Η Πλατυτέρα των Ουρανών

22 Απρ. 2022

Εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής από τη Νεκταρία Καραντζή
Επιμέλεια ισοκρατήματος, πατήρ Νικόδημος Καβαρνός

4 Μαϊ. 2021

Ο μακαριστός γέροντας Δωρόθεος ψάλλει αναστάσιμους ύμνους στο "Φρέαρ του Ιακώβ" μαζί με τους πιστούς, σε προσκύνημα της μονής στα Ιεροσόλυμα.
Να έχουμε όλοι την ευχή του.

"Άγιος Γεώργιος Αύρα Καλαμπάκας"