Επισκόπηση - Η Πλατυτέρα των Ουρανών

ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2022 Ημερομηνία
Ο Ορθόδοξος Ινδός ιερέας π. Ιωάννης Σαμουήλ (Fr. John Samuel) σε έναν ακόμη υπέροχο ύμνο! 0 0 28 Σεπ. 2022
Κύριε Ελέησον / Αναστασία Γλαντίλινα / Χορωδία Μονής Σρετένσκυ 0 0 11 Σεπ. 2022
Η μικρή παράκληση στην Παναγία (Άγιον Όρος) 0 0 8 Σεπ. 2022
ΙΟΎΝΙΟΣ 2022 Ημερομηνία
" Τίς Θεός μέγας ..." - Ιερομόναχος Αθανάσιος Σκαρκαλάς 0 0 13 Ιουν. 2022
Άξιον εστί • Αγιορείτες πατέρες 0 0 11 Ιουν. 2022
ΜΆΙΟΣ 2022 Ημερομηνία
"Αναστάσεως ημέρα" ... από ορθόδοξο 11χρονο στη Συρία 0 0 10 Μαϊ. 2022
ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2022 Ημερομηνία
Εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής / Νεκταρία Καραντζή 0 0 22 Απρ. 2022
ΜΆΙΟΣ 2021 Ημερομηνία
Άγιος Εφραίμ ο Νέος, ο μεγαλομάρτυς & θαυματουργός | Δυνατή Προσευχή 0 0 5 Μαϊ. 2021
Χριστός Ανέστη με τον γέροντα Δωρόθεο 0 0 4 Μαϊ. 2021
Divna Ljubojević | Slavoslovije - Hristos Anesti - Χριστός Ανέστη! 0 0 2 Μαϊ. 2021
ΜΆΡΤΙΟΣ 2021 Ημερομηνία
Αγνή Παρθένε! ... από Ινδούς του Μπαχρέϊν 0 0 5 Μαρ. 2021
Агни Парфене / Αγνή Παρθένε! 0 0 4 Μαρ. 2021
ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2021 Ημερομηνία
Ο Όσιος Γερο Παναής διαβάζει τον εξάψαλμο 0 0 12 Φεβ. 2021
ΙΟΎΛΙΟΣ 2020 Ημερομηνία
Παράκληση στην Αγία Παρασκευή 0 0 26 Ιουλ. 2020
ΙΟΎΝΙΟΣ 2020 Ημερομηνία
«Δέσποινα παντευλόγητε Υπέραγνε Παρθένε» 0 0 16 Ιουν. 2020
ΜΆΙΟΣ 2020 Ημερομηνία
Αναστάσιμα Ευλογητάρια! 0 0 26 Μαϊ. 2020
Χαιρετισμοὶ από τον Όσιο Ιάκωβο Τσαλίκη! 0 0 10 Μαϊ. 2020
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ ... από την Ρωσία στα Ελληνικά! 0 0 9 Μαϊ. 2020
ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2020 Ημερομηνία
Αναστάσιμο Απόδειπνο - Προσευχή της Διακαινησίμου εβδομάδος 0 0 21 Απρ. 2020
ΜΆΡΤΙΟΣ 2020 Ημερομηνία
Παρακλητικός Κανόνας Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού προς ενίσχυση των πιστών 0 0 19 Μαρ. 2020
ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2018 Ημερομηνία
افرحى ياعروسًا لا عروس لها Αγνή Παρθένε! (Χαίρε Νύμφη, Ανύμφευτε!) 0 0 23 Δεκ. 2018
إفرحي يا عروساً لا عروس لها Χαίρε Νύμφη, Ανύμφευτε! 0 0 23 Δεκ. 2018