21 Μαρ. 2021

Η καταστροφή της επιφύσεως των σκλάβων για να παραμείνουν υποτακτικοί είναι γνωστή πρακτική ...

Τέστ PCR: Η καταστροφή του επίφυου αδένος (ενδοκρινούς αδένος του σώματος ή επιφύσεως ή κωναρίου) των σκλάβων για να παραμείνουν υποτακτικοί είναι γνωστή πρακτική για χιλιάδες χρόνια.

"greeknewsondemand.com"