20 Μαϊ. 2021

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι παρενέργειες στα Astra-Ζenecca και J & J, οδηγούν σε ραγδαίες εξελίξεις...

Ακούστε το με μεγάλη προσοχή!
Κ.Πουλάς, καθηγητής Βιοχημείας: Οι παρενέργειες στα εμβόλια Astra-Ζenecca και J & J, οδηγούν σύντομα σε ραγδαίες εξελίξεις σε ΗΠΑ και Ε.Ε.