26 Μαρ. 2020

Πολυετής ο σχεδιασμός της πανδημίας! - π. Βασίλειος Βολουδάκης

Πηγή: Εκδόσεις Υπακοή
https://www.youtube.com/watch?v=XxEiDnkXbZQ