Η Πλατυτέρα των Ουρανών

8 Απρ. 2020

| Ιστολόγιο |


 

Ἐπειδή ὅπως λέει ὁ θυμόσοφος λαός μας: "ὁ λύκος στήν ἀναμπουμπούλα χαίρεται"...

Μαζί μέ τόν λοιμώδη Κορωνοϊό ἔκανε τήν ἐπανεμφάνισή του καί ὁ ἅλλος θανατηφόρος ἰός, ὁ ἀντίχριστος καί ἐκκλησιομάχος Οἰκουμενισμός!

Τοῦ κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Θά ξεκινήσουμε τό ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο ἄρθρο μας μέ μία ὑπόμνηση ἑνός ἀποσπάσματος ἐκ τῆς τοποθετήσεως τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ἐπί τοῦ θέματος τῆς λεγομένης πανδημίας τοῦ νέου Κορωνοϊοῦ. Ἀνέφερε, λοιπόν, μεταξύ ἅλλων ὁ κ. Βαρθολομαῖος, προβλεπτικῶς καί πατρικῶς νουθετῶν, πρό ἡμερῶν, τούς πιστούς, ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀντιμετώπιση τῆς νέας αὐτῆς παγκοσμίου (ἤ μήπως παγκοσμιοποιημένης;) δοκιμασίας, καί τά ἑξῆς:

"...με αφορμή τις πρωτοφανείς συνθήκες, τη δοκιμασία, που διερχόμαστε ως ανθρώπινο γένος (;!), εξαιτίας της παγκόσμιας απειλής που προκαλεί η πανδημία του νέου κορωνοϊού, γνωστού ως Covid-19.... Γι’ αυτό παιδιά μου, όπου γης, σας προτρέπω πατρικά να ανταποκρίνεστε με ακρίβεια και υπομονή σε όλα τα δύσκολα, αλλά απαραίτητα, μέτρα που λαμβάνουν οι υγειονομικές υπηρεσίες και τα κράτη. Όλα γίνονται για την προστασία μας, για το κοινό καλό, για τον περιορισμό της διασποράς του ιού..... Ίσως κάποιοι από εσάς αισθάνθηκαν ότι με τα δραστικά αυτά μέτρα υποτιμάται ή θίγεται η πίστη. Όμως αυτό που κινδυνεύει, δεν είναι η πίστη αλλά οι πιστοί, δεν είναι ο Χριστός, αλλά οι Χριστιανοί μας, δεν είναι ο Θεάνθρωπος αλλά εμείς οι άνθρωποι." 

Ἄς ἀναστοχασθοῦμε, ὅπως θά ἔλεγαν καί οἱ σύγχρονοι ἀναθεωρητές, τούς ἀνωτέρω λόγους τοῦ Πατριάρχου καί ἄς ἀπαντήσουμε οἱ ἴδιοι, ἐάν καί κατά πόσον μέσα καί ἀπό αὐτήν τή δοκιμασία κινδυνεύουν μόνον οἱ πιστοί (σωματικῶς ἐννοεῖ ὁ πολιός Πατριάρχης) ἤ καί ἡ Πίστη των. Τοῦτο δέ, ἐν συνδυασμῶ μέ τά ὅσα προκύπτουν ὡς παρενέργειες ἐκ τῆς παρούσης δοκιμασίας τῆς πανδημίας τοῦ νέου ἰοῦ (Κορωνοϊοῦ), μία ἐκ τῶν ὁποίων θεωροῦμε καί τήν περίπτωση στήν ὁποία θά ἀναφερθοῦμε στή συνέχεια.

Πρίν λίγες, λοιπόν, ἡμέρες εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητος (σέ ἱστοσελίδα ὑπό τίς εὐλογίες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου) μία νέα "εἰκονογραφική σύνθεση", ἡ ὁποία ἐμφανίσθηκε ὡς μία ξεχωριστή εἰκόνα "ἁγίων καί μαρτύρων ἱατρῶν καί νοσηλευτῶν τοῦ 20ου αἰώνα". Πρόκειται γιά μία σύνθεση πού εἰκονίζει ὡς ἁγίους ἑπτά πρόσωπα καί ἄνωθεν αὐτῶν σέ ἕνα κύκλο τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, προφανῶς ὡς τοῦ ἀναδείξαντος αὐτά τά πρόσωπα ἁγίους! Ἡ ἔμπνευση αὐτῆς τῆς συνθέσεως προῆλθε ἀπό τό γεγονός τῆς ἐνσκηψάσης πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ, ἡ ὁποία ἀφοῦ πλήττει ἀδιακρίτως ὅλους τούς ἀνθρώπους δίνει τή δυνατότητα νά γίνεται λόγος γιά τόν "οἰκουμενισμό τῆς πανδημίας", ὅπως μέ ἀφορμή τόν πολύχρονο πόλεμο στή Συρία ἔγινε λόγος γιά τόν "οἰκουμενισμό τοῦ μαρτυρίου", μιᾶς καί χριστιανοί ὅλων τῶν δογμάτων χωρίς διάκριση ὑπῆρξαν θύματα τῆς φρίκης τοῦ πολέμου, ὅπως ἀνεφέρθη σχετικῶς ἀπό τόν "ἁγιογράφο" της!

Ἄς δοῦμε λοιπόν ποιά εἶναι τά εἰκονιζόμενα πρόσωπα: α) ὁ "Μακάριος π. Tarrés i Claret (1905-1950) Ἰσπανός ρωμαιοκαθολικός κληρικός ἀπό τή Βαρκελώνη", β) ὁ "Ἅγιος Richard Pampuri (1897-1930) Ἰταλός ρωμαιοκαθολικός γιατρός καί βετεράνος τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μέλος τοῦ τάγματος τῶν Νοσηλευτῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη.Ἔγινε μέλος τοῦ Τρίτου Τάγματος τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου τῆς Ἀσσίζης", γ) ὁ "Ἅγιος Giuseppe Moscati (1880-1927) Ἰταλός ρωμαιοκαθολικός γιατρός καί καθηγητής πανεπιστημίου", δ) ἡ "ἁγία Gianna Beretta Molla (1922- 1962) Ἰταλίδα ρωμαιοκαθολική παιδίατρος", ε) ὁ "Παθοφόρος Αλέξανδρος Schmorell τοῦ Μονάχου (1917-1943). Ὁ Γερμανορῶσος Ὀρθόδοξος νεομάρτυρας Ἀλέξανδρος, ὡς φοιτητής ἱατρικῆς στό Πανεπιστήμιο τοῦ Μονάχου, συνέβαλε στήν ἵδρυση τῆς ἀντιναζιστικῆς ὁμάδας τοῦ «Λευκοῦ Ρόδου»", στ) Ὁ γνωστός "Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως ὁ Ἰατρός (1877-1961)", καί ζ) ἡ "Μάρτυς Edith Cavell (1865-1915), Ἀγγλικανή Βρετανίδα νοσηλεύτρια Edith Cavell ἀπό τό χωρίο Swardeston κοντά στό ιστορικό Norwich, ὑπῆρξε κόρη τοῦ Αγγλικανού ἱερέα Frederick Cavell."

Τό ἐνδιαφέρον καί ἀξιοσημείωτο ἐν προκειμένῳ εἶναι ὅτι ἡ ἀνωτέρω πρωτοβουλία τῆς ἐν λόγῳ εἰκονογραφικῆς συνθέσεως ἔχει ὡς πηγή ἐμπνεύσεως τόν ἴδιο τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, ὅπως θά καταδειχθεῖ ἀπό χαρακτηριστικές δηλώσεις καί σχετικές ἀπόψεις καί θέσεις τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. [Σημείωση: Ὅλες προέρχονται ἀπό νεώτερες δημόσιες προσφωνήσεις ἤ ἐπίσημα κείμενα συμφωνίας Πατριάρχου - Πάπα ἤ ἐκπροσώπων του]: «Καθ᾿ ὅν χρόνον ἡμεῖς ἀσχολούμεθα περί τάς ἡμετέρας ἀντιλογίας, ὁ κόσμος βιώνει τόν φόβον τῆς ἐπιβιώσεως, τήν ἀγωνίαν τοῦ αὔριον…. Τά προβλήματα, τά ὁποῖα ἡ ἱστορική συγκυρία ὀρθώνει σήμερον πρό τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν ἐπιτάσσουν εἰς ἡμᾶς τήν ὑπέρβασιν τῆς ἐνδοστρεφείας καί τήν ἀντιμετώπισιν αὐτῶν δι᾿ ὅσον τό δυνατόν στενοτέρας συνεργασίας. Δέν ἒχομεν πλέον τήν πολυτέλειαν τῆς μεμονωμένης δράσεως. Οἱ σύγχρονοι διῶκται τῶν Χριστιανῶν δέν ἐρωτοῦν εἰς ποίαν τῶν Ἐκκλησιῶν ἀνήκουν τά θύματά των. Ἡ ἑνότης, περί τῆς ὁποίας ἡμεῖς πολυπραγμονοῦμεν, πραγματοποιεῖται ἤδη εἰς τινας περιοχάς, ἀτυχῶς, διά τοῦ μαρτυρίου.»! (Προσφώνηση Βαρθολομαίου πρός τόν Πάπα, Φανάρι 30/11/2014). «Ὅπως μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ Ἅγιος Παῦλος, «εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη, εἴτε δοξάζεται ἕν μέλος, συγχαίρει πάντα τά μέλη» (Α’ Κορ. ιβ΄, 26). Τοῦτο ἀποτελεῖ τόν νόμον τῆς Χριστιανικῆς ζωῆς, καί μέ τήν ἔννοιαν αὐτήν δυνάμεθα νά εἴπωμεν ὅτι ὑπάρχει ἐπίσης καί ἕνας οἰκουμενισμός τῆς ὀδύνης. Ὅπως ἀκριβῶς τό αἷμα τῶν μαρτύρων ὑπῆρξε τό σπέρμα τῆς δυνάμεως καί ἀναπτύξεως τῆς Ἐκκλησίας, κατά τόν ἴδιον τρόπον ἡ συμμετοχή εἰς τάς καθημερινάς θλίψεις ἠμπορεῖ νά ἀποβῇ ἀποτελεσματικόν ὄργανον ἑνότητος.»! (Κοινή Δήλωση Φραγκίσκου-Βαρθολομαίου, Φανάρι, 30/11/2014). “Τον διάλογον της αληθείας εν τω «συνδέσμω της αγάπης» εμπλουτίζει, εμβαθύνει και ενισχύει και ο «οικουμενισμός των Αγίων». Ως η υμετέρα πεφιλημένη Σεβασμιότης, αγαπητέ Καρδινάλιε Kurt Koch, επεσήμανεν, «ο οικουμενισμός των Αγίων είναι μία εξαίρετος ευκαιρία διά διάλογον μεταξύ των Εκκλησιών [...] Τούτο είναι εξόχως σημαντικόν, καθώς η προσκύνησις των λειψάνων δύναται να βοηθήση τους πιστούς να ασχοληθούν ενεργώς με τον διάλογον. Είναι πράγματι ωραίον να συναντώνται οι αρχηγοί των Εκκλησιών, αλλά είναι εξ ίσου σημαντικόν και το σώμα των πιστών να πράττη το ίδιον». (...) η Αυτού Αγιότης, ο αδελφός ημών Πάπας Φραγκίσκος, μας εδώρησεν αυθορμήτως απότμημα των ιερών λειψάνων του Αγίου Αποστόλου Πέτρου. Εν τούτω τω προφητικώ οικουμενικώ σημείω, δυνάμεθα να διακρίνωμεν πολλαπλάς σημασίας. (...) Τούτο το δώρον του Πάπα Φραγκίσκου αποτελεί νέον ορόσημον εις την πορείαν προς την μεταξύ μας επαναπροσέγγισιν. Όπως η Αυτού Αγιότης έγραψεν εις αδελφικόν Αυτής Γράμμα προς την ημετέραν Μετριότητα, η έντονος επιθυμία της ήτο «απότμημα των λειψάνων του Αποστόλου Πέτρου να τοποθετηθή πλησίον των λειψάνων του Αποστόλου Ανδρέου, ο οποίος τιμάται ως προστάτης της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως». Το γεγονός ότι οι αδελφοί Πέτρος και Ανδρέας επανενώθησαν διά των ιερών λειψάνων των, μας προτρέπει να συνεχίσωμεν με μεγαλυτέραν έμφασιν και ελπίδα την πορείαν προς την ποθητήν ενότητα”. (Προσφώνησις τῆς Παπικῆς Ἀντιπροσωπείας ὑπό τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, Φανάρι, 30.11.2019)

Βάσει ὅλων τῶν ἀνωτέρω, φρικτῶν καί βλασφήμων ἀπό ὀρθοδόξου ἀπόψεως, τοποθετήσεων καί προσεγγίσεων (περί "οἰκουμενισμοῦ ὀδύνης" πού γεννᾶ κοινῶς ἀποδεκτούς ἁγίους μάρτυρες καί "οἰκουμενισμοῦ ἁγίων" πού προωθεῖ τήν ποθεινή ἑνότητα "τῶν Ἐκκλησιῶν") ἔχει τεθεῖ τό κατάλληλο πλαίσιο ὑπό τοῦ ἰδίου τοῦ Πατριάρχου καί τό πρόσφορο ἔδαφος προκειμένου νά καλλιεργηθοῦν καί καρποφορήσουν σχετικές πρωτοβουλίες καί ἐμπνεύσεις ὅπως αὐτή τοῦ "ἁγιογράφου" τῆς νέας "εἰκόνος", ὁ ὁποῖος πλέον ἀναφέρεται ὅχι μόνον στόν "οἰκουμενισμό τοῦ μαρτυρίου", στόν ὁποῖο ὅπως εἴδαμε πρῶτος ὁ ἴδιος ὁ Πατριάρχης εἶχε ἀναφερθεῖ, ἀλλά καί στόν "οἰκουμενισμό τῆς πανδημίας"!
"Ὁ ἐχθρός παραμονεύει καί τήν χώρα ὑπονομεύει", λέει ἕνα λαϊκό ἄσμα! Τί λέγουν οἱ Ἑλλαδίτες Ἱεράρχες, "νέων ἤ παλαιῶν χωρῶν", περί ὅλων αὐτῶν;
Μήπως ἐπιστρέφοντας ἀπό τό "ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ" φέρουν στούς ἐγκαταλειφθέντες Ναούς καί τίς νέες εἰκόνες τῶν "Ἁγίων Ἱατρῶν" τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;
Μήπως ὁ Μητροπολίτης Ἀργολίδος μπορεῖ νά μᾶς πεῖ τή γνώμη του ἐπί τοῦ προκειμένου, διότι καί ἰδιαιτέρως σχετίζεται μέ ἕνα ἐκ τῶν συμπεριλαμβανομένων στήν ἐν λόγῳ "εἰκόνα" προσώπων, ὡς συγγραφέας-βιογράφος του, ἀλλά καί ὁ ἴδιος, ἄν καλῶς ἐνθυμούμεθα, ἔχει ἐπιχειρήσει σέ ἄλλο πλαίσιο καί ἄλλο ἐπίπεδο (βιβλιογραφικό...) κάτι ὄχι τόσο τολμηρό, ἀλλά παρόμοιο καί ἀνάλογο!

Μήπως τελικῶς, ὁ Πατριάρχης δι' ἀλλη μία φορά ὑπῆρξε κυνικῶς εἰλικρινής, κατά τήν τοποθέτησή του περί τοῦ Κορωνοϊοῦ, ὑποστηρίξας ὅτι ἀπό τόν τελευταῖο κινδυνεύουν μόνο σωματικῶς κάποιοι πιστοί, ἐνῶ ἡ Πίστη πράγματι δέν κινδυνεύει ἀπό αὐτόν, ἀλλά ἀπό τόν "διορθοδόξως" δρῶντα, τῆ ὑψηλῆ ἐπιστασία καί προστασίᾳ ἐκείνου, θανατηφόρο ἰό τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;
Ἑνός ἰοῦ, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καί ἕναν αἰώνα ἔχει προσβάλλει τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο (ἀρχῆς γενομένης ἀπό τῆς ἐκδόσεως τῆς βλασφήμου Συνοδικῆς Πατριαρχικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ 1920, ἡ ὁποία ὀνομάζει ὅλες τίς αἱρέσεις "Ἐκκλησίες τοῦ Χριστοῦ") καί τοῦ ὁποίου καί ὁ ἴδιος (ὁ Πατριάρχης), συμφώνως πρός τίς δηλώσεις του, εἶναι φορεύς.
Τό δέ δυστύχημα ἐν προκειμένῳ εἶναι ὅτι οὔτε δέχεται νά αὐτοπεριορισθεῖ (παραιτούμενος;), οὔτε ἀκόμη κατέστη δυνατόν νά τοῦ ἐπιβληθεῖ ἡ ἐπιβαλλομένη "καραντίνα", πρός ἀποτροπήν τῆς θανατηφόρου μεταδοτικότητος τοῦ ἰοῦ του! 

Αἰδώς Ἀργεῖοι! Καί αὐτό, βεβαίως, δέν ἀφορᾶ στόν Σεβασμιώτατο κ. Νεκτάριο, ἀφοῦ δέν εἶναι Ἀργεῖος, ἀλλά στούς Οἰκουμενιστές καί τίς ἐμπνεύσεις τους!

aktines.blogspot.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης
5 Απρ. 2020

| Ιστολόγιο |


 

 Ο covid19 είναι μόνον ένας ιός ή κι ένας κωδικός μιας επιχείρησης;

O συνταγματάρχης Vladimir Kvačkov, Ρώσος αναλυτής στρατηγικής, θεωρεί ότι η πανδημία είναι απάτη, ο ιός κατασκεύασμα εργαστηριακό (σ.σ. βιολογικό όπλο) και ότι πρόκειται για μια ειδική επιχείρηση για τον ολοκληρωτικό έλεγχο της ανθρωπότητας.
Το οικονομικό παρασκήνιο προσβλέπει στη μείωση πληθυσμού, το πολιτικό στην απαλοιφή των πολιτικών ελευθεριών και ατομικών δικαιωμάτων. Στόχος ήταν πρωτίστως η Κίνα και η Δυτική Ευρώπη που είναι οι μεγάλες ανταγωνίστριες των ΗΠΑ στην οικονομία. Τα ΜΜΕ ενσπείρουν ψύχωση και πανικό διαμορφώνοντας το πλαίσιο για την αποτελεσματικότητα της όλης στρατηγικής επιχείρησης.

Ένας ευφυής και εξέχων αναλυτής στο Ρωσικό Κέντρο Στρατιωτικής & Στρατηγικής Έρευνας, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ρωσίας, ο συνταγματάρχης Vladimir Kvačkov, αναλύει την παγκόσμια ψύχωση που προκαλείται από τον κορωναϊό και παρουσιάζει σοκαριστικές και συγκλονιστικές πληροφορίες.

Οι θέσεις του είναι:

1. Δεν υπάρχει πανδημία, είναι ψέμα.

2. Ο πανικός γύρω από το κορωναϊό πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της λειτουργίας των παγκόσμιων δυνάμεων: θρησκευτικών, πολιτικών, οικονομικών και εθνικών.

3. Η πανδημία, η οποία δεν υπάρχει, είναι μια ειδική παγκόσμια στρατηγική επιχείρηση. Είναι μια άσκηση διοίκησης και ελέγχου από το παρασκήνιο, με στόχο να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της ανθρωπότητας. Αυτό είναι το πίσω πλάνο της εμφάνισης του coronavirus.
Ο κόσμος των παρασκηνίων, ειδικά ο οικονομικός, αποσκοπεί στη μείωση του πληθυσμού της Γης. Γι' αυτούς, είμαστε πολυάριθμοι στον πλανήτη. Θα έπρεπε να υπάρχουν περίπου εκατό εκατομμύρια και πλέον υπάλληλοι, ένα μέγιστο ενός δις στη Γη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η εμφάνιση του κορωναϊού και η οικονομική κρίση που ακολουθεί είναι άρρηκτα συνδεδεμένες.
Ο πειθαναγκασμός των ανθρώπων να σταματήσουν τις μετακινήσεις τους ανά τον κόσμο, η κατάργηση πολιτικών ελευθεριών, με πολιτικά μέσα είναι πρακτικά αδύνατη. Υπάρχουν διαφορετικά συντάγματα και οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει σε κάποια πολιτικά δικαιώματα και θεωρούν ότι αυτό θα διαρκέσει για πάντα. Η πρώτη απόπειρα περιορισμού των πολιτικών δικαιωμάτων των ατόμων έγινε την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Μετά απ’ αυτό ανακοινώθηκε ένας παγκόσμιος αγώνας κατά της τρομοκρατίας.

- Ο covid19 είναι μόνον ένας ιός ή ο κωδικός μιας επιχείρησης;

Σήμερα, ο ίδιος κόσμος των παρασκηνίων θέλει να κάνει ένα ακόμη βήμα στην κατάργηση των πολιτικών δικαιωμάτων των ανθρώπων και γι’ αυτό εφευρέθηκε ένας κορωναϊός ...
Πρόκειται για ασκήσεις διοίκησης και ελέγχου του παγκόσμιου οικονομικού, φιλελεύθερου παρασκηνίου, για την κατάργηση των πολιτικών δικαιωμάτων, για τον εκφοβισμό των ανθρώπων. Αυτός είναι ένας άλλος στόχος. Ο πρώτος είναι η μείωση του αριθμού των ανθρώπων στον πλανήτη.
Ο τρίτος στόχος είναι οικονομικός. Υπάρχει μια χρηματοοικονομική φούσκα, μια μη ρεαλιστική, εικονική οικονομία, η οποία σήμερα ανέρχεται, σε ένα τετράμηνο, σε διακόσια τρις δολάρια. Αυτή η φούσκα θα πρέπει τώρα να σκάσει. Ως αποτέλεσμα, θα υπάρξει πάλι “σφήξιμο της ζώνης”, επιβράδυνση της οικονομίας κ.λπ.
Οι Κινέζοι έχουν δηλώσει δημοσίως ότι ο κορωναϊός δημιουργήθηκε τεχνητά.
Αυτό αποδεικνύεται επιστημονικά. Φυσικά, υπάρχουν μεταλλάξεις ιού και είναι τυχαίες. Αλλά όταν ένας ιός έχει ένα RNA με ένα σαφώς αποκομμένο τμήμα του γονιδιώματος, στο οποίο έχει εισαχθεί ένα άλλο γονίδιο, και αυτό τρεις ή τέσσερις φορές, τότε είναι προφανές, - όπως είπαν οι Κινέζοι επιστήμονες - ότι είναι ένας τεχνητός ιός, κατασκευασμένος. Αυτό αναφορικά με τον ιό στο Wuhan. Υπήρχαν δύο παραλλαγές εκεί.

- Και τι ήταν στην Ιταλία; Γιατί είναι πιο επικίνδυνος ο ιός στην Ιταλία; 

Στην Ιταλία κάθε χρόνο από τη γρίπη, την πνευμονία, τη φυματίωση, την ηπατίτιδα κ.λπ. πεθαίνουν εκατονταπλάσιοι.
Αλλά αυτό δεν αναφέρεται, αλλά μάλλον υπερτονίζεται η προπαγάνδα της ψυχο-πληροφορικής. Η προπαγάνδα της ειδικής ψυχο-πληροφόρησης των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης, που τώρα διαδίδει τρόμο.
Αυτή η προπαγάνδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ειδική επιχείρηση ασκήσεων παγκόσμιας διοίκησης και ελέγχου.
Και τώρα αυτοί κοιτάνε
(σ.σ. ο παγκόσμιος μονόφθαλμος Κύκλωπας του ψηφιακού Πανοπτικού) ποιος υπακούει και ποιος όχι.
Η Κίνα έλαβε δραστικά μέτρα. Ο σύντροφος Si πήγε στο Wuhan και έδωσε την εντολή. Οργάνωσε την φιλοδυτική αντιπολίτευση, η οποία βρισκόταν στο Wuhan.
Προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν τον κορωναϊό προκειμένου να αποκομίσουν κάποια πολιτικά και οικονομικά οφέλη. Oι Κινέζοι τα έβαλαν όλα στη θέση τους και ο ιός τελειώνει σχεδόν στην Κίνα. Στην Ευρώπη αρχίζει. Είμαστε τώρα εδώ, ως στρατιωτικοί αξιωματικοί, παρακολουθώντας ποιος και τι λειτουργεί. Η Κίνα και η Ευρώπη είναι δύο οικονομικοί αντίπαλοι της Αμερικής. Και εδώ εμφύτευσαν εκείνο τον ιό.

-
Ποιές είναι οι προβλέψεις σας; Ποιες άλλες χώρες μπορούν να αισθάνονται την πίεση από κορωναιό;

Φυσικά και η Ρωσία. Αλλά η Ρωσία δεν είναι ένας κύριος οικονομικός ανταγωνιστής για την Αμερική. Τώρα οι κυριάρχες δυνάμεις από το παρασκήνιο επικεντρώνονται στην αποδιοργάνωση της Κίνας και της Δυτικής Ευρώπης. Τη Ρωσία την στοχεύουν στο επίπεδο μείωσης πληθυσμού και εκκαθάριση εδάφους. Αυτό είναι μπροστά μας.

dimpenews.com

Αναρτήθηκε από: Ποσειδώνας Αποσπερίτης


 

 

2 Απρ. 2020

- Τί παιχνίδια παίζονται σε βάρος της ανθρωπότητας ;;;
- Ο κορωναϊός στα εργαστήρια της Κίνας από το 2015 !!!
- Τι αποκάλυψε η κρατική tv “RAI 3” στις 16-11-2015 ...

1 Απρ. 2020

- Αυτός είναι ο πολυδιαφημιζόμενος ψάλτης, ο οποίος προπαγανδίζει απερίσκεπτα, με τις πλάτες των ΜΚΟ, την ισλαμοποίηση της Ελλάδος.
Σωτήριος Τσιόδρας: «Πιστεύουμε ὅτι οἱ μετανάστες εἶναι τμῆμα τῆς κοινωνίας μας. Χρειάζεται νὰ πᾶνε στὰ σχολεῖα μας καὶ θεωρῶ ὅτι ἡ διαφορετικότητα ποὺ ἀντικρίζουμε εἶναι θαυμάσια».
Στὸ πλαίσιο συνέντευξης μὲ ἀφορμὴ τὸ 27ο συνέδριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας Κλινικῆς Βιολογίας καὶ μεταδοτικῶν ἀσθενειῶν ποὺ ἔλαβε χώρα τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2017, ὁ κ. Σωτήριος Τσιόδρας δήλωσε ὅτι σὲ συνεργασία μὲ ἑλληνικὲς καὶ διεθνεῖς Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις παρεῖχαν ἰατρικὴ βοήθεια στὶς ἐγκαταστάσεις μεταναστῶν-προσφύγων στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ τὴν ἐνδοχώρα.
Ἐπίσης, σημείωσε ὅτι οἱ μετανάστες ἀποτελοῦν πλέον τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ ὅτι τὰ παιδιὰ τους φοιτοῦν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα.
Θεωρεῖ θαυμάσια τὴν διαφορετικότητα στὴν κοινωνία μας ὅπως πλέον διαμορφώνεται καὶ χαρακτηρίζει τοὺς Ἕλληνες πολὺ φιλόξενο λαό.
- Αξίζει να προσέξει κανείς τον ενθουσιασμό του Τσιόδρα όταν μιλάει για την προοπτική της ενσωμάτωσης των λαθρομεταναστών στην ελληνική κοινωνία, για τον ρόλο των ΜΚΟ, καθώς επίσης και ότι στηρίζει απολύτως τον νόμο της Κυβέρνησης Τσίπρα για παροχή δωρεάν περίθαλψης στους λαθρομετανάστες.
Δεν πρέπει συνεπώς να μας παραξενεύει το γεγονός ότι ακόμα και πρώην Συριζαίοι Υπουργοί βγήκαν και στήριξαν την απόφαση Μητσοτάκη να του δώσει ένα πολύ σημαντικό πόστο.
Το κυριότερο όμως-και απόλυτα συνυφασμένο με την επικαιρότητα-είναι ότι το 2017 ο Τσιόδρας δήλωνε πως οι ποικίλες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού τις οποίες έφερναν μαζί τους οι προερχόμενοι από την Ασία λαθρομετανάστες δεν μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρό υγειονομικό κίνδυνο για την χώρα μας.
Εν έτει 2020 όμως, λόγω ενός τέτοιου ιού που επίσης προκαλεί λοίμωξη του αναπνευστικού (βλ. κορονοϊός), εισηγήθηκε την επιβολή πολύ σκληρών περιορισμών στους Έλληνες πολίτες και την στέρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων τους (εργασία, ελεύθερη μετακίνηση, συνάθροιση, θρησκευτική ελευθερία, προστασία προσωπικών δεδομένων κ.λπ.)!

“We have had great assistance from NGOs for primary care in health services within the hosting facilities especially in the islands that are overcrowed right now and the mainland”
“We are believing that they are part of our society and we accept them in our schools and kids to be educated. They need to go to school and this is what they are there for you to know become part of the country and I think diversity we are seeing is amazing. The Greek people very very welcoming”.

Πηγές:
ESCMID
https://www.youtube.com/watch?v=W1ncCicIpLE
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2020/04/blog-post_31.html
https://tasthyras.wordpress.com/