20 Μαϊ. 2020

Ποιός γελάει με ποιόν; Άλλοι αφορίζουν και άλλοι χαχανίζουν!

| Ιστολόγιο |


 Γράφει η Μαρία, Εκπαιδευτικός
Καί ἐνῶ τόσα καί τόσα λέγονται καί γράφονται θεολογικῶς ἐμπεριστατωμένα ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς, τά ὁποῖα ἐκφράζουν τήν δυσαρέσκεια καί τόν πόνο γιά τήν κατά καιρούς στάση τῆς Ἐπίσημης Ἐκκλησίας ἀπέναντι στόν ἐμμέσως πλήν σαφῶς διωγμό τῆς Ἐκκλησίας ὅλων αὐτῶν τῶν μηνῶν τοῦ κορωναϊοῦ, «…ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν…», κάθε φορά!

Μάλιστα, εἴτε ἀπαντῶνται διά σιωπῆς, εἴτε ἀπαντῶνται διά περαιτέρω προβληματικῆς στάσεως πού δέν ἀποπνέει Πνεῦμα Ἅγιον, οὔτε πνεῦμα μετανοίας καί σύμφωνο μέ τήν Ἱερά Παράδοση! Ἀντιθέτως δέ, ἐγγίζει καί εἰσέρχεται στά ὅρια τῆς βλασφημίας, ὅπως ἐπί παραδείγματι τό νά μήν ἀσπαζόμαστε τό χέρι τοῦ Ἱερέως, ἤ νά μήν λαμβάνουμε ἀπό αὐτόν τό ἀντίδωρο, ἤ νά μήν ἀσπαζόμαστε τίς Ἱερές Εἰκόνες, ἤ νά ἀπολυμαίνουμε τήν Ἱερά Τράπεζα κ.ἄ.

Μέσα στήν ζοφερά ἀτμόσφαιρα τῶν ἡμερῶν μας ὅπου ἡ Νέα Ἐποχή προσβάλλει τίς ἀνθρώπινες ἐλευθερίες ἐπικίνδυνα κι ἐνδιαφέρεται κυρίως γιά τόν μαμωνά, γιά τό πῶς θά ἐμβολιάσει, τσιπάρει κι ἐξαθλιώσει οἰκονομικά τούς πολίτες, οἱ πιστοί βοοῦν· «ὑπάρχει κανείς;» ψάχνοντας Ἐπίσκοπο, βρέθηκε ὁ τέως Ἐπίσκοπος Αἰγιαλείας καί Καλαβρύτων κ.κ. Ἀμβρόσιος, ὁ ὁποῖος μετά ἀπό προσωπικές ἐπιστολές καί παρακλήσεις του, ἀφόρισε τήν Ὑπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως, τόν Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη καί τόν Ὑφυπουργό κ. Χαρδαλιᾶ γιά εὐνόητους λόγους, μέ κυριότερο τήν βλασφημία κατά τῆς Θείας Κοινωνίας!

Τό σχετικό βίντεο τῶν ἀφορισμῶν, θά δεῖτε ἐδῶ:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=P3WYG-VQLzY&feature=emb_title

Ἡ ἐνέργειά του πολεμήθηκε ἀπό τήν ἴδια τήν Ἐπίσημη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διά γραφίδος Ἱερᾶς Συνόδου, ἡ ὁποία ἔσπευσε ταχέως νά ἀποφανθεῖ… γιά νά προστατέψει τήν κοσμική ἡγεσία…:
"Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων δημοσιογράφων ανακοινώνεται ότι μόνο η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας (Ι.Σ.Ι.) της Εκκλησίας της Ελλάδος, δηλαδή η Ολομέλεια των Μητροπολιτών Της, έχει την αρμοδιότητα επιβολής του αφορισμού σε βάρος μέλους της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος.

Κατά το άρθρο 4 περίπτωση θ’ του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (νόμος 590/1977, ΦΕΚ Α’ 146/31.5.1977) : «Η Ι.Σ.Ι. της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφαίνεται επί παντός ζητήματος αφορώντος εις την Εκκλησίαν. Ειδικώτερον αύτη: … θ) Αποφασίζει διά την επιβολήν ποινής αφορισμού κατά τα υπό των Ιερών Κανόνων οριζόμενα». Κάθε απόφαση καταγνώσεως του αφορισμού εναντίον μέλους της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία δεν εκδόθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας Της, είναι ανυπόστατη και ανίσχυρη".

Καί βέβαια, διερωτᾶται κανείς γιατί ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν ἔπραξε αὐτό πού ἔκανε ὁ κ. Ἀμβρόσιος ἤ τουλάχιστον δέν ἐσιώπησε σέ αὐτό πού ἔκανε, ἐφόσον δέν ἔχει τό σθένος νά τό κάνει  ἡ ἴδια; Μᾶλλον δέ ἀκόμη χειρότερα, δέν τό κάνει διότι συμφωνεῖ καί συμπλέει ὅλον αὐτόν τόν καιρό μέ τούς κοσμικούς ἡγέτες πού βλασφημοῦν τά Ἱερά καί Ὅσια, κλείνουν τίς Ἐκκλησίες, κωλύουν τά Μυστήρια καί τήν συμμετοχή τῶν πιστῶν στήν Θεία Λατρεία καί διώκουν ρασοφόρους μέ διάφορες κατηγορίες!
Ἐπιπλέον, τούς «εὐχαριστεῖ» δημοσίως διά ἐκγυκλίων καί ἀπό ἄμβωνος, δηλώνοντας πώς «θά συνεχίσει νά συνεργάζεται μαζί τους» καί συστήνοντας στούς πιστούς «νά ἀκολουθοῦν πιστά τίς ὁδηγίες τους»!
Στήν ὅλη αὐτή στάση, ἐρωτώμενος ὁ Ἐπίσκοπος Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος γιά τό συμβάν τοῦ τριπλοῦ ἀφορισμοῦ, δήλωσε τό ἑξῆς: «ἔχουμε νά συζητήσουμε σοβαρά πράγματα, ὄχι νά γελᾶμε μεταξύ μας»…
Ἡ σχετική δήλωση, ἐδῶ:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=hKt-uPtlcuY&feature=emb_title

Σεβασμιότατε, τόσους μῆνες πολλοί κληρικοί καί περισσότεροι λαϊκοί περιμένουμε εἰς μάτην νά συζητήσετε αὐτά τά σοβαρά πράγματα πού συμβαίνουν γιά πρώτη φορά στά χρονικά τῆς δυσχιλιετοῦς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας καί δέν τό κάνετε!
Ἀναρωτηθεῖτε ποιοί πραγματικά γελᾶνε μέ ποιούς; Ἐμεῖς μεταξύ μας; Ὑμεῖς οἱ Ἐπίσκοποι μέ ἐμᾶς τό ποίμνιο; Ἐμεῖς μέ Ὑμᾶς; Ἤ τό χειρότερο, μήπως γελᾶνε οἱ κοσμικοί ἡγέτες μέ ὅλους ἐμᾶς πού δέν στεκόμαστε στό ὕψος τῶν περιστάσεων πέφτοντας μέσα στίς παγίδες τους καί  σταυρώνοντας ξανά καί ξανά τόν Χριστό; Ἔχετε ὄρεξη νά εἰρωνεύεσθε μέ αὐτά πού συμβαίνουν καί μέ τήν σοβαρότητα ἑνός τριπλοῦ ἀφορισμοῦ;
Διδαχθεῖτε παρακαλῶ ἀπό ἕναν ἄνθρωπο πού βίωσε στό πετσί του ἀφορισμό τοῦ κ. Ἀμβροσίου, ὅταν πάλι ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν ἔπραξε τά δέοντα.

Ἀντιγράφω:

Δήμος Βερύκιος:
Τέσσερα χειρουργεία έκανα μετά τον αφορισμό του Αμβρόσιου!

Δήμος Βερύκιος: Δεν ειναι μικρό πράγμα να σε καταριέται παπάς.
Για τους αφορισμούς του Αμβρόσιου σε Μητσοτάκη, Κεραμέως και Χαρδαλιά μίλησε προχθές ο Δήμος Βερύκιος στη ζωντανή σύνδεση που είχε με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και την εκπομπή Happy Day του Alpha.
Στην ίδια εκπομπή ο Βερύκιος αποκάλυψε την προσωπική του εμπειρία, όταν τον Αύγουστο του 2018 είχε υποστεί τον αφορισμό του Μητροπολίτη Καλαβρύτων Αμβροσίου για βλάσφημη παραποίηση εικόνας της Παναγίας που είχε κάνει.
Διαβάστε την συγκλονιστική προσωπική εμπειρία του μετά τον αφορισμό του Μητροπολίτη:
– Θέλω, μια και μιλάμε για την Εκκλησία, να σταθώ σε ένα θέμα που με αγγίζει και προσωπικά. Η ενέργεια του πρώην Μητροπολίτη της Αιγειαλίας του Αμβρόσιου με τον αφορισμό του Πρωθυπουργού και δύο Υπουργών. Θα μπορούσα να πω χαριτολογώντας: Καλώς ήλθατε στο κλάμπ. Γιατί ο Αμβρόσιος έχει αφορίσει και εμένα. Όμως το προσεγγίζω εντελώς από άλλη οπτική γωνία το θέμα αυτό και λέω ότι αυτά είναι κακά πράγματα. Γιατί η κατάρα ενός ρασοφόρου, ενός ιεράρχη, είναι βαρύ πράγμα.Και πολύ περισσότερο όταν αυτή η κατάρα πέφτει σε ανθρώπους της παραγωγικής διαδικασίας... Άλλο να αφορίζεις και να καταριέσαι, γιατί ο αφορισμός είναι κατάρα, τον Κυβερνήτη μιας χώρας, που έχει πολλά εμπόδια μπροστά του να αντιμετωπίσει, και μία γυναίκα, μία μάνα, με δύο ανήλικα παιδιά. Και βάζω τελευταίο τον σερίφη (= Χαρδαλιά). Ο σερίφης είναι στην ίδια την κατηγορία τη δική μου.
Ακούστε κάτι: Θα σας το πώ για πρώτη φορά.
Εγώ τις κατάρες του Αμβρόσιου τις αψήφισα. Τις πήρα για καλαμπούρι.
Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα.
Σας αποκαλύπτω σήμερα ότι μετά τις κατάρες του Αμβρόσιου «με πήρε και με σήκωσε».
Τέσσερις φορές μπήκα στο χειρουργείο.
Έμπαινα από το ένα κρεββάτι του νοσοκομείου στο άλλο.
Και είχα την Ιερά Σύνοδο όλη. Ο έρμος ο Σεραφείμ, ο Μητροπολίτης Πειραιώς, έτρεχε από πίσω να ξορκίζει. Και το λέω αυτό, γιατί και ο Πρωθυπουργός και η Κεραμέως και ο σερίφης (= Χαρδαλιάς) θα πρέπει να προσέχουν αυτήν την περίοδο.
Εγώ την πάτησα. Εγώ σας λέω τον προσωπικό μου Γολγοθά.
Δεν ειναι μικρό πράγμα να σε καταριέται παπάς.
Σταματίνα Τσιμτσιλή: – Είναι τραγωδία. Βερύκιος: - Και κάτι άλλο να προσθέσω: Όταν ο Αμβρόσιος καταριέται, δεν καταριέται μόνο το πρόσωπο αλλά και τους ανθρώπους που σπεύδουν να τον βοηθήσουν. Να δείτε τι έπαθε ο γιατρός μου, ο Νώντας ο Γαβριηλίδης.
Και ποιον δεν έβαλα να τον πάρει (τον Αμβρόσιο) στο τηλέφωνο να τον ηρεμήσει. Τον Τάκη τον Μπαλτάκο; Έπιασα όλα τα άκρα.
Τσιμτσιλή: Πότε άρχισες να πιστεύεις ότι τα χειρουργεία σου δεν είναι τυχαία και συνδυάζονται με τον αφορισμό του Αμβρόσιου;
Βερύκιος: Αμέσως μετά.
Τσιμτσιλή: Εννοώ στο δεύτερο, στο τρίτο;
Βερύκιος: Μωρέ και στο δεύτερο και στο τρίτο. Έπαιρνα τον έναν Μητροπολίτη μετά τον άλλον και τον παρακαλούσα. Μητροπολίτης Χίου, Πειραιώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά τον αφορισμό του Βερύκιου το 2018, η Ιερά Σύνοδος αποδέχθηκε την μετάνοιά του. Στη σύνοδο αναγνώστηκε η επιστολή μετανοίας που απηύθυνε στην ΔΙΣ ο γνωστός δημοσιογράφος.
“Ανεγνώσθη πράγματι η επιστολή - δήλωση μετανοίας, την οποία ο κ. Βερύκιος απέστειλε στην Ιερά Σύνοδο. Η Ιερά Σύνοδος επισημαίνει το μέγιστο λάθος και το μέγιστο σφάλμα το οποίο διεπράχθη δια της παραποιήσεως του Αγιωτάτου προσώπου της Παναγίας όμως στην μακροθυμία που δείχνει πάντοτε η Εκκλησία, εδέχθη και την μετάνοια του κ. Βερυκίου” είχε δηλώσει τότε ο εκπρόσωπος Τύπου της Συνόδου και Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος». (vimaorthodoxias.gr)

Κλείνοντας, καταλήγω πώς ἐμεῖς τελικά θά φέρουμε τόν ἀντίχριστο!
Ὁ κόσμος πάντα ἦταν ἀντίχριστος, ἀλλά ὁ τελικός ἀντίχριστος δέν ἐρχόταν.
Ἐμεῖς θά τόν φέρουμε γιατί δέν εἴμαστε ἄξιοι γιά νά ἔχουμε τόν Χριστό, ἀφοῦ δέν φυλάγουμε τήν Ἐκκλησία Του καί τά τῆς Ἐκκλησίας Του καί προσωπικά καί θεσμικά!
Ἡ προφητευμένη ἐξ Ἁγίας Γραφῆς ἀποστασία πού θά ἔλθει καί θά εἶναι ἡ αἰτία ἐμφάνισης τοῦ Ἀντιχρίστου, εἶναι ἡ δική μας! Πρέπει νά τό συνειδητοποιήσουμε καί νά μᾶς κοπεῖ τό γέλιο!
Καλή μετάνοια σέ ὅλους μας.

aktines.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης