21 Μαρ. 2021

Βαθιώτης Κωνσταντίνος καθηγητής Νομικής, Ποινικού Δικαίου ΔΠΘ | Δίκτυο Ελληνισμού

“Διδαχή για το τι είναι αντίσταση”
Απόσπασμα από την Διεπιστημονική Διημερίδα: "Πανδημία - Σύνταγμα - Δημοκρατία"
Συμμετέχουν οι καθηγητές Κασιμάτης Γεώργιος, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και ο Γεώργιος Παύλος, καθηγητής Φυσικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.