Επισκόπηση - Η Πλατυτέρα των Ουρανών

ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2021 Ημερομηνία
Ο Όσιος Γερο Παναής διαβάζει τον εξάψαλμο 0 0 12 Φεβ. 2021
ΑΎΓΟΥΣΤΟΣ 2020 Ημερομηνία
✟Αγνή Παρθένε Δέσποινα - Ψάλλουν Ρώσοι μοναχοί της Ιεράς Μονής Βαλαάμ✟ 0 0 7 Αυγ. 2020
ΙΟΎΛΙΟΣ 2020 Ημερομηνία
Παράκληση στην Αγία Παρασκευή 0 0 26 Ιουλ. 2020
ΙΟΎΝΙΟΣ 2020 Ημερομηνία
«Δέσποινα παντευλόγητε Υπέραγνε Παρθένε» 0 0 16 Ιουν. 2020
ΜΆΙΟΣ 2020 Ημερομηνία
Αναστάσιμα Ευλογητάρια! 0 0 26 Μαϊ. 2020
Χαιρετισμοὶ από τον Όσιο Ιάκωβο Τσαλίκη! 0 0 10 Μαϊ. 2020
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ... από την Ρωσία στα Ελληνικά! 0 0 9 Μαϊ. 2020
ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2020 Ημερομηνία
Αναστάσιμο Απόδειπνο - Προσευχή της Διακαινησίμου εβδομάδος 0 0 21 Απρ. 2020
Divna Ljubojević : Slavoslovije - Hristos Anesti - Χριστός Ανέστη! 0 0 19 Απρ. 2020
ΜΆΡΤΙΟΣ 2020 Ημερομηνία
Παρακλητικός Κανόνας Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού προς ενίσχυση των πιστών 0 0 19 Μαρ. 2020
ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2018 Ημερομηνία
افرحى ياعروسًا لا عروس لها Αγνή Παρθένε! (Χαίρε Νύμφη, Ανύμφευτε!) 0 0 23 Δεκ. 2018
إفرحي يا عروساً لا عروس لها Χαίρε Νύμφη, Ανύμφευτε! 0 0 23 Δεκ. 2018