Η Πλατυτέρα των Ουρανών

22 Ιουλ. 2021

| Ιστολόγιο |


 

 

 

Nέο Ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης: Μη νόμιμος ο έμμεσος εξαναγκασμός που καθιστά υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για τον Covid19

 

Με ένα νέο ψήφισμα στις 22.6.2021, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης θέτει ευθέως τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκαλούνται από την χρήση των πιστοποιητικών εμβολιασμού για τον Covid-19 και διασαφηνίζει, ακόμη μια φορά, ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός για τον συγκεκριμένο ιό παραβιάζει μια σειρά από θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
Στο νέο ψήφισμα αναφέρονται τα εξής:
Εάν οι συνέπειες της άρνησης εμβολιασμού – συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων περιορισμών στην απόλαυση των ελευθεριών και του στιγματισμού – είναι τόσο σοβαρές ώστε να αφαιρεθεί το στοιχείο επιλογής για απόφαση, ο εμβολιασμός ουσιαστικά καθίσταται υποχρεωτικός. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση προστατευόμενων δικαιωμάτων ή / και να εισάγει διακρίσεις.
Η Συνέλευση υπενθυμίζει το ψήφισμά της 2361 (2020) «Εμβόλια Covid-19: ηθικά, νομικά και πρακτικά ζητήματα», στα οποία κάλεσε τα κράτη μέλη να «διασφαλίσουν ότι οι πολίτες ενημερώνονται ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν υπόκειται σε πολιτική, κοινωνική ή άλλη πίεση για εμβολιασμό αν δεν το επιθυμεί ». Οποιαδήποτε έμμεση αδικαιολόγητη πίεση σε άτομα που είτε δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν μπορεί να μετριαστεί εάν τα πιστοποιητικά για τον Covid19 είναι διαθέσιμα και για άλλους λόγους εκτός από τον εμβολιασμό. (αρ.10)
Σε άλλο σημείο αναφέρεται: Ακόμη και αν τα επιστημονικά στοιχεία είναι επαρκή για να δικαιολογήσουν την ευνοϊκή μεταχείριση των κατόχων πιστοποιητικών Covid19, ενδέχεται να υπάρχουν βάσιμοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την μη χρήση τους. Η χρήση τους μπορεί να υπονομεύσει την θεμελιώδη σχέση μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ευθύνης και της αλληλεγγύης, η οποία είναι απαραίτητη για την διαχείριση των κινδύνων για την υγεία. Οι δαπάνες για ένα σύστημα Covid pass ενδέχεται να στερήσουν τους λιγοστούς πόρους από άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά την κοινωνία πιο γρήγορα για όλους. (αρ.9)
Η Συνέλευση καλεί τα κράτη – μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να διασφαλίζουν ότι μέτρα όπως το Covid pass που απαλλάσσουν τους κατόχους τους από ορισμένους περιορισμούς στα προστατευόμενα δικαιώματα και ελευθερίες, εφαρμόζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται αποτελεσματική προστασία έναντι της εξάπλωσης του ιού SARS-CoV-2 και να αποφεύγονται οι διακρίσεις, ιδίως διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η κατάσταση εκείνων που για ιατρικούς λόγους δεν μπορούν, ή για λόγους προσωπικής άποψης ή πεποιθήσεων, αρνούνται να εμβολιαστούν. Όσον αφορά στην τελευταία ομάδα, (τα κράτη μέλη) πρέπει να διασφαλίζουν ότι οποιοδήποτε σύστημα Covidpass δεν ισοδυναμεί με εξαναγκασμό που καθιστά υποχρεωτικό τον εμβολιασμό.
Πολύ σημαντικά είναι τα ευρήματα της έκθεσης της 7.6.2021 της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επί του θέματος.
Σύμφωνα με την έκθεση, όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, το επιχείρημα κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού είναι ότι παρεμβαίνει στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή (σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σύμβασης) και στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας (σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΕΣΔΑ). Κανένα από αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτο, και μπορούν να περιορισθούν προς το συμφέρον της προστασίας της δημόσιας υγείας. Πράγματι, στην περίπτωση της υπόθεσης Vavřička κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαπίστωσε ότι η απαίτηση να εμβολιαστούν τα παιδιά κατά μιας σειράς ασθενειών για να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο δεν παραβίασε τη Σύμβαση, καθώς δεν ήταν δυσανάλογη παρέμβαση στα δικαιώματα (κρίθηκε ότι τα παιδιά δεν θα μπορούσαν μόνο να παρακολουθήσουν το νηπιαγωγείο κατά την προσχολική ηλικία και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στους γονείς δεν ήταν υπερβολικές).
Όπως σημειώνει η Επιτροπή, η ανάλυση του Δικαστηρίου στη Vavřička σχετίζεται επίσης με την δυνατότητα «έμμεσου καταναγκασμού». 
Οι συνέπειες της άρνησης εμβολιασμού, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων περιορισμών στην απόλαυση των ελευθεριών και του στιγματισμού, μπορεί να είναι τόσο σοβαρές ώστε να αφαιρεθεί το στοιχείο της ελεύθερης επιλογής από την απόφαση. Ο εμβολιασμός μπορεί τότε να ισοδυναμεί με υποχρεωτικό ή να γίνεται αντιληπτός ως τέτοιος (πράγμα που είναι το ίδιο πράγμα όταν πρόκειται για καταναγκασμό). Αυτό μπορεί να δημιουργήσει παρεμβάσεις στο προστατευμένο δικαίωμα. Εάν αυτή η παρέμβαση είναι δυσανάλογη, θα μπορούσε να θεωρηθεί είτε ως παραβίαση του εν λόγω δικαιώματος, είτε ως διάκριση σε σχέση με την απόλαυση αυτού του δικαιώματος, ή και τα δύο. Επίσης, όπως είπε το Ινστιτούτο Ada Lovelace, το Covid Pass που βασίζεται στον εμβολιασμό «θα μπορούσε να μειώσει την εμπιστοσύνη και να αυξήσει την διστακτικότητα για το εμβόλιο εάν με αυτό τον τρόπο θεωρείται ότι εισάγει υποχρεωτικό εμβολιασμό «από την πίσω πόρτα».

Δείτε το Ψήφισμα της Κοινοβ. Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (22.6.2021) ΕΔΩ
Δείτε την Έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (7.6.2021) ΕΔΩ

amazonios.net

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης


 

 

 

 

 

20 Ιουλ. 2021

Στον Focus FM 103.6 και στον δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη μίλησε η ιατρός Εύα Δουβάρα.
Για τα εμβόλια ανέφερε ότι «πρέπει να χορηγηθούν 30 δις εμβόλια, γιατί αυτές είναι οι συμφωνίες των κρατών δωρητών προς τον GAVI (παγκόσμια συμμαχία για τα εμβόλια)».
Για το πρωτόκολλο του GAVI επισήμανε ότι «προς το παρόν έχει ένα σχέδιο θεραπείας μέχρι το 2030».
«Στην πλήρη αλλαγή της ιατρικής, όπως τη γνωρίζουμε, θα χαθούν και οι δομές όπως τις γνωρίζουμε. Η ιατρική θα ασκείται με γονιδιακά τέστ και μοριακά ψαλίδια», είπε χαρακτηριστικά.

20 Ιουλ. 2021

| Ιστολόγιο |


 

 

 


Γράφει η Δρ. Ελένη Παπαδοπούλου

 

Αγαπητέ εμβολιασμένε,
που σήμερα έχεις στραφεί με μανία εναντίον των συμπολιτών σου, επειδή δεν εμβολιάζονται όπως εσύ, επειδή όπως λες δεν νοιάζονται για τον συνάνθρωπο, εσύ, που σήμερα έχεις στραφεί κατά αυτών που χειροκροτούσες στα μπαλκόνια πριν λίγο καιρό, αυτών που φροντίζουν τον ηλικιωμένο γονιό σου, τον άρρωστο συγγενή σου, αυτών που σε άκουσαν όταν πονούσες, που σε γιάτρεψαν όταν αρρώστησες, που ήταν στην πρώτη γραμμή όλο αυτόν τον καιρό, εκτεθειμένοι για να κρατήσουν τα νοσοκομεία όρθια, εσύ που θέλεις να πέσουν κεφάλια γιατί αρνούνται να εμβολιαστούν, εσύ λοιπόν, ακόμη να καταλάβεις πόσο αναλώσιμος είσαι για το παρεάκι των ελίτ που διασκεδάζει παίζοντας με τις ζωές μας;

Τί σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν θα είσαι εσύ αύριο στο στόχαστρο;
Πριν έναν χρόνο χειροκροτούσε η κυβέρνηση στα μπαλκόνια τους υγειονομικούς.
Τώρα τους παραδίδει βορά στον όχλο.

Νομίζεις ότι αύριο δεν θα είσαι ο δημόσιος υπάλληλος που θα θέλουν να λιντσάρουν οι ιδιωτικοί, γιατί πιστεύουν ότι σε πληρώνουν τζάμπα ή ο επιχειρηματίας που πιστεύουν ότι τους πίνει το αίμα ή ο εργαζόμενος που δεν δουλεύει όσο πρέπει ή ο συνταξιούχος βάρος της κοινωνίας ή…ή…ή…..;
Μπορώ να βρω ένα εκατομμύριο λόγους για τους οποίους το παρεάκι που σήμερα σου δίνει το προνόμιο να ακούς Κιάμο με πιστοποιητικό υγείας, αύριο θα σε κρεμάσει ανάποδα. Αυτοί που στοχοποίησαν τα παιδιά ως δολοφόνους των γονιών και των παπούδων τους, αυτοί που διαστροφικά αποδίδουν σε υγιείς ανθρώπους την ταμπέλα του άρρωστου και δημιουργούν Σπιναλόγκες, λες να έχουν κάποιον ηθικό φραγμό να στραφούν εναντίον της άλφα ή βήτα ομάδας με κάποιο πρόσχημα;
Δεν καταλαβαίνεις αγαπητέ εμβολιασμένε που με αποκαλείς ψεκ, ανεύθυνο, δολοφόνο, ξενοδόχο θανάτου, τζαμπατζή και λαθρεπιβάτη της κοινωνικής υγείας ότι για αυτούς ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ; Και εσύ.
Δέχεσαι αγαπητέ εμβολιασμένε να συμμετέχεις στην ανθρωποφαγία και εύχεσαι ψόφους, ΜΕΘ και αρρώστιες στους συμπολίτες σου.
Δέχεσαι να υποστείς τον εξευτελισμό να σε σκανάρουν για να πιεις έναν καφέ, να πας ένα σινεμά, να δεις ένα θέατρο.
Και νομίζεις μέσα στο μυαλό σου, όπου κυριαρχεί ο φόβος, ότι αυτό είναι για το καλό της κοινωνίας, ότι επιτελείς έργο.

Έργο επιτελείς. Αυτό που σου έχει αναθέσει το παρεάκι των ελίτ εν αγνοία σου. Να φτιάξεις αυτή την δυστοπική κοινωνία του Όργουελ.
Να αναβιώσεις τις πιο σκοτεινές εποχές της ιστορίας, όταν ο φόβος έκανε τον κάθε ένα καταδότη, θύτη, ποταπό. Αυτό είναι το όνειρο σου;
Βρίθει η ιστορία μας από παραδείγματα ανθρώπων που ισχυρίστηκαν ότι έσωζαν την ανθρωπότητα εφαρμόζοντας δικτατορίες. Και ο Ροβεσπιέρος έστησε γκιλοτίνες και πήρε τα κεφάλια χιλιάδων ανθρώπων που θεωρήθηκαν εχθροί της Επανάστασης, αλλά στο τέλος το δικό του κεφάλι έκλεισε αυτόν τον κύκλο αποκεφαλισμών. Και πόσοι άλλοι. Μέχρι τότε οι μάζες παραλληρούσαν και υπάκουαν τυφλά.
Αν έχεις μία στάλα αξιοπρέπεια, που πιστεύω ότι έχεις, αναλογίσου απλά τι συμβαίνει.
Και χαμήλωσε τους τόνους.
Σκέψου αν αύριο θα είσαι εσύ αυτός που θα δείχνουν με το δάχτυλο ως αντικοινωνικό, βάρος της κοινωνίας, τζαμπατζή και ψεκασμένο.
Και πράξε ανάλογα.

Τρελογιάννης

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης


 

 

 

 

 

19 Ιουλ. 2021

Δήλωση απόρριψης ένεσης Covid. Δήλωση του καθηγητή Νομικής Francis Boyle για την άρνηση οποιουδήποτε προσώπου να υποβληθεί ή να χορηγήσει την ένεση γονιδιακής θεραπείας COVID. Αυτή η ένεση δεν είναι εμβόλιο, είναι γονιδιακή θεραπεία και εμπίπτει στον κώδικα της Νυρεμβέργης για τα ιατρικά πειράματα, τον οποίο η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποίησε για να διώξει, να καταδικάσει και να εκτελέσει άτομα που παραβίασαν τον κώδικα.
Ο σημαντικότερος νομικός εμπειρογνώμονας για την ανάπτυξη και την χρήση βιολογικών όπλων, ο Francis Boyle έγραψε την ακόλουθη δήλωση για να προστατεύσει κάθε άτομο που αρνείται να λάβει ή να χορηγήσει αυτή την πειραματική θεραπεία.
Η δήλωση έχει ως εξής: Γνωστοποίηση άρνησης χορήγησης του εμβολίου covid-19 βάσει του Κώδικα της Νυρεμβέργης για τα ιατρικά πειράματα, ασκώ το δικαίωμά μου να αρνηθώ να υποβληθώ ή να μου χορηγηθεί το εμβόλιο covid-19. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει διώξει, καταδικάσει και εκτελέσει γιατρούς που παραβίασαν τον κώδικα της Νυρεμβέργης για τα ιατρικά πειράματα. Οι αυτουργοί των εγκλημάτων της Νυρεμβέργης είναι εξίσου ένοχοι και έχουν επίσης διωχθεί, καταδικαστεί και εκτελεστεί.