21 Ιουν. 2020

Είναι ήδη αργά …

| Ιστολόγιο |


 

 


Ὁ κόσμος ἄλλαξε δραματικά. Ἡ πανδημία τοῦ κορωναϊοῦ ἦρθε ὡς ἀπρόσμενο δῶρο σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ χρόνια τώρα ἀπεργάζονται τὴν ὑποδούλωση τῶν πάντων σὲ μιὰ παγκόσμια κυβέρνηση. Ὅταν πρὶν ἀπὸ χρόνια γράφαμε γιὰ τὴν ἐπερχόμενη κατάσταση σκλαβιᾶς, πολλοὶ θεωροῦσαν τὰ γραφόμενα ὑπερβολικὰ καὶ ἐξωπραγματικά.

Ὅμως στὴν Κίνα ἤδη ἔχει ἐγκατασταθεῖ ἡ «πρώτη ψηφιακὴ δικτατορία». Ἕνα σύστημα ποὺ πιλοτικὰ εἶχε δοκιμασθεῖ τὰ προηγούμενα χρόνια. Ἔτσι ἡ κυβέρνηση «μὲ τὴ βοήθεια τῆς βιντεοεπιτήρησης καὶ τοὺς σαρωτὲς ἀναγνώρισης προσώπων, θὰ ἐπιτηρεῖ λεπτὸ πρὸς λεπτό, κάθε ἕναν ἀπὸ τὰ 1,5 δισεκατομμύρια πολίτες της… Ἐπὶ τῆς οὐσίας εἶναι ἕνας μαζικὸς ἔλεγχος τῶν πολιτῶν, σὲ πραγματικὸ χρόνο, μὲ τὴν βοήθεια τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης» («aixmi.gr» 22-11-2019).

Ὡστόσο… ἂς μὴν πᾶμε στὴν Κίνα… Ἂς δοῦμε τί συζητεῖται καὶ σχεδιάζεται νὰ ἐφαρμοσθεῖ αὐτὴ τὴν περίοδο στὴν Εὐρώπη καὶ ἴσως κάποια στιγμὴ καὶ στὴν Ἑλλάδα:
«Ἡ πανδημία ἔρχεται νὰ δικαιώσει ὅσους ἀποκαλοῦμε “θρησκόληπτους”. Τὸ τσιπάκι ἔρχεται μὲ φόρα. Δὲν εἶναι ζήτημα ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση καὶ δὲν θὰ ἐξαπολύσουμε μύδρους κατὰ τῆς ἑλληνικῆς ψηφιακῆς πολιτικῆς. Πρόκειται γιὰ ἀποφάσεις ποὺ πρόκειται νὰ λάβουν σχεδὸν ταυτόχρονα ὅλες οἱ μεγάλες χῶρες καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὅπως ἀποκαλύπτεται σὲ ρεπορτὰζ μεγάλων καὶ ἔγκυρων ξένων μέσων ὅπως οἱ F.T… Τώρα μὲ τὸν κορωναϊὸ οἱ κυβερνήσεις θὰ ἐπιβάλουν (στὴν ἀρχὴ προαιρετικὰ καὶ στὴ συνέχεια ὑποχρεωτικά) νὰ ἐγκαταστήσουμε στὸ κινητό μας μία ἐφαρμογή, ἡ ὁποία θὰ μᾶς προειδοποιεῖ ὅταν πλησιάζουμε σὲ ἄτομο ποὺ ἔχει διαγνωστεῖ θετικὸ στὸν ἰό (ἀντίστοιχα θὰ προειδοποιοῦνται οἱ ἄλλοι γιὰ ἐμᾶς)… Ἡ ἐπιδημίαθὰ ὁδηγήσει στὴν ἐπώαση τοῦ Μεγάλου ἈδελφοῦἹστορικὰ, ὅλες οἱ ἐξουσίες ποὺ παρακολουθοῦν τὶς κοινωνίες διολισθαίνουν στὸν αὐταρχισμὸ καὶ στὸν ὁλοκληρωτισμό. Ἡ ὑποχώρηση τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν ἀλλοιώνει τὴν Δημοκρατία καὶ μπορεῖ σταδιακὰ νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ de facto πραξικόπημα. Οἱ συνήθως λαλίστατοι ἀκαδημαϊκοὶ γιὰ τὰ ἀτομικὰ δικαιώματα καὶ τὰ προσωπικὰ δεδομένα σήμερα σιωποῦν. Ὀφείλουν νὰ πάρουν θέση» («kathimerini.gr» 29-4-2020).

Κι ἐνῶ ἑτοιμάζεται ἡ φριχτότερη παγκόσμια σκλαβιὰ καὶ τὰ πιὸ βαριὰ δεσμὰ γιὰ τοὺς ἀνυποψίαστους πολίτες, ἐλάχιστοι φαίνεται νὰ ἀνησυχοῦν. Συνήθως γίνεται ἐκκωφαντικὸς θόρυβος γιὰ μηδαμινὰ καὶ ἀσήμαντα θέματα, ἐνῶ γιὰ τὸ καίριο αὐτὸ ζήτημα τηρεῖται «ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή».
Και ἐμᾶς, τί μᾶς ἐνδιαφέρει; ἐπαναλαμβάνουν μονότονα πολλοί, μάλιστα καὶ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως τοὺς ὀνομάζουμε.

Ἀλλὰ εἶναι τραγικὸ νὰ ἀκούγονται τέτοια λόγια σήμερα, μετὰ τὴν φοβερὴ ἐμπειρία τοῦ σφραγίσματος τῶν Ίερῶν Ναῶν, τοῦ Πασχαλινοῦ ἐγκλεισμοῦ, τῶν διώξεων ἱερέων καὶ τῆς προσαγωγῆς ἐπισκόπων ἐνώπιον τῶν εἰσαγγελικῶν ἀρχῶν.
Ὁ μεγάλος Ἀμερικανὸς πολιτικός, συγγραφέας, διπλωμάτης καὶ ἐφευρέτης Βενιαμὶν Φραγκλίνος εἶπε ὅτι «ὅσοι θυσιάζουν στοιχειώδεις ἐλευθερίες γιὰ λίγη ἀσφάλεια, δὲν ἀξίζουν οὔτε τὴν ἐλευθερία οὔτε τὴν ἀσφάλεια»!
Μήπως ν᾿ ἀρχίσουμε νὰ διερωτώμαστε ἂν ἡ κοινωνία μας ἔχει ἤδη ξεπέσει σ᾿ αὐτὸ τὸ κατάντημα; Ἢ εἶναι ἤδη καὶ γι᾿ αὐτὸ πολὺ ἀργά;

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης