13 Ιουν. 2022

" Τίς Θεός μέγας ..." - Ιερομόναχος Αθανάσιος Σκαρκαλάς

” Τίς Θεὸς μέγας, ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, σὺ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος “

Ψάλλει ο Ιερομόναχος π. Αθανάσιος Σκαρκαλάς