10 Μαϊ. 2022

"Αναστάσεως ημέρα" ... από ορθόδοξο 11χρονο στη Συρία