7 Φεβ. 2019

Ούτε το ... “Άστρο της Βηθλεέμ” τέτοιος ... αερόλιθος!

Ιστολόγιο |


Προειδοποίηση: Ἡ ἀνάγνωσή τους κρίνεται ἐπιβλαβὴς γιὰ τὴν ψυχικὴ καὶ διανοητικὴ ὑγεία! 

 

Ἀπὸ τὴν εἰδησεογραφία διαβάζουμε ἐμβρόντητοι τὰ κατωτέρω:

      Ὁ Μητροπολίτης Προύσης Ἐλπιδοφόρος καί ἡγούμενος τῆς Μ. Χάλκης ἀναφέρθηκε στὴν ἱστορία καὶ τὸ ἔργο τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φωτίου, ἀλλὰ καὶ στὴν ἱστορία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Μία τέτοια σχολή, μὲ τέτοιο πνεῦμα, μὲ τέτοιους ἀποφοίτους ἀναγκάστηκε τόσο ἄδικα σὲ καιροὺς δύσκολους νὰ σιωπήσει καὶ νὰ κλείσει τὶς πόρτες της στοὺς νέους προσερχομένους ἱεροσπουδαστές, εἶπε. Τόνισε ὅτι ἀπὸ αὐτὸ ἔχασε τὸ Πατριαρχεῖο, ἡ Ὀρθοδοξία, διότι ὁ σκοτείνιασε ἕνας φάρος θεολογικῆς σκέψης μὲ ρίζες πατερικές, βαθιὰ ὀρθόδοξες καὶ παραδοσιακές, ἔχασε ὁ χριστιανισμός, γιατί ἀποξηράνθηκε ἕνα φυτώριο ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, ἔχασε ἡ Τουρκία, γιατί στερήθηκε τοῦ προνομίου νὰ φιλοξενεῖ ἕνα τέτοιο ἀνώτατο ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα τῆς παγκόσμιας ὀρθοδοξίας, ἔχασε τὴν εὐκαιρία νὰ φιλοξενεῖ στὴν πιὸ εὐαίσθητη ἡλικία τοὺς μελλοντικοὺς ἡγέτες τοῦ ὀρθόδοξου κόσμου, ἔχασε ὅμως καὶ τὸ Ἰσλάμ.

«Πιστεύουμε ὅτι ὅλοι ἔχασαν, κανεὶς δὲν κέρδισε ποὺ ἔκλεισε ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης», σημείωσε, γιὰ νὰ ὑπογραμμίσει: «Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο πιστεύουμε ὅτι ἡ δικαίως ἀναμενόμενη ἐπαναλειτουργία τῆς Σχολῆς μας θὰ εἶναι κέρδος γιὰ ὅλους, γιὰ τὸ πατριαρχεῖο, τὴν ὀρθοδοξία, τὴ ρωμιοσύνη, τὴν Τουρκία, τὸ ἰσλάμ. Ἀρκεῖ νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὰ στερεότυπα, στὰ ὁποῖα ἔχουμε ἐγκλωβιστεῖ, νὰ σηκώσουμε ψηλὰ τὸ μέτωπο καὶ νὰ ἀτενίσουμε μὲ τὸ βλέμμα μας τὸν ὁρίζοντα πάνω ἀπὸ τὰ σύννεφα τῶν προκαταλήψεων καὶ τῆς παλαιᾶς σκοτεινῆς νοοτροπίας».

Ἀνέφερε ὅτι στὸ πλευρὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου εἶναι ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας Ἀλέξης Τσίπρας «πολιτικὸς ἄνδρας χαρακτηριζόμενος γιὰ τὸ θάρρος του νὰ λαμβάνει ἀποφάσεις, γιὰ τὴν εὐελιξία του στὴν ἐπίλυση χρόνιων προβλημάτων καὶ γιὰ τὸν δυναμισμό του στὴν ἐφαρμογὴ δύσκολων ἀποφάσεων». Εἶπε ἀκόμα ὅτι στὴν Ἄγκυρα ἔχουμε ἕναν ἐπίσης δυναμικὸ ἡγέτη ποὺ ἔχει ἀναμορφώσει τὴν Τουρκία καὶ ἔχει θέσει ἀνεξίτηλη τὴν σφραγίδα του, τὸν Ρ.Τ.Ἐρντογάν. Ὁ συνδυασμὸς αὐτῶν τῶν τριῶν προσωπικοτήτων, προσέθεσε, «ὁμοιάζει μὲ τὸ φαινόμενο τῆς εὐθυγράμμισης πλανητῶν & ἀστέρων ποὺ συμβαίνει μία φορὰ κάθε ἑκατοντάδες χρόνια καὶ συνεπῶς, ἐπειδὴ ἡ συγκυρία εἶναι εὐνοϊκή, ἡ δοξολογία μας πρὸς τὴν Ἁγία Τριάδα εἶναι ἀδιάκοπη νὰ χαράξει ἡ εὐλογημένη ἐκείνη ἡμέρα τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολῆς μας». 

(ΠΗΓΗ: dogma.gr)

________________

Σχόλιο  “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ”

Μεγαλυνάριο σὲ ἦχο δεύτερο τοῦ πολιτικοῦ ΑΕΡΟΛΙΘΟΥ, στὸ παράλληλο σύμπαν ὅπου ἐνδημοῦν τινες, γιὰ τὸ ΘΡΑΣΟΣ (θάρρος!) του νὰ λαμβάνει ἀποφάσεις (ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΑ), γιὰ τὴν εὐελιξία (δηλαδὴ τὴν ἀσυναγώνιστη τέχνη ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΒΙΣΤΗΣΕΩΣ) στὴν ἐπίλυση χρόνιων προβλημάτων (ὅπως π.χ. τὸ ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας) καὶ γιὰ τὴν ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ (δυναμισμό του) στὴν ἐφαρμογὴ δύσκολων ἀποφάσεων (ΕΞΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ).

Τέτοια παραμόρφωση τῶν ἐννοιῶν: Οὔτε τὸ ἄστρο τῆς Βηθλεέμ νὰ ἦταν!

Παραλληλισμοὶ συνειρμικὰ μεσσιανικοὶ ἐντελῶς ἀτυχεῖς καὶ ντροπιαστικοί!

Μ᾽ αὐτὰ τὰ φαναριώτικα μεγαλυνάρια τί μπορεῖ πλέον νὰ ἀναμένεται καὶ στὸ θέμα σχέσεων Ἐκκλησίας - Πολιτείας;

 

"Χριστιανική Βιβλιογραφία"

christianvivliografia.wordpress.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης