20 Ιουλ. 2020

«Σχολείο: Θεματοφύλακας ή καταστροφέας της Ελληνικής οικογένειας;» - Δημήτρης Νατσιός

Ἡμερίδα μέ θέμα: «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: Ἀγωγή ἤ χειραγώγηση;» (5.7.2020)
Ἡ «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν», τό κίνημα «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά», ἡ «Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία» ἀλλά καί τό σύνολο τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ἀπολύτως ἀντίθετα στά συγκεκριμένα προγράμματα, ἀπαιτοῦν τήν ἄμεση ἀπόσυρσή τους καί δηλώνουν πρόθυμα νά συνεργαστοῦν μέ τό Ὑπουργεῖο Παιδείας γιά τήν διαμόρφωση προγραμμάτων πού θά σέβονται τίς ἀρχές τῆς Ἑλληνορθόδοξης παράδοσης, τῆς ἐπιστήμης καί τά δικαιώματα τῶν γονέων.

“Εστία Πατερικών Μελετών”