1 Μαϊ. 2022

Πρωταθλητές οι τριπλοεμβολιασμένοι!

Πρώτοι παντού και με τεράστια διαφορά:
- Στα ... κρούσματα!
- Στις ... νοσηλείες!
- Στους ... θανάτους!

trelogiannis.blogspot.com