26 Ιουν. 2020

Τεράστια Ευρωπαϊκή βάση “βιομετρικών δεδομένων” με πρόσχημα την παράνομη μετανάστευση

| Ιστολόγιο |


 

 

 
Η ζώνη 
Σένγκεν περιλαμβάνει είκοσι έξι (26) Ευρωπαϊκές χώρες, οι πολίτες των οποίων μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα μεταξύ αυτών των χωρών.
Όταν συστήθηκε, ακουγόταν τότε η περίφημη φράση 
«οι Ευρωπαίοι θα χρειάζονται μόνο το πορτοφόλι τους και το δίπλωμα οδήγησης». Ούτε διαβατήρια, ούτε βάση βιομετρικών δεδομένων. Φυσικά δεν ισχύει το ίδιο για τους πολίτες που θέλουν να έλθουν στη ζώνη Σένγκεν και οι οποίοι προέρχονται από χώρες που δεν ανήκουν στην συμφωνία. Για αυτούς, οι έλεγχοι είναι οι προβλεπόμενοι και σε κάποιες περιπτώσεις είναι ίσως και αυστηρότεροι, ανάλογα με τα γεγονότα κάθε περιόδου.
Τον τελευταίο καιρό όμως, αρκετά από τα κράτη της ζώνης, έχουν επαναφέρει τους ελέγχους ακόμα και για ταξιδιώτες εντός ζώνης.
Ο κύριος λόγος (;;;) αυτής της αλλαγής δεν είναι άλλος από το μεταναστευτικό πρόβλημα. Απόρροια αυτής της ανησυχίας είναι η απόφαση για την
δημιουργία μιας κοινόχρηστης βάσης βιομετρικών δεδομένων (sBMS). Στην σύσταση αυτής, εμπλέκονται διάφορα όργανα και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός του έργου είναι η προστασία των εξωτερικών συνόρων των κρατών της ζώνης Σένγκεν. Σε αυτό θα συνδράμει το σύστημα sBMS, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση και η διασυνοριακή εγκληματικότητα.
Μόλις ολοκληρωθεί θα αποτελεί
μία από τις μεγαλύτερες βάσεις βιομετρικών δεδομένων στον κόσμο, περιλαμβάνοντας φωτογραφίες, πορτραίτα και δακτυλικά αποτυπώματα.
Θα ενσωματώνει όλες τις υπάρχουσες βάσεις βιομετρικών δεδομένων της Ε.Ε. και υπάρχει πρόβλεψη να συμπεριλάβει και όλες τις μελλοντικές.
Μέχρι το 2023 θα είναι εφικτή η αναζήτηση ενός ατόμου με βάση την φωτογραφία - πορτραίτο ή το δακτυλικό του αποτύπωμα. Πρόκειται για μια τεράστια Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων η οποία αφορά 400.000.000 υπηκόους τρίτων χωρών. Πρέπει να σημειωθεί, ότι το sBMS θα συνεισφέρει στα υπάρχοντα Ευρωπαϊκά Συστήματα Πληροφοριών όπως το SIS, το VIS και το Eurodac. Είναι οι βάσεις δεδομένων για την ζώνη Σένγκεν, την έκδοση βίζας και τις αιτήσεις ασύλου. Θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες ταυτοποίησης τις οποίες θέτει το νέο σύστημα εισόδου – εξόδου στα Ευρωπαϊκά σύνορα.

Πηγή

le journal du geek

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης