Η Πλατυτέρα των Ουρανών

7 Απρ. 2020

Ἑλληνίδες, Ἕλληνες,

Ἔχοντες τὴν βεβαιότητα ὅτι ἐκφράζουμε τὴν βούλησι τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, καὶ μετὰ τὶς τελευταῖες ἐξαγγελίες τῆς Κυβερνήσεως γιὰ τὰ περιοριστικὰ μέτρα ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ἡ Ὀργάνωσίς μας «ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ», Ν.Π.Ι.Δ., συνεκάλεσε ἔκτακτη συνεδρίασι τῆς Κεντρικῆς Διοικήσεως μέσῳ τηλεδιασκέψεως, λόγῳ τῶν περιοριστικῶν μέτρων, καὶ ἀπεφάσισε τὰ κάτωθι:

Ἀπορρίπτουμε ὡς ἀπαράδεκτη τὴν Κοινὴ Ὑπουργικὴ Ἀπόφασι τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καὶ Ὑγείας, ἡ ὁποία ἀπαγορεύει τὴν προσέλευσι τοῦ χριστεπώνυμου πληρώματος στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, γεγονὸς πρωτόγνωρο στὴν δισχιλιετῆ Ἐκκλησιαστική μας Ἱστορία καὶ συνάμα ἀντισυνταγματικό, καθ’ ὅσον παραβιάζει κατάφωρα τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμά μας στὴν ἄσκησι τῶν θρησκευτικῶν μας καθηκόντων.

Ἀπορρίπτουμε ὡς ἀπαράδεκτη τὴν ἀπόφασι μὲ ἡμερομηνία 1 Ἀπριλίου 2020 τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἐπρότεινε τὴν τέλεσι τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ τὴν μετάθεσι τοῦ ἐπισήμου καὶ πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα στὰ τέλη Μαΐου, τὴν ἡμέρα τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως, μὴ ἀφουγκραζομένη τὴν σιωπηρὴ κραυγὴ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἡ ὁποία αἰσθάνεται ἀνεπανόρθωτα προδομένη καὶ ἀπὸ τοὺς θρησκευτικούς της ἡγέτες.

Φρονοῦμε, ὅτι ἐὰν ὁ ὑποχρεωτικὸς ἐγκλεισμὸς κατ’ οἶκον, τὸν ὁποῖον ἐπέβαλε ἡ Κυβέρνησις, συνεχισθῇ καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, τότε τὰ θύματα ἀπὸ ψυχολογικὰ αἴτια καὶ αὐτοκτονίες θὰ εἶναι πολλαπλάσια ἐκείνων, τὰ ὁποῖα ἀποδίδονται, δίχως μάλιστα νὰ εἶναι ἀπολύτως ἐπιβεβαιωμένα, στὸν κορωνοϊό.

Μετὰ ταῦτα, καὶ σεβόμενοι ἀπολύτως τὰ μέτρα προστασίας κατὰ τῆς διαδόσεως τοῦ κορωνοϊοῦ, ὅπως αὐτὰ ὑπαγορεύονται ἀπὸ Κυβερνητικὲς πηγὲς καὶ τὴν Ἰατρικὴ Κοινότητα, τὴν ὁποία εὐγνωμονοῦμε γιὰ τὶς καθημερινὲς μάχες, τὶς ὁποῖες δίδει κατὰ τῆς χαρακτηριζόμενης, ἀτυχῶς κατὰ τὴν ἄποψί μας, πανδημίας, καλοῦμε τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ νὰ προσέλθῃ στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Χώρας κατὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα, προκειμένου νὰ παρακολουθήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς, ὅπως προβλέπεται, τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες, ἔστω καὶ στὸν προαύλιο χῶρο τῶν Ἱερῶν Ναῶν, καὶ τηρῶντας μὲ «θρησκευτικὴ» εὐλάβεια ὅλα τὰ ἀπαραίτητα μέτρα ἀσφαλείας.

Ἡ ἀπόφασίς μας αὐτὴ δὲν προσκρούει στὶς προθέσεις τῶν ἁρμοδίων γιὰ τὸν περιορισμὸ τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀλλὰ σ’ αὐτὴν καθ’ ἑαυτὴν τὴν καταστρατήγησι τῆς θρησκευτικῆς μας ἐλευθερίας, ἡ ὁποία, κατὰ τὴν ταπεινή μας ἄποψι, ὑπαγορεύεται ἀπὸ ξένα κέντρα ἐξουσίας καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ σεβαστή. Εὐελπιστοῦμε, ὅτι μέχρι τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις θὰ ἐπανεξετάσῃ τὸ θέμα καὶ θὰ ἀνασκευάσῃ.

Ἑλληνίδες, Ἕλληνες,
Σὲ κάθε περίπτωσι, τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα θὰ εἴμαστε ὅλοι ἐκεῖ, στὶς ἐνορίες μας, πιστοὶ στὸν Κυβερνήτη τῆς καρδιᾶς μας, στὸν Βασιλέα τῶν Βασιλέων, σ’ Ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος θυσιάσθηκε πάνω στὸν Σταυρὸ γιὰ ὅλους ἐμᾶς!
Καλὸ ὑπόλοιπο Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ Καλὴ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα!

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ Κεντρικὴ Διοίκησις

https://odysseiatv.blogspot.com/ - ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΙΣ

7 Απρ. 2020

Η πρεσβυτέρα κ. Νινέττα Βολουδάκη σε μια αποκαλυπτική ομιλία.
Πηγή: "Εκδόσεις Υπακοή"

7 Απρ. 2020

| Ιστολόγιο |


 

 

 

Υπάρχουν ιερείς φωτεινά παραδείγματα τους οποίους συναντούμε στο διάβα της ζωή μας και αναβλύζουν πνευματικότητα, με αποτέλεσμα να μας αλλάζουν όχι μόνο τον τρόπο σκέψης αλλά ολόκληρο τον βίο και την εγκόσμια πορεία.
Για την συγγραφέα - πρεσβυτέρα Νινέττα Βολουδάκη, ο άνθρωπος που της άλλαξε τη ζωή ήταν ο γέροντας Σίμωνας της Μονής Πεντέλης.
Προτού τον γνωρίσει, στην τρυφερή ηλικία των 19 ετών, η νεαρή τότε Νινέττα ήταν οπαδός του μηδενισμού, ενός κινήματος που πρεσβεύει την ολοκληρωτική άρνηση κάθε θεωρητικής ή πρακτικής αξίας, καθώς υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Ο μακαριστός γέροντας Σίμωνας, που ήταν τυφλός, της άνοιξε τα μάτια και της έδειξε το αληθινό φως της Ορθοδοξίας.
«Είναι κάποιες φάσεις που περνάει στη ζωή του ο άνθρωπος. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Εκκλησία, όπως την ξέρει ο σύγχρονος κόσμος, δεν έχει πολλή σχέση με τις αναζητήσεις του. Χωρίς να θέλω να δείξω ασέβεια προς τα πρόσωπα και τα εκκλησιαστικά αξιώματα, πιστεύω ότι είναι ένα τίποτα...» αναφέρει στην «Ορθόδοξη Αλήθεια» η κυρία Βολουδάκη.
«Προσωπικά», συνεχίζει, «αν δεν είχα γνωρίσει τον γέροντα Σίμωνα - ίσως επειδή είμαι και δύσκολος άνθρωπος - δεν υπήρχε περίπτωση να ενδιαφερθώ για την πίστη και τη θρησκεία. Μικρή, θυμάμαι, πήγαινα εντελώς τυπικά στην εκκλησία τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, δεν είχα τόσο ισχυρούς δεσμούς, όπως άλλοι άνθρωποι. Ο πατήρ Σίμων ήταν ένας πνευματικός που έβλεπε κάθε άτομο σαν ξεχωριστή προσωπικότητα.
Αυτή την αίσθηση σου έδινε, ότι ξέρει κάθε άνθρωπο με τις ιδιαιτερότητές του και με τα προβλήματά του. Από εκεί κατάλαβα ότι έχουμε ένα νόημα στη ζωή, έναν λόγο που γεννιόμαστε, που ζούμε και πεθαίνουμε.
«Αν δεν ήταν ο γέροντας, δεν υπήρχε περίπτωση να ήμουν τώρα πρεσβυτέρα» σημειώνει η συγγραφέας και προσθέτει:
«Οταν γνωστοποιήθηκε ότι θα χειροτονηθεί ο σύζυγός μου πατήρ Βασίλειος, μια φίλη, καθηγήτρια φιλόλογος από το Αρσάκειο, με κάλεσε στο τηλέφωνο και μου είπε με πολλή ευγένεια να σκεφτώ καλά την απόφασή μου, γιατί μπορεί να έκανα πολύ κακό στην Εκκλησία. Δεν γνώριζε ότι είχα αλλάξει».

Το σημαντικό δεν είναι η βράβευση

Με επίκεντρο το Βυζάντιο και την Κωνσταντινούπολη, έχει συγγράψει 10 αξιόλογα βιβλία μυθοπλασίας, τα οποία έχουν παρουσιαστεί αρκετές φορές από διάφορα έντυπα μέσα.
Έχει βραβευτεί στο παρελθόν από την Πανελλήνια Ενωση Λογοτεχνών για το μυθιστόρημά της «Ελισάβετ και Δαμιανός». Αυτό όμως που η ίδια ξεχωρίζει είναι το βιβλίο της με τίτλο «Στον καιρό των μονόκερων». Οι μονόκεροι, σύμφωνα με θρύλους, ήταν τα πιο όμορφα, τα πιο σπάνια, ελεύθερα και ανυπότακτα ζώα που έζησαν ποτέ στη Γη.
«Ηταν το πρώτο βιβλίο μου και γι' αυτό τον λόγο το ξεχωρίζω. Διαβάζω πολύ, δεν μου αρέσει να μιλάω πολύ, οπότε γράφω. Το σημαντικό δεν είναι η βράβευση, αλλά να αναγνωρίζεται το έργο μου από τους αναγνώστες. Πρέπει να βιώνεις την εποχή που πραγματεύεσαι στα βιβλία σαν να την έχεις ζήσει. Είναι δύσκολη και κουραστική δουλειά η συγγραφή, σου απορροφά μεγάλο μέρος από τον εαυτό σου» υπογραμμίζει η συγγραφέας, η οποία τον ελεύθερο χρόνο της ζωγραφίζει τοπογραφίες.
Στην ενορία της, τον Άγιο Νικόλαο Πευκακίων, αρθρογραφεί συχνά στο περιοδικό που εκδίδει ο ιερός ναός, κάνει και μαθήματα ανάγνωσης και ορθοφωνίας στους ενορίτες, ενώ παράλληλα διασκευάζει θεατρικά έργα, τα οποία παρουσιάζονται από τη θεατρική ομάδα της Ενορίας του Αγίου Νικολάου. Η 63χρονη συγγραφέας - πρεσβυτέρα Νινέττα Βολουδάκη σύντομα θα ολοκληρώσει την τριλογία της με τον τίτλο «Βασιλίς Ειρήνη η εξ Αλαμανών».

 Από την “Oρθόδοξη Αλήθεια”
romfea.gr

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης


 

6 Απρ. 2020

Αποκαλυπτική συνέντευξη του π. Βασιλείου Βολουδάκη στην διαδικτυακή ραδιοφωνική εκπομπή “Ανεξάρτητος Παρατηρητής” του δημοσιογράφου Μάκη Βραχιολίδη.
Ο πατήρ Βασίλειος αποκαλύπτει πως όσα ζούμε σήμερα αποτελούν σχέδιο του Γερμανικού Υπουργείου Υγείας το οποίο εκπονήθηκε το έτος 2012 και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του το έτος 2013. Στο σχέδιο αυτό περιγράφονται επακριβώς όσα συμβαίνουν σήμερα! Δεν είναι τυχαίο, πρόκειται για εφαρμογή σχεδίου -λέει ο πατήρ Βασίλειος- και επισημαίνει ότι στο σχέδιο αυτό αναφέρεται και το “κλείσιμο στα σπίτια” των ηλικιωμένων αλλά και των νέων οι οποίοι θα παρακολουθούν μαθήματα μέσω διαδικτύου (Skype). Δηλαδή, αυτό ακριβώς που συμβαίνει σήμερα!!! Ο πατήρ Βασίλειος προτρέπει, όποιον το επιθυμεί, να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας της Γερμανίας, πριν το “κατεβάσουν”. Το σχέδιο αυτό, είπε, στηρίζεται στη φοβία του νεο-Έλληνα. Μετά τα μνημόνια, δεν υπάρχει κράτος και κυβέρνηση, υπηρετούμε εντολές τρίτων. Αναφέρεται επίσης στις αντισυνταγματικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (και στα πρόστιμα) και λέει ότι όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός ... τού “τα έδωσαν έτοιμα”. Επίσης, ότι έγινε αποδεκτό να μπεί η Χώρα στο “πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης” [μόλις δύο (2) ημέρες αφ΄ότου ο πρωθυπουργός αποφάσισε το κλείσιμο των Εκκλησιών], κάτι που προσπαθούσαν να πετύχουν -πολύ καιρό- οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί Σαμαράς και Τσίπρας και δεν το κατόρθωσαν!

**Το ηχητικό απόσπασμα προέρχεται από την εκπομπή “Ανεξάρτητος Παρατηρητής” **

2 Απρ. 2020

Αποκαλυπτικός -όπως πάντα- ο πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης σε μια ενδιαφέρουσα ομιλία.

Πηγή: "Εκδόσεις Υπακοή"
https://www.youtube.com/watch?v=OX4JGX8Udpw