸς ὅρκος σὲ ὅλους τοὺς κρατικοὺς ἀξιωματούχους καὶ στοὺς δημοσίους λειτουργοὺς καὶ ὑπαλλήλους.
Ἐξ ἄλλου ἀπὸ καιρὸ ἔχει ἀρχίσει, πάντα χωρὶς καμμία οὐσιαστικὴ ἀντίδραση τῆς Ἱεραρχίας, ἡ συστηματικὴ ἀποδόμηση τῆς Παιδείας τῶν Ἑλληνοπαίδων, μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῶν νεωτερικῶν ἀντιλήψεων τῆς παγκοσμιοποίησης στὰ βασικὰ στοιχεῖα ποὺ δομοῦν τὴν ταυτότητα, Γλώσσα, Ἱστορία, Θρησκευτικά.
Στὸ θέμα τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὶς 8 Φεβρουαρίου 2019 ἀπέστειλε τὶς θέσεις της, στοὺς Προέδρους τῶν Κοινοβουλευτικῶν Κομμάτων καὶ στοὺς ἀνεξάρτητους Βουλευτές. Σὲ αὐτές, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἐκφράζονται οἱ ἀντιρρήσεις της στὴν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3.
Ἀντιρρήσεις ἐξέφρασε καὶ ἡ ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατὰ τὴ συνάντησή της μὲ τὸν κ. Γαβρόγλου στὴν Ἀθήνα, στὶς 13 Φεβρουαρίου.

Στὶς 14 Φεβρουαρίου ἡ Κυβέρνηση, μὲ 151 ψήφους, πέρασε ἀπὸ τὴ Βουλὴ ὡς ἀναθεωρητέο τὸ ἄρθρο 3 καὶ μὲ τὸ κείμενο ποὺ περιέχει ὅλα στὰ ὁποῖα ἔχουν ἀντιρρήσεις τὸ Φανάρι καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, χωρὶς ἐκ μέρους τους νὰ ὑπάρξει κάποιο σχόλιο.

Στὰ θέματα τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν καὶ τῆς ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος ἡ Κυβέρνηση ἐπιμένει καὶ προωθεῖ τὴ συμφωνία Τσίπρα – Ἱερώνυμου, παρὰ τὸ ὅτι αὐτὴ ἔχει ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία τοῦ Νοεμβρίου.
Στὸ σχέδιο «ὑλοποίησης τῆς Συμφωνίας Πολιτείας – Ἐκκλησίας», ποὺ ἔδωσε ἡ Κυβέρνηση στὴν Ἐπιτροπὴ Διαλόγου τῆς Δ.Ι.Σ. στὶς 12 Φεβρουαρίου, ἀναφέρεται σαφῶς ὅτι μὲ αὐτὸ «ἀναιροῦνται ὅλες οἱ ἀνησυχίες ποὺ εἶχαν ἐκφραστεῖ εἴτε λόγῳ ἐλλιποῦς ἐνημέρωσης εἴτε λόγῳ παρανόησης μετὰ τὴν κοινὴ ἀνακοίνωση ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ & τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τοῦ σχεδίου Συμφωνίας Πολιτείας – Ἐκκλησίας τῆς 6ης Νοεμβρίου 2018»Καὶ συνεχίζει: «Στὸ σχέδιο καταγράφονται οἱ σημαντικοὶ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους αὐτὴ ἡ ἱστορικῆς σημασίας συμφωνία θὰ εἶναι ἀμοιβαία ἐπωφελὴς καὶ γιὰ τὰ δύο μέρη, καθὼς καὶ γιὰ τὸν ἐφημεριακὸ κλῆρο». Δηλαδὴ ἀπὸ ἄγνοια ἢ παρανόηση οἱ 82 Ἱεράρχες ἀπέρριψαν τὴ συμφωνία Τσίπρα - Ἱερωνύμου καὶ τώρα θὰ ἀντιληφθοῦν τὸ λάθος τους καὶ θὰ προσχωρήσουν σὲ αὐτήν… Οἱ ἀλλαγὲς ὡς πρὸς τὴν μισθοδοσία τῶν κληρικῶν εἶναι λεκτικές. Μετὰ τὴν ἀπόλυση ἀπὸ τὸ Δημόσιο τῶν 10.000 κληρικῶν, ἡ «ἐπιδότηση» γιὰ τοὺς μισθούς τους τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Κράτος, τὴν ὁποία ἀναφέρει ἡ συμφωνία Τσίπρα - Ἱερώνυμου, μετονομάζεται σὲ «ἀφηρημένη ἀποζημίωση».
Τὸ «Εἰδικὸ Ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας», ποὺ θὰ πληρώνει τοὺς μισθούς, μετονομάζεται σὲ «Ταμεῖο Μισθοδοσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»… Στὴ συμφωνία ἀναφέρεται ὅτι «δὲν ἐπηρεάζονται οἱ συνταξιοῦχοι κληρικοί», χωρὶς νὰ διευκρινίζεται τί αὐτὸ σημαίνει καὶ ἀπὸ ποῦ θὰ πληρώνονται οἱ παλαιοὶ καὶ οἱ νέοι συνταξιοῦχοι κληρικοί.

Τὰ ὀφέλη γιὰ τὸ Κράτος, ποὺ ἀναφέρονται στὸ κυβερνητικὸ σχέδιο συμφωνίας εἶναι ἐνδεικτικὰ τοῦ τί ὑποκρύπτεται σὲ αὐτό. Ἀναφέρει, πρῶτον ὅτι «δὲν ἐπιβαρύνεται εὐθέως μὲ τὴ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος». Δηλαδὴ ἔχει σημασία ἂν δίδονται εὐθέως ἢ ἐμμέσως τὰ χρήματα…Ποιὸς κοροϊδεύει ποιόν; Εἶναι σοβαρὸ τὸ θέμα μόνο ἂν ἡ «ἀφηρημένη ἀποζημίωση» εἶναι προσωρινή, ἐνῶ ἡ μισθοδοσία ἦταν μόνιμη… Δεύτερο ποὺ ἀναφέρει εἶναι ὅτι «ἀποσείει κάθε ὑπόνοια προνομιακῆς μεταχείρισης σὲ σχέση μὲ ἄλλες θρησκευτικὲς κοινότητες…». Δηλαδὴ μὲ τὸ ὅτι θὰ δίδονται τὰ χρήματα στοὺς κληρικοὺς διὰ μέσου τῆς Ἐκκλησίας, τὸ Κράτος βρῆκε τρόπο νὰ κοροϊδέψει τὶς ἄλλες θρησκευτικὲς κοινότητες…Τὸ τρίτο εἶναι ὅτι «τακτοποιεῖ ὁριστικὰ τὴν ἐκκρεμότητα ἀπὸ ἀπαλλοτριώσεις ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μέχρι τὸ 1939, μὲ τὴν παραίτηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ ὁποιεσδήποτε ἀξιώσεις πέραν τῆς συμφωνημένης ἐτήσιας καταβολῆς ποὺ προορίζεται γιὰ τὴν δαπάνη μισθοδοσίας»Ἡ Ἐκκλησία δηλαδὴ καλεῖται νὰ παραδεχθεῖ ὅτι ἡ μισθοδοσία δὲν εἶναιοὔτε γιὰ τὴν περιουσία Της, ποὺ ἤδη κατέχει τὸ Δημόσιο, οὔτε είναι γιὰ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ προσφέρει στὸ Ἔθνος ὁ Ὀρθόδοξος κληρικός, καὶ νὰ παραιτηθεῖ Αὐτῆς χωρὶς κάποια ἀποτίμηση. Τὸ τέταρτο εἶναι καὶ τὸ καίριο. Ἡ Κυβέρνηση παραδέχεται ὅτι τὸ Κράτος «ἀποκτᾶ πόρους ἀπὸ τὴν ἀξιοποίηση τῆς (ἐκκλησιαστικῆς) περιουσίας, μέχρι σήμερα διαφιλονικούμενης καὶ λιμνάζουσας».

Δηλαδὴ παρέχει δωρεὰν ἡ Σύνοδος στὸ Κράτος τὴ μισή Της ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, ἂν βεβαίως συναινέσουν καὶ τὰ Ν.Π.Δ.Δ. ποὺ εἶναι οἱ Μονές, στὶς ὁποῖες καὶ ἀνήκει τὸ μέγιστο μέρος αὐτῆς τῆς περιουσίας, ἐπειδὴ ἀποδέχεται τὸν ἐκβιασμὸ ὅτι ἀλλιῶς δὲν θὰ ἀφεθεῖ νὰ τὴν ἀξιοποιήσει μόνη Της! Καὶ αὐτὸ συμβαίνει σὲ Κράτος ποὺ θέλει νὰ λέγεται «δημοκρατικὸ» καὶ «προοδευτικό»…

Ἡ ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἐπιτροπὴ συνεδρίασε στὶς 14 Φεβρουαρίου. Κατὰ τὸ Δελτίο Τύπου, τὸ ὁποῖο ἐξέδωσε, «μελέτησε ἐνδελεχῶς» τὸ σχέδιο συμφωνίας ποὺ τῆς ἐπέδωσε ὁ ὑπουργὸς κύριος Γαβρόγλου, τὰ μέλη της κατέθεσαν γραπτῶς καὶ προφορικῶς τὶς ἀπόψεις τους & ἡ Ἐπιτροπὴ θὰ διατύπωνε τὶς θέσεις της στὴ συνάντηση ποὺ θὰ είχε, στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, μὲ τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ τοὺς συνεργάτες του. Στὴ συνέχεια θὰ δοθεῖ στὴν Διαρκή Ιερά Σύνοδο ἡ τελικὴ ἔκθεση καὶ θὰ ἀναμένεται τὸ πότε θὰ εὐδοκήσει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νὰ συγκαλέσει τὴν Ἱεραρχία…

Ὁρισμένοι Ἀρχιερεῖς θέλησαν νὰ συγκληθεῖ ἡ Ἱεραρχία ἐντὸς τοῦ Ἰανουαρίου καὶ πρὶν περάσει στὴ Βουλὴ ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.
Ἡ μαγιὰ ὑπῆρξε. Ἦσαν οἱ 22 Μητροπολίτες τῆς Μακεδονίας καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Γιὰ τὴν σύγκληση χρειάζονταν 27 ὑπογραφές, ποὺ ὑπῆρχαν. Δὲν συνεκλήθη. Αἰτία; Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν θέλει νὰ συγκληθεῖ… Οὐδὲν ἑπομένως κινεῖται γιὰ Ἱεραρχία, ἕως ὅτου ἀποφασίσει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος…

Μητροπολίτης τῆς Ἀττικῆς, ποὺ εἶναι κοντὰ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο ἐκτιμᾶ, ὄχι ὡς πρόβλεψη ἀλλὰ ὡς βεβαιότητα, ὅτι θὰ περάσει ἡ συμφωνία Τσίπρα – Ἱερώνυμου, παρὰ τὴν ὁμόφωνη ἀντίδραση τῆς Ἱεραρχίας, καὶ μετὰ ὁ Τσίπρας θὰ συμπεριφερθεῖ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὅπως σὲ ὅλους ποὺ ἐξυπηρέτησαν τὸν ἴδιο καὶ τὰ σχέδιά του, ἀπὸ τὸν Ἀλαβάνο ἕως τὸν Καμμένο…-

christianvivliografia.wordpress.com


Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης


 

 

20 Φεβ. 2019

Ιστολόγιο |


Από τον Δημήτρη Κ. Σέργιο

Μακαριότατε, 

Το απόγευμα της 14ης Φεβρουαρίου 2019 μεταδόθηκε από ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και ιστοσελίδες ότι στη Βουλή καταψηφίστηκε η παραπομπή προς αναθεώρηση του άρθρου 3 του Συντάγματος («Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας»), διότι τη σχετική κυβερνητική πρόταση ψήφισαν μόνο εκατόν πενήντα βουλευτές  (χρειάζονταν 151) και ότι δεν ψήφισαν την τροποποίηση (τουλάχιστον) δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Κασιμάτη και ο κύριος Μιχελογιαννάκης. 

Στη συνέχεια, η είδηση περί καταψήφισης «διορθώθηκε»! Η «καταψήφιση» έγινε... «υπερψήφιση» με ψήφους 151! 

Όμως, η μεταβολή αυτή δεν έγινε, ας πούμε, ύστερα από ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο, άντε μισή ή μία ώρα αφότου τυχόν διαπιστώθηκε και αναγγέλθηκε συγκεκριμένο λάθος στην προηγούμενη καταμέτρηση! Είναι ότι χρειάστηκαν -αν είναι δυνατόν!- επτά ολόκληρες ώρες μέχρι ο πρόεδρος της Βουλής κ. Βούτσης να «διαπιστώσει λάθος» και να ανακοινώσει το «μαγικό» νούμερο «151»!

Φαντάζεσθε, Μακαριότατε, τα «σούρτα φέρτα» και τις συνεννοήσεις που θα μεσολάβησαν μέσα σε επτά ώρες; Θα διατυπώσω, λοιπόν, ένα απλό ερώτημα: γιατί δεν ακούστηκε ούτε ένα...κιχ από την Αρχιεπισκοπή γι’ αυτό το αναίσχυντο πίνγκ πόνγκ;

Εξάλλου, την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019, στη συνάντηση που είχαν ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου & ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Ακρ. Καϊδατζής με την αντιπροσωπία του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τα οικονομικά της Εκκλησίας, ήταν παρών και ένας τριαντάχρονος,  σύμβουλος του υπουργού, ονόματι Σωτήρης Μητραλέξης. Ο κύριος αυτός φέρεται από δημοσιεύματα ότι ασχολείται ειδικώς από...22 χρονών(!), με θέματα (άκου!) μισθοδοσίας του κλήρου και εκκλησιαστικής περιουσίας!

Ο ΣΥΡΙΖΑ τον χρησιμοποιούσε αρχικά ως σοφό «εξωτερικό» σύμβουλο και σήμερα τον έχει επίσημα δίπλα στον υπουργό Παιδείας. 

Λοιπόν, Μακαριότατε, το παιδαρέλι αυτό δημοσίευσε στις 16/11/2018 σε ιστοσελίδα ένα εμμανές άρθρο κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε αυτό, ούτε λίγο ούτε πολύ, την κατηγορεί για...«οίηση», στηλιτεύει δε και τους ιερείς ότι θέλουν να μείνουν στο ενιαίο μισθολόγιο, διότι έχουν τη λογική «τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου» (!) και επιλέγει: 

«Ότι και να πει η Εκκλησία δεν μας νοιάζει - η κυβέρνηση νομοθετεί ότι θέλει, όπως θέλει, όταν θέλει. Το καθεστώς μισθοδοσίας θα καταργηθεί. Γι’ αυτό η Εκκλησία πρέπει να διαλέξει μεταξύ αυτού που προτείνουμε εμείς και της κατάργησης κάθε είδους μισθού»! Δηλαδή, η Εκκλησία θα σφαγεί ή... ενυπογράφως ή... χωρίς την υπογραφή της! Υπάρχει, επομένως, Μακαριότατε, ένα δεύτερο ερώτημα: γιατί δεν ακούστηκε και γι’ αυτόν τον σοφό νεανία, σύμβουλο της «πρώτη φορά Αριστεράς», ούτε ένα... κιχ από την Αρχιεπισκοπή;

Όλα αυτά, μαζί με όσα λοιπά σωρεύτηκαν από τον περασμένο Νοέμβριο, οπότε ο πρωθυπουργός επιχείρησε (στο όνομα της «φιλίας» του μαζί σας)  να σας εξευτελίσει εντοπίως & διεθνώς (ιδίως ενώπιον του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, ο οποίος επιζητεί να ελέγχει μόνος του τις επαρχίες της Βορείου Ελλάδος), νομίζω ότι θέτουν επί τάπητος ένα ζήτημα φλέγον: μήπως είναι ανάγκη, και μόνον για να «πληρωθεί» ο πρωθυπουργός που εξευτελίζει έτσι «φίλους» του συνεχώς, να παραχωρήσετε τη θέση σας σε κάποιον άλλον; Λίγο, ας πούμε, νεότερον και όχι τόσο μειλίχιον; Κι ας μην είναι απολύτως τριαντάρης, σαν τον Μητραλέξη! Τον... Καρανίκα τού Γαβρόγλου!

Με γνωστή σε εσάς ειλικρινή αγάπη.

 

dimokratianews  19.02.2019

aktines.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης