30 Μαϊ. 2021

Dr. Sherri Tenpenny: Oι εμβολιασμένοι είναι οι υπερ-μεταδότες