Kανάλια στην πλατφόρμα Brighteon

~ "Κλίκ" στους τίτλους για να οδηγηθείτε στην αντίστοιχη σελίδα ~

18 Οκτ. 2021

Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής

Σύμφωνα με την επικρατέστερη παράδοση, μετά τον μαρτυρικό θάνατο του αποστόλου Παύλου το 68 μ.Χ. ήρθε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στα μέρη της Βοιωτίας, όπου με το φλογερό του κήρυγμα μετέστρεφε πλήθος ειδωλολατρών στην αληθινή χριστιανική πίστη. Επίσης ασκούσε και το ιατρικό επάγγελμα, θεραπεύοντας δωρεάν τους αρρώστους. Αυτό θορύβησε και εξόργισε τους ειδωλολάτρες ιερείς της περιοχής, οι οποίοι έβλεπαν να ερημώνουν τα «ιερά» τους και να χάνουν πλούτη από τις δεισιδαίμονες πρακτικές τους, όπως τη μαγεία, την μαντική και τις διάφορες αγυρτείες, τις οποίες πωλούσαν αδρά ως «θεραπείες» στους άτυχους πιστούς του παγανισμού. Παρότρυναν λοιπόν τον φανατισμένο ειδωλολατρικό όχλο, ο οποίος όρμισε και συνέλαβε τον ένθερμο άγιο Λουκά. Μη σεβόμενοι τα γεράματά του τον υπέβαλαν σε απάνθρωπα βασανιστήρια. Εξουθενωμένο, τον κρέμασαν σε μια ελιά, όπου παρέδωσε την αγία του ψυχή στον Θεό, σε ηλικία ογδόντα χρονών. Οι Χριστιανοί περιμάζεψαν το τίμιο λείψανό του και το έθαψαν με μεγάλες τιμές κοντά στην Θήβα. Από την μαρμάρινη λάρνακά του έρρεε μύρο, το οποίο ευωδίαζε σε μεγάλη απόσταση. Γινόταν επίσης εκεί πάμπολλα θαύματα, κάνοντας πολλούς ειδωλολάτρες να γίνονται Χριστιανοί.

18 Οκτ. 2021

«Εξήλθεν ο σπείρων του σπείραι τον σπόρον αυτού»

Κήρυγμα του μακαριστού πατρός Δωροθέου για την “Παραβολή του Σπορέως” - ΒΙΝΤΕΟ

18 Οκτ. 2021

Περί Εσχάτων ο Λόγος

Εἶναι μᾶλλον ἀναπόδραστο, ὅσοι ζήσουν ἐκεῖνον τόν καιρό, νά βιώσουν αὐτά πού φοβόταν ὁ Μέγας Βασίλειος καί ὁ Θεός προετοιμάζει τήν ἀνθρωπότητα γιά νά μήν αἰφνιδιασθεῖ. Ἄσκηση εἶναι ὅλο αὐτό πού ζοῦμε. Προσέξτε τόν τοπικό κυβερνήτη, ὁ ὁποῖος κατά τά φαινόμενα λειτουργεῖ ὡς ἐντολοδόχος, πόση κακία ἐκπέμπει, πόσο μανιάζει νά ἐπιβάλλει τό σκοπό πού, προφανῶς, τοῦ ἔχουν θέσει καί φανταστεῖτε πῶς θά εἶναι ὁ παγκόσμιος κυβερνήτης πού ὁ ἴδιος θά ἐξουσιάζει ὅλον τόν Κόσμο. Δεῖτε μέ πόση προθυμία καί μέ πόσο πάθος, ὅλος σχεδόν ὁ μηχανισμός πού ὀργανώνει, ἐπιβάλλει καί ἐλέγχει τήν ἐφαρμογή τῶν ἐντολῶν πού ἐκδίδονται, προσπαθεῖ νά ἐκτελέσει τό καθῆκον του. Καί πόσο δύσκολο ἤδη φαντάζει τό νά ξεφύγει κανείς ἀπό τόν ἔλεγχο ἤ νά διαφωνήσει ἤ νά ἔχει διαφορετική ἄποψη. Σίγουρα ἔχετε διαπιστώσει στήν καθημερινότητα πώς, ἀκόμη καί οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι συμπαρίστανται στόν μηχανισμό τῆς ἐπιβολῆς τῶν «μέτρων ἐλέγχου». Νά περιμένετε λοιπόν ἐκεῖνες τίς μέρες τίς πικρές τῆς Ἱστορίας ὅτι, οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζεῖν, δέν θά βρίσκουν πουθενά ἀπαντοχή. Θά κυνηγιοῦνται ἀπό ὅλους. Γι’ αὐτό μᾶς προπονεῖ αὐτόν τόν καιρό ὁ Θεός. Δέν θέλει νά αἰφνιδιασθοῦμε. Μᾶς προϊδεάζει ...

18 Οκτ. 2021

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: «Ο Θεός αγαπά τον ταπεινόν»

18 Οκτ. 2021

Περί αποτειχισμένων …

Του παπα Ηλία Υφαντή

18 Οκτ. 2021

Ενθυμήσεις αποφοίτου της Αθωνιάδος για τον Όσιο Παΐσιο

18 Οκτ. 2021

Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου: Μακαρισμοί

18 Οκτ. 2021

Άγιος Παΐσιος: «Όταν ζητάμε κάτι στην προσευχή μας πρέπει να περιμένουμε με υπομονή»

18 Οκτ. 2021

Εμπειρίες της Χάριτος

Οσίου Γέροντoς Ιωσήφ του Ησυχαστή

18 Οκτ. 2021

Σημείο και θαύματα ...

Το θαύμα είναι καλό όχι γιατί θεραπεύει έναν, αλλά γιατί φανερώνει τον Θεό σε όλους. Διαφορετικά, αν το θαύμα ήταν μόνο μια «εύνοια» του Θεού σε κάποιον, θα ήταν αδικία. Δεν μπορεί ο Θεός κάποιους να θεραπεύει και στους υπολοίπους να κωφεύει. Όταν όμως κάτι θαυματουργικό συμβαίνει, έστω σε έναν, για μία φορά, το γεγονός της φανερώσεως του Θεού που είναι μεθεκτό από όλους, καθιστά το θαύμα και δική μας προσωπική εμπειρία! Το παραμένον δεν είναι το θαύμα ως θεραπεία, αφού σύντομα ο θάνατος αναιρεί κάθε ευεργετικό αποτέλεσμα, αλλά η φανέρωση του Θεού. Τραγικό δεν είναι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο δίχως θαύμα, αλλά να φύγουμε δίχως σημείο, δίχως να έχουμε την εμπειρία του Θεού μέσα μας. Η ζωή αυτή μας δίνεται όχι ως δοκιμασία, αλλά ως ευκαιρία· ευκαιρία να Τον ζήσουμε από τώρα. Η Βασιλεία του Θεού αρχίζει τώρα, όχι όταν κλείσουμε τα μάτια μας - τότε συνεχίζεται.

16 Οκτ. 2021

Μια ακόμα ευλογία στον Ναό μας!

16 Οκτ. 2021

Ο Επουράνιος Γεωργός

Αγρός, χωράφι, αμπελώνας, αλώνι του Θεού, είναι ο κόσμος ολόκληρος. Ο καθένας μας φυτεύεται εκεί και ο Θεός περιμένει να φέρουμε καρπό. Εκείνος καταβάλλει με μεράκι και αγάπη κάθε καλλιεργητική φροντίδα απ’ τη μεριά του. Σπέρνει, ποτίζει, αυξάνει τον σπόρο του. Μένει να ανταποκριθούμε σωστά κι εμείς στην προσδοκία του. Αν όμως αντί καρπού βγάλουμε «ακάνθας και τριβόλους», θα καταντήσουμε γη «αδόκιμος και κατάρας εγγύς, ης το τέλος εις καύσιν». Προ της εσχάτης ώρας λοιπόν ας ανακράξει έκαστος: «Επουράνιε γεωργέ, Χριστέ ο Θεός, την χερσωθείσαν μου ψυχήν καρποφόρον ανάδειξον».

16 Οκτ. 2021

Η συνείδηση που ξεχάσαμε

Η αλλαγή έρχεται όταν σπουδάζουμε τις εντολές του Θεού, όταν βλέπουμε στην τήρησή τους την οδό προς την αγάπη, όταν ενοχλούμαστε με την μη τήρησή τους, ακριβώς διότι ακούμε την φωνή Του μέσα μας, η οποία μας λέει ότι χωριζόμαστε από Εκείνον και τον πλησίον μας όταν δεν αγαπούμε, όταν αποδεχόμαστε τον λογισμό που μας ταράζει, που μας θεριεύει τον εγωισμό, που μας κάνει να μην θέλουμε να ακούσουμε τους άλλους. Και η συνείδηση γίνεται αφετηρία αλλαγής όταν αποφασίσουμε ότι με όσον κόπο κι αν χρειαστεί, με την βοήθεια των πνευματικών μας πατέρων και των όσων μας αγαπούνε αληθινά, μπορούμε να κάνουμε βήματα αλήθειας.

16 Οκτ. 2021

Ο καλός Θεός οικονομάει για τον κάθε άνθρωπο έναν σταυρό ανάλογο με την αντοχή του

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

15 Οκτ. 2021

Η σωτηρία της ψυχής μας

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

15 Οκτ. 2021

Πρωτοστάτες και ηγέτες, όχι ουραγοί!

... Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάποιος χριστιανός και να είναι ηττοπαθής ή φοβισμένος σ’ έναν κόσμο που ήδη έχει ηττηθεί ως προς τις αμαρτίες του, σ’ έναν κόσμο που σε τελευταία ανάλυση ανήκει στον ίδιο τον Κύριο, αφού Εκείνος είναι ο Δημιουργός Του: «Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής»! «Πάντα δι’ Αυτού εγένετο και χωρίς Αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονε». Ο λόγος λοιπόν του Αποστόλου, για να επανέλθουμε στον αρχικό μας προβληματισμό, θεωρείται μονόδρομος για τον πιστό. Εφόσον έχει ο πιστός έστω και μικρή αίσθηση του τι σημαίνει χριστιανός μέσα στον κόσμο, ακολουθεί την οδό του Κυρίου και των Αποστόλων, βαδίζει τον δρόμο της πρωτοπορίας των αγαθών και των ωφέλιμων έργων, πρωτοστατεί, ανοίγει πάντοτε δρόμους, φέρνοντας ασφαλώς εννοείται το πνεύμα του Χριστού και της Εκκλησίας σ’ αυτούς. Και ποιό είναι αυτό το πνεύμα; Το πνεύμα της ταπεινής αγάπης, δηλαδή την παντοδυναμία της ενέργειας του ίδιου του Θεού! Ποιός μπορεί να αντιταχθεί σ’ αυτό; Κανείς απολύτως. «Ει ο Θεός υπέρ ημών, τις καθ’ ημών;» ...

15 Οκτ. 2021

Η αξία και η δύναμη του θυμιάματος

Υπήρξε γυναίκα, η οποία έκανε μήνυση στην αποκάτω, στο αποκάτω διαμέρισμα, διότι θυμιάτιζε και το θυμίαμα μέσα από τον φωταγωγό πήγαινε στα δωμάτιά της και την ενοχλούσε και έκανε σαν δαιμονισμένη. Όλοι μέσ’ στο σπίτι. Δεν εδαιμονίζοντο από την πληθώρα της αμαρτίας, αλλά από το θυμίαμα της κάτω χριστιανής. Λοιπόν, το θυμίαμα έχει ευλογία, έχει χάρη, έχει δύναμη εναντίον των δαιμόνων, θυμίαμα λοιπόν και θυμιατό, θυμιατήρι πως το λέτε… εκεί στο εικονοστάσι, πλάι στο καντήλι. Δεν πρέπει να το παίρνει μόνο η γιαγιά, και η μαμά και ο πατέρας και το παιδί. Κατά την ώρα της Προσευχής, πρωί και βράδυ και μεσημέρι όταν υπάρχει ένταση στο σπίτι. Και το σπίτι αλλάζει ατμόσφαιρα, αλλάζει χρώμα, γίνεται ευωδιαστό, σοβαρό, γαλήνιο, αγαπητό, οι ψυχές ξανά αδελφωμένες. Ενθυμούμαι κάποιο παιδί, παιδάκι 14 χρονών ήταν, 15 ήταν, αυτή ήταν ακριβώς η ηλικία του, όταν έβλεπε τους γονείς του να τσακώνονται πήγαινε αμέσως και άναβε θυμίαμα και τους θυμιάτιζε. Θυμιάτιζε τον μπαμπά και την μαμά! - Ειρηνεύετε, τους έλεγε. Εγώ είμαι παιδί, τί παραδείγματα θα πάρω από σας;

15 Οκτ. 2021

Στη μάνα αγρότισσα μιας άλλης γενιάς

Το διαφορετικό σε σένα από τις άλλες μανάδες - το ίδιο σεβαστές - ήταν πως πέρα από τις δουλειές του σπιτιού δούλευες στα χωράφια όπως και ο άνδρας. Πολύ πιο σκληρή η αγροτική δουλειά στα χρόνια σου. Όλα με το χέρι. Έσκαβες, φύτευες, θέριζες, λίχνιζες, κοσκινούσες και βάζατε σπυρί-σπυρί το σιτάρι, το κριθάρι, τη σίκαλη, το ρόβι, τις φακές, τα ρεβύθια, τα φασόλια… στο σπίτι. Συγχρόνως φρόντιζες και τα ζωντανά. Για όλα νοιαζόσουν: τον γαϊδουράκο, τα μουλάρια, τις αγελάδες, τα πρόβατα, τα γίδια, τα κοτόπουλα, τα σκυλιά και τις γάτες. Αλλά και για να υπάρχει το τυρί, βασικό είδος διατροφής στο σπίτι, το γιαούρτι, το γαλοτύρι, η μυζήθρα και το βούτυρο απαιτούνταν κόπος: άρμεγμα, στράγγισμα, πήξιμο, ξανά στράγγισμα, αλάτισμα, τακτοποίηση μέχρι να ωριμάσει το τυρί και να το βάλεις στο βαρέλι. Το ψωμί σπιτίσιο, το ζύμωνες με τα χέρια σου και το έψηνες στον φούρνο ή τη γάστρα. Σαν έβαζες την πίτα στη φωτιά μοσχοβολούσε η γειτονιά. Ποικίλες πίτες ήξερες να κάνεις, η μια πιο νόστιμη από την άλλη. Δεν ήσουν πλούσια, μα είχες απ’ όλα. Υπήρχε μια αυτάρκεια, γιατί ζούσες με την αξιοπρέπεια της λιτότητας κι όχι τη μιζέρια της φτώχειας. Από λίγα ή τα πολλά ήξερες και να δίνεις ...

15 Οκτ. 2021

Το καντηλάκι

Ότι κι αν έκανε η μάνα για το παιδί της, αυτό πήγαινε στα χαμένα. Όσες προσπάθειες κι αν έκανε να το φέρει στον δρόμο του Θεού, ήταν άκαρπες. Άσπρο η μάνα, μαύρο ο γιος. Κι όσο έβλεπε να βγαίνουν από τα χέρια της, με την χάρη του Θεού, παιδιά υπέροχα, έξυπνα, χρήσιμοι άνθρωποι στην κοινωνία, παιδιά περήφανα που την είχανε δασκάλα και το δικό της το μοναδικό παιδί, που του αφοσιώθηκε ολότελα σαν έμεινε χήρα, να μην κάνει, να μην θέλει τίποτε, να μην αποφασίζει για κάτι, της ερχότανε τρέλλα. Μέρες, εβδομάδες, μήνες έλειπε από το σπίτι. Η μάνα λοιπόν περίμενε. Πάντα περίμενε μια αλλαγή. Η προσευχή της, το λιβάνι που έκαιγε, το καντηλάκι που άναβε, ήταν όλα, μα όλα γι' αυτό το παιδί ...

15 Οκτ. 2021

“Το θέλημά Σου ή το θέλημά μου Κύριε;”

(ΒΙΝΤΕΟ) - Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου - Την Οσιολογιωτάτη Γερόντισσα Μόνικα, Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Νεκταρίου Τρικόρφου Φωκίδος, φιλοξένησε ο Ιερός Ναός μας, όπου λαμβάνουν χώρα οι ενοριακές εορταστικές εκδηλώσεις “ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2021”. Η Γερόντισσα ανέπτυξε το θέμα: “Το θέλημά Σου ή το θέλημά μου Κύριε;”.

14 Οκτ. 2021

Μαδαγασκάρη: Ο επίγειος παράδεισος που δεν μπορεί να θρέψει τα παιδιά του

Η έλλειψη πόσιμου νερού αναγκάζει σε μετανάστευση ή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, καθημερινή πολύωρη μετακίνηση χιλιάδων αδελφών μας, οι οποίοι σχεδόν με μάτια θολά και αμφίβολο μέλλον ψάχνουν για την γη της υδάτινης επαγγελίας.
Προσωπικώς έχω υπάρξει μάρτυρας σκηνών τις οποίες θα περίμενα τυπωμένες αποκλειστικά και μόνο στις σελίδες κάποιου μεσαιωνικού διηγήματος. Νέοι κλέβουν τομάρια ζώων από τα βυρσοδεψία –δέρματα που προορίζονται για την υποδηματοποιία των δυτικών χωρών– τα βράζουν επί ώρες σε λασπόνερα, ούτως ώστε μόλις μαλακώσουν να αποτελέσουν το ημερήσιο γεύμα τους.

14 Οκτ. 2021

Η τροφή της ψυχής

Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ

14 Οκτ. 2021

"Ελλάς: Γέννα ηρώων και εφιαλτών"

(ΒΙΝΤΕΟ) - Ομιλία με θέμα «Ελλάς: Γέννα ηρώων και εφιαλτών», πραγματοποίησε ο Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Κατερίνας, κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021.
Ο Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Κατερίνας, αποδεικνύει - για άλλη μία φορά - πως ο μακαριστός Χριστόδουλος άφησε πίσω του γνήσια τέκνα μιας πνευματικής πατρότητος που, με τις παρούσες συνθήκες, καθίσταται πολύτιμη και μοναδική.
Υπάρχουν, λοιπόν, και αυτοί οι ιερείς, υπάρχει και αυτός ο λόγος που αποπνέει ευωδία Ελληνορθοδόξου παρρησίας και μαρτυρίας.
Η μικρά ζύμη...

14 Οκτ. 2021

Να γιατί δεν θα βάλω τα μπόλια του «φιλάνθρωπου» Γκέϊτς!

*Του Ηλία Καλλιώρα, καθηγητή Διεθνολόγου, Συγγραφέα, πρώην Βουλευτή*
Ὅπως ὅλοι μας, γνωρίζω πολλοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἤδη κάνει τὸ πειραματικὸ μπόλι τοῦ Γκέιτς. Καί, ἀπὸ ὅτι κατάλαβα, σχεδὸν κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν εἶχε ἐνημερωθεῖ ἢ ἐρευνήσει πραγματικά, οὔτε καὶ εἶχε μελετήσει σὲ κάποιο βάθος τὸ τί εἶναι ἢ τὸ τί κάνει τὸ πειραματικὸ ἐμβόλιο. Καὶ ἀπὸ πάνω, καὶ αὐτὸ ἀτυχῶς, ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς ἐμβολιασθέντες «πολεμοῦν» πολλαπλῶς τοὺς μὴ ἐμβολιασθέντες. Ἀποκαλοῦν τοὺς μὴ ἐμβολιασθέντες μὲ τὸν χειρότερο τρόπο, μὲ δηλητηριαστικὰ σχόλια, μὲ κοσμητικὰ ἐπίθετα καὶ μὲ ἕνα πλῆθος πολλῶν ὀνομάτων. Χλευάζουν γενικὰ ἑκατομμύρια μὴ ἐμβολιασθέντες ἀνθρώπους ὡς συνωμοσιολόγους, ποὺ εἶναι δῆθεν ἐνάντια στὴν ἐπιστήμη καὶ ἔχουν τάχα ἀθεράπευτο ἐγωισμὸ καὶ ἀντικοινωνικὲς θέσεις καὶ ἀπόψεις. Ναί, αὐτὸ εἶναι ἡ ἀλήθεια: Γιὰ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς τρυπημένους, εἶμαι ἕνας δολοφόνος ποὺ δὲν νοιάζομαι τάχα γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς ἡλικιωμένους, ἐνῶ συνάμα ἔχω καὶ ὅλο τὸ φταίξιμο δικό μου ποὺ δὲν ὑπακούω στὴν ἀφηνιασμένη κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση ποὺ συνεχίζει νὰ μὲ κυνηγᾶ μὲ πρωτόφαντη μανία, γιὰ νὰ βάλω καὶ τοῦ λόγου μου τὴν ἴδια τὴν ζωή μου στὴν ἐμβολιαστικὴ πειραματικὴ σειρὰ ἤ, δηλαδή, νὰ εἶμαι δυνητικὰ ἕνας ἀκόμη ἑπόμενος «ξαφνικὸς» καὶ μὴ καταγεγραμμένος θάνατος!

14 Οκτ. 2021

Η ασθενής γυναίκα με τα αφροδισιακά που ήθελε να βαπτισθεί ...

+ Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας

14 Οκτ. 2021

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε άγιοι!

14 Οκτ. 2021

Κωσταντίνος Αρβανίτης, Dr Καρδιολογίας: Ποιός έχασε την τσίπα του, για να την βρείτε εσείς;

Πρόκειται, λοιπόν, να κλείσουν ολόκληρα τμήματα του νοσοκομείου Παπανικολάου, γιατί νοσούν ΟΛΟΙ οι εργαζόμενοι σε αυτά, αν και είναι εμβολιασμένοι. Εννοείται φυσικά ότι όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν απομείνει στα νοσοκομεία είναι οι «εμβολιασμένοι». Αφού οι … ανεμβολίαστοι είναι στα σπίτια τους, σε αναστολή, αλλά... ΥΓΙΕΙΣ.

14 Οκτ. 2021

Ο κόσμος θα σιχαθεί τους πολιτικούς και θα τους κυνηγήσει ...

14 Οκτ. 2021

Θαυμαστή εμφάνιση της Αγίας Χρυσής ... προειδοποιεί ότι έρχονται οι Τούρκοι

14 Οκτ. 2021

Γερόντισσα Γαλακτία

14 Οκτ. 2021

Εμπειρίες ενός γιατρού στο Άγιον Όρος

Κοντὰ στὶς Καρυές, στὸ κελλὶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ζεῖ ὁ γερο-Προκόπης τῆς συνοδείας τοῦ γέροντα Ἰερόθεου. Ἐπιμένει ὅτι εἶναι 99 χρονῶν. Ἂν δὲν σοῦ τὸ πεῖ, δὲν τὸ πιστεύεις. Γυρνάει πάντα ξυπόλητος μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ κελλί, ἀκόμα καὶ στὶς πιὸ κρύες μέρες τοῦ χειμώνα. Κάνει χιοῦμορ. Ἂν τοῦ πεῖς «νὰ τὰ κατοστήσεις» σοῦ λέει ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι εὐχή, ἀλλὰ κατάρα!... Δουλεύει πολύ. Τὸ ἐργόχειρό του εἶναι τὸ πλέξιμο σκουφιῶν καὶ ραπτική. Ἔχει μάτι ἀετοῦ παρόλη τὴν προχωρημένη ἡλικία του. Ἐκεῖνο πού μοῦ κάνει ἐντύπωση εἶναι ἡ ἠρεμία καὶ ἡ γαλήνη στὸ πρόσωπό τους τὴν ὥρα ποὺ ξεψυχοῦν, ποὺ μεταδίδονται καὶ στοὺς γύρω τους. Συχνὰ ὁ μελλοθάνατος δίνει κουράγιο σὲ ὅσους τὸν φροντίζουν. Τοὺς λέει νὰ μὴ κλαῖνε, τοὺς δίνει συμβουλὲς ἀπὸ τὴν πεῖρα του ὡς ἄνθρωπος καὶ ὡς μοναχός, τοὺς δίνει τὴν εὐχή του. Πολλοὶ προβλέπουν τὸ τέλος τους. Φροντίζουν νὰ φεύγουν πάντα ἕτοιμοι γιὰ τὸ αἰώνιο ταξίδι. Ἐννοοῦν νὰ ἔχουν ἐξομολογηθεῖ καὶ νὰ ἔχουν κοινωνήσει. Νὰ μὴν εἶναι μαλωμένοι μὲ κανέναν. «Νὰ μὴν ἔχουν χρωστούμενα».

14 Οκτ. 2021

Μην περιμένουμε καλλιτέρευση του κόσμου!

14 Οκτ. 2021

Η ευτυχία των άλλων δεν πρέπει να μας κάνει να δυστυχούμε

10 Οκτ. 2021

Πνευματικές Συμβουλές Γέροντος Δοσιθέου

ΒΙΝΤΕΟ

10 Οκτ. 2021

Από μία ευαισθησία σε τι κακότητα μπορεί να φθάσει κανείς, αν δεν προσέξει και παρασυρθεί από κακές παρέες!

Άγιος Παΐσιος

10 Οκτ. 2021

Το δείπνο του βοσκού - The Shepherd (Full Movie 4K)

*Η ταινία έχει λάβει μέχρι στιγμής 40 βραβεία *
'Ένας καλοκάγαθος βοσκός θα ακούσει το κήρυγμα του Ιερέα του χωριού, για τον ίσιο δρόμο που πρέπει να ακολουθούν οι πιστοί και πως αν δεν λοξοδρομήσουν ποτέ, θα βρουν τον Παράδεισο και θα συναντήσουν Τον Θεό. Ο απονήρευτος βοσκός (Μαυρογένης), που δεν γνωρίζει τίποτα για Θεό και Θρησκείες, παίρνει τοις μετρητοίς τα λόγια του Ιερέα και ξεκινάει ένα ταξίδι, βαδίζοντας συνέχεια ίσια, έχοντας την εντύπωση ότι πράγματι θα βρει τον Παράδεισο. Θα συναντήσει αρκετά εμπόδια στον δρόμο του αλλά και θαυματουργικές εμφανίσεις. Λίγο πριν καταρρεύσει από την πείνα και την κούραση, θα τον περιμαζέψουν σε ένα Μοναστήρι, όπου εκεί θα λάβει την απάντηση στην αναζήτησή του. Κάτι αναπάντεχο περιμένει όμως τόσο τον βοσκό όσο και τον Ηγούμενο της Μονής ...

10 Οκτ. 2021

Ένα θαυμαστό περιστατικό για τις ψυχές που έχουν ανάγκη!

10 Οκτ. 2021

Η προσευχή καθαρίζει το τοπίο

Καθώς ερχόμουν για να τελέσουμε αυτόν τον τόσο ωραίο και ξεκούραστο Εσπερινό προς τιμήν του αγίου Αρτέμωνος του εν τω Αυλώνι της Σολίας, με πήρε τηλέφωνο ένα παιδί που εξομολογείται σε μένα και τώρα βρίσκεται σε μια χώρα της Ευρώπης. Ήθελε να μου πει ότι πριν από λίγες μέρες συναντήθηκε με κάποιους συναδέλφους του, και από τότε αισθάνεται ότι του έκαναν μάγια. Οι δουλειές του δεν παν καλά και ξύπνησαν μέσα του παλιές αρρώστιες που επηρέασαν τη ζωή του. Ακόμα φοβήθηκε ότι θα χάσει τη δουλειά του και θα μείνει μόνος μέσα σ’ αυτή την ξένη χώρα. Και αφού μου είπε όλα αυτά, ζήτησε τη γνώμη μου ...

10 Οκτ. 2021

Κυριακή Γ’ Λουκά

Τρεις αναστάσεις έγιναν από τους Προφήτες πριν από την παρουσία του Χριστού, και τέσσερις από τον ίδιο τον Χριστόν. Πρώτη ήταν η ανάστασις του υιού της Σαραφθίας, που ανέστησε ο Ηλίας. Δευτέρα του υιού της Σουμανίτιδος, η οποία έγινε από τον Ελισαίο. Και τρίτη αυτή που έκανε το νεκρό σώμα του Ελισαίου. Επειδή ο Ελισαίος έλαβε διπλό το χάρισμα μετά την ανάληψη του Ηλιού. Γι’ αυτό και μολονότι ήταν νεκρός, ανέστησε νεκρόν τον οποίον απέθεσαν επάνω στο σώμα του. Τετάρτη ανάστασις είναι του νέου για τον οποίον ομιλούμε, η πρώτη που έγινε από τον Χριστόν. Αλλά ο Χριστός δεν ανέστησε αυτόν τον νεκρόν όπως ο Ηλίας ή ο Ελισαίος, με προσευχήν ή παράκληση, αλλά εξουσιαστικώς. Πέμπτη ανάστασις είναι της θυγατέρας του Ιαείρου. Έκτη του Λαζάρου του τετραημέρου. Εβδόμη αυτή η οποία έγινε στο Πάθος του Χριστού, όταν «πολλά σώματα των κεκοιμημένων αγίων ανεστήθησαν». Αυτές τις ηκολούθησεν ογδόη, η Ανάστασις του Κυρίου. Αλλά τις μεν επτά τις διεδέχθη πάλιν ο θάνατος, η δε ογδόη έμεινε ανωτέρα από τον θάνατο. Διότι η ανάστασις των νεκρών, η οποία πρόκειται να γίνει κατά τον όγδοον αιώνα, δεν θα διακοπεί πλέον από τον θάνατον, αλλά θα είναι ακατάλυτος και αιωνία.

10 Οκτ. 2021

Το αθάνατο νερό

Είναι αλήθεια ότι ο Κύριος δεν απάλειψε συνολικά τον ανθρώπινο πόνο από τη γη. Στο σύντομο διάστημα της επί γης ζωής του θεράπευσε ασθενείς, χόρτασε πεινασμένους, ανάστησε νεκρούς, αλλά μόνο περιστασιακά. Φρόντισε μάλιστα να ξεκαθαρίσει με σαφήνεια, χωρίς περιθώρια παρερμηνειών, ότι δεν είχε έλθει γι’ αυτόν τον σκοπό. Οι άνθρωποι βλέποντας τα θαύματά του ενθουσιάζονταν εύλογα. Αυτός μας χρειάζεται, έλεγαν. Αυτόν θέλουμε για βασιλιά μας. Έχει τη δύναμη να μας λύσει όλα τα προβλήματα. Μα ο Χριστός τους έκοβε τη φόρα ορθά-κοφτά. Δεν είχε σκοπό να μεταμορφώσει μαγικά τη γη σε παράδεισο. Αυτό είναι δουλειά και ευθύνη των ανθρώπων. Εκείνος ήρθε να λύσει τα έργα του διαβόλου. Τα θαύματά του απέβλεπαν στο να τον πιστέψουν ως Θεό, Σωτήρα και Λυτρωτή, όχι όμως από τα βιοτικά τους προβλήματα, αλλά από εκείνα που κανείς άλλος δεν μπορούσε να τους απαλλάξει. Από την αμαρτία και τον θάνατο. Τον αιώνιο, τον πνευματικό θάνατο. Όχι τον βιολογικό.

10 Οκτ. 2021

Σκέπασε τον άλλον

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής

10 Οκτ. 2021

Κάτι τρομερά λόγια του Χριστού ...

Πολλές φορές οι γονείς μας θέλουν από μας να φερθούμε αντίθετα απ' το θέλημα του Χριστού και Θεού. Θέλουν π.χ. να είμαστε σκληροί, ενώ εμείς μπορεί να θέλουμε να είμαστε ευαίσθητοι και συμπονετικοί προς όλους· θέλουν να κοιτάξουμε τον εαυτό μας, ενώ εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο, κι ας ζημιωθεί η τσέπη μας ή η καριέρα μας· θέλουν να αδικήσουμε κάποιον, ενώ εμείς δεν θέλουμε· θέλουν να μισούμε εκείνους που μας μισούν, ενώ εμείς θέλουμε με όλη μας την καρδιά να τους συχωρέσουμε!... Τότε λοιπόν, ποιόν αγαπάς περισσότερο, υποψιασμένε αναγνώστη μου; Τον γονιό σου, που σου ζητάει να ζήσεις όπως επιβάλλει η κοινωνία ή "ο κόσμος" (και μπορεί να σου ασκεί συναισθηματικό εκβιασμό για να το πετύχει), ή τον Χριστό, που σου ζητάει ν' αγωνιστείς για να εγκαταστήσεις μέσα σου αγάπη και συγχωρητικότητα προς όλους και προς όλα; Ο γονιός μου μπορεί να είναι άθεος ή αλλόθρησκος, όμως εγώ θέλω να είμαι πιστός ορθόδοξος χριστιανός. Ποιόν λοιπόν αγαπώ περισσότερο, ώστε να πάω κοντά του; Τον πνευματικό πατέρα μου (τον Χριστό) ή τον σαρκικό γονιό μου;

10 Οκτ. 2021

Οι επιστήμονες συζητούν όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που ταλανίζουν σήμερα τους Έλληνες | 9.10.2021

Αποκαλυπτική συνέντευξη με διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες - ΒΙΝΤΕΟ

5 Οκτ. 2021

Μαρίζα Προβατά, φιλόλογος: Κατέληξα στην εντατική από το Pfizer

ΒΙΝΤΕΟ - Η Φιλόλογος Μαρίζα Προβατά έπαθε μυοκαρδίτιδα όταν έκανε και την δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer. Νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ λόγω των σοβαρών παρενεργειών του σκευάσματος.

5 Οκτ. 2021

Συντ/ρχης Ευγ. Μπαϊραμίδης, Γεν. Χειρουργός: Μια ζωή χωρίς Ελευθερία, Ηθική και Αξίες σας την χαρίζω!

ΒΙΝΤΕΟ - Ο Συνταγματάρχης Ευγένιος Μπαϊραμίδης στην εκπομπή της Εύας Μαυρογένη στο ραδιόφωνο της ErtΟpen.com

4 Οκτ. 2021

Άγιος Παΐσιος: «Ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο»

... Οι ακρίδες, οι πόλεμοι, η ανομβρία, οι αρρώστιες είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει νά παιδαγωγήση έτσι τόν άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια τής απομακρύνσεως τού ανθρώπου από τόν Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν, γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από τόν Θεό. Έρχεται η οργή τού Θεού, γιά νά θυμηθή ο άνθρωπος τόν Θεό καί νά ζητήση βοήθεια... δέν είναι ότι ο Θεός τά κανονίζει έτσι καί βγάζει μία διαταγή νά έρθη κάποια συμφορά στόν άνθρωπο, αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι πού θά φθάση η κακία τών ανθρώπων καί ότι δέν θά αλλάξουν, καί γι αυτό επιτρέπει νά συμβή μία συμφορά, γιά νά συνετισθούν. Όχι ότι τά κανόνισε έτσι ο Θεός ...

4 Οκτ. 2021

Αγιορείτες που γνώρισα | π. Παλαμάς, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Θεοτόκου Καλλίπετρας

BINTEO - Αναφορές του π. Παλαμά, Hγουμένου της Ιεράς Μονής Θεοτόκου Καλλίπετρας, σε αγιορείτικες μορφές που ο ίδιος γνώρισε.

3 Οκτ. 2021

Ο καλός ποιμένας Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Αντώνιος

Ο Σεβασμιώτατος πήγαινε μόνος του χωρίς διάκονο. Χτυπούσε την καμπάνα, έκανε Εσπερινό, και εξωμολογούσε τους ανθρώπους. Την επομένη ημέρα πήγαινε νωρίς, από τις 6.30′ στον ναό και διάβαζε την ακολουθία, λειτουργούσε, κήρυττε και μεταλάμβανε εκείνους οι οποίοι είχαν εξομολογηθή και ήταν προετοιμασμένοι. Τους ιερείς που εξυπηρετούσαν δύο-τρία χωριά εκ περιτροπής, τους ρωτούσε σε ποιο χωριό θα λειτουργήσουν και πήγαινε ο ίδιος σε κάποιο άλλο. Το πρωί άναβε μόνος του την σόμπα για να ζεσταθούν οι γέροι. Οι άνθρωποι τα έχαναν με όσα έβλεπαν σ’ αυτόν τον Δεσπότη, που δεν έμοιαζε με τους άλλους. Έφθανε στο χωριό τους με ώτο-στοπ. Εφέρετο απλά και λειτουργούσε φορώντας όχι αρχιερατικά άμφια αλλά μία φθαρμένη ιερατική στολή και το ωμόφορο. Τον φιλοξενούσαν στα σπίτια τους και έβλεπαν την ασκητική του ζωή. Τους αιχμαλώτιζε με την αγάπη του και την απλότητά του. Πήγαινε στο πρώτο χωριό, έκανε Εσπερινό, εξωμολογούσε τους ανθρώπους, το πρωί λειτουργούσε, έκανε κήρυγμα, τους κοινωνούσε και έφευγε με τα πόδια για το επόμενο χωριό ...

3 Οκτ. 2021

Ο Γέροντας Ιωσήφ διώχνει τον πειρασμό

Ένας ιερομόναχος, σε κάποιο Μοναστήρι, που είχε το διακόνημα του κηπουρού και έμενε στο σπιτάκι του κήπου, άκουγε κάθε νύχτα να χτυπά το κουδούνι της πόρτας του κήπου και ξυπνούσε. Στη συνέχεια άκουγε βήματα να κατεβαίνουν τα σκαλιά προς το υπόγειο και ένoιωθε κάποιον να σκαλίζει τα εργαλεία και τα φυτοφάρμακα. Τον άκουγε, αλλά και νοερώς τον έβλεπε σαν μία σκιά. Αυτό συνέβαινε κάθε νύχτα και είχε μεγάλη στενοχώρια. Ύστερα άρχιζε να κουνιέται το σπίτι σαν να γινόταν σεισμός ...

3 Οκτ. 2021

Τί παιδιά θα φέρω σ΄ έναν τέτοιο κόσμο;

Η έλλειψη της πίστεως στην πρόνοια του Θεού διαστρέφει όλη την Χριστιανική πίστη, κάνοντας – όπως έχει τονιστεί – τον μεν Θεό άκοσμο, τον δε κόσμο άθεο. Με άλλα λόγια, όταν στη ζωή μου δεν λαμβάνω υπ’ όψιν μου τον παράγοντα Θεό και την πρόνοιά Του, τότε τα πάντα τα βλέπω μαύρα γύρω μου, χωρίς ίχνος φωτός και ελπίδας, χωρίς ίχνος χαράς. Τα προβλήματα - καρπός της αμαρτίας βεβαίως του ανθρώπου - γίνονται οι μόνες πραγματικότητες στον κόσμο, ενώ ο φόβος και η ανασφάλεια με τα συνακόλουθα άγχη γίνονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ζωής. Έχουμε την εντύπωση ότι σε μία τέτοια τοποθέτηση που προϋποτίθεται σ’ εκείνους που δεν θέλουν γι’ αυτό να φέρουν παιδιά στον κόσμο, η εικόνα του κόσμου είναι του δαιμονικού μανιχαϊσμού: βλέπουν τον κόσμο ως άρνηση, υποταγμένο στις δυνάμεις του κακού.

3 Οκτ. 2021

Mπορεί να 'ναι ψέμα τα άστρα, ο ήλιος, η γη, τα πάντα· ένα δεν είναι ψέμα· ο Kύριός μας!

† Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη - Απόσπασμα ομιλίας, 1 Φεβρουαρίου 1987

3 Οκτ. 2021

Το "μανταρίνι" του Γέροντα Αμβροσίου Λάζαρη

... Αμέσως ένοιωσα έναν πόνο, όπως με ακούμπησε, και έντονη επιθυμία να πάω στην τουαλέτα... Πήγα και «Μέγας εί Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου» !!! Με έντονους πόνους, σαν τους πόνους της γέννας λένε είναι τούτοι, έβγαλα αυτή την πέτρα που βλέπεις! Γύρισα εξαντλημένος στο κρεβάτι και λέω στον παπά, που ήταν ακόμα εκεί: - Πάτερ μου, μου είσαι τόσο γνωστός, μα τόσο γνωστός, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά σου...! Συγχώρα με... Αλλά πώς σε λένε και πώς βρέθηκες εδώ; Σηκώνεται και τι μου λέει: - Μ’ αγαπάς τόσο πολύ κι’ εγώ σ’ αγαπώ και δεν με θυμάσαι, Αμβρόσιε; Άκου να δείς, εδώ βρέθηκα, γιατί πάω όπου θέλω...!!! Συκοφαντήθηκα και κατηγορήθηκα όσο κανένας άλλος... και η αμοιβή μου είναι να πηγαίνω όπου θέλω και όποτε θέλω για να βοηθάω τους ανθρώπους...!!!

3 Οκτ. 2021

Μαριονέτες Παγκοσμιοποίησης - Γέροντας Ιουστίνος Πίρβου

Απόσπασμα ομιλίας Αρχιμανδρίτου Αντωνίου Στυλιανάκη ... Από το κείμενο "Δεν θα κρατήσει πολύ αυτό που γίνεται σήμερα - Άγιος Ιουστίνος Πίρβου ο Ρουμάνος" - ΒΙΝΤΕΟ

3 Οκτ. 2021

Ω, πλήθος αγγέλων εδώ! / Ο άγιος γέροντας Ιουστίνος Πίρβου

ΒΙΝΤΕΟ

2 Οκτ. 2021

Γέροντας Δοσίθεος: Για τον ιεροκήρυκα Δημήτριο Παναγόπουλο

ΒΙΝΤΕΟ

2 Οκτ. 2021

Xίλιες εκκλησίες να χτίσεις, αν δεν μπεις μέσα δεν σώζεσαι

Του μακαριστού Δημητρίου Παναγόπουλου, ιεροκήρυκα

2 Οκτ. 2021

Προφητείες του Αγίου Ιππολύτου για τον Αντίχριστο

Του Αγίου Ιππολύτου, Πάπα Ρώμης (πριν την εποχή του σχίσματος των Εκκλησιών)

2 Οκτ. 2021

Πως ο άνθρωπος καταντάει υπηρέτης του Αντιχρίστου

Αγίου Ιγνατίου Μπραντσιανίνωφ

2 Οκτ. 2021

Μιμητές Θεού

Του π. Δημητρίου Μπόκου

2 Οκτ. 2021

Η δικαιοσύνη αν δεν έχει γνώμονα την αγάπη τότε δεν μπορεί να είναι γνήσια και αληθινή

Ο άνθρωπος συνήθως απαιτεί την δικαιοσύνη από τους άλλους και ο ίδιος πάντα δικαιολογεί τον δικό του εαυτό, διότι δημιουργεί υποκειμενικά, φθηνά και ιδιοτελή κίνητρα. Ένα από αυτά ήταν και αυτό που έκαναν την εποχή του οι άνθρωποι και αυτό το ίδιο γίνεται και σήμερα: «Αν αγαπάτε όσους σας αγαπούν τί χάρη θα έχετε; Και οι αμαρτωλοί αγαπούν όσους τους αγαπούν. Και αν δανείζετε σε εκείνους που ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν τί χάρη θα έχετε; Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους αμαρτωλούς». Πόσες και πόσες αδικίες με κίνητρο αυτήν την αρχή έχουν γίνει και γίνονται; Και μάλιστα καλυμμένες με νόμους κρατικούς. Να θυμηθούμε τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας των δανείων, πόσοι φτωχοί έχασαν τα σπίτια τους ή φυλακίστηκαν. Πόσοι τοκογλύφοι κυκλοφορούν, εκμεταλλευόμενοι την μέθοδο του δανεισμού με βάση τον νόμο του κόσμου; Ο Κύριός μας όμως σήμερα στο Ιερό Ευαγγέλιο Του κάνει την υπέρβαση: «πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες» και τότε θα είστε, όχι παιδιά του κόσμου, αλλά παιδιά του Θεού του Υψίστου. Η δικαιοσύνη αν δεν έχει γνώμονα την αγάπη τότε δεν μπορεί να είναι γνήσια και αληθινή.

2 Οκτ. 2021

Οι χτύποι στον τάφο του Αγίου Νεκταρίου: Ένα συγκλονιστικό και διαρκές θαύμα στην Αίγινα

2 Οκτ. 2021

Όλες οι θρησκείες είναι "γένους'' αρσενικού. Όλες ... Εκτός από μία ...

2 Οκτ. 2021

Ο άγνωστος Αναχωρητής

Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου

2 Οκτ. 2021

Μηδέν απελπίζοντες

“Μηδέν απελπίζοντες”. Ο λόγος αυτός του Χριστού στην επί του όρους ομιλία έρχεται να συναντήσει ένα μεγάλο πρόβλημα των καιρών μας. Είναι η απελπισία που διακατέχει πολλούς ανθρώπους, διότι τα πράγματα στην ζωή τους δεν πηγαίνουν όπως θα τα ήθελαν. Το κενό νόηματος. Ο φόβος του θανάτου. Η αποτυχία στις σχέσεις. Ένα αίσθημα μοναξιάς. ΟΙ δοκιμασίες. Η απελπισία που οδηγεί στην κατάθλιψη. Στην αυτοκτονία κάποτε. Σε μία αίσθηση ότι η ζωή δεν έχει τελικά αξία, διότι μόνο τα όνειρά μας την καθιστούν σημαντική. Συνήθως η απελπισία μένει ως απότοκο μεγάλων προσδοκιών από τους άλλους και τον κόσμο. Είναι η αντίληψη ότι ο κόσμος μας χρωστά. Και οι άνθρωποι αναζητούμε παρηγοριά στην φαρμακευτική αγωγή, στα ταξίδια, στις αγορές, στην ηδονή. Πίσω όμως από την απελπισία κρύβεται η αδυναμία μας, η αναποφασιστικότητά μας να αγαπήσουμε, να μοιραστούμε ακόμη και την ήττα μας, η απιστία μας στον Θεό, ο Οποίος επιτρέπει τις δοκιμασίες μας για να ξαναδούμε την ζωή μέσα στην προοπτική της σωτηρίας μας, δηλαδή στην προοπτική της αποκατάστασης του νοήματος της ύπαρξής μας.

2 Οκτ. 2021

Eμμονικά τυφλοί μπροστά στα σημεία των Καιρών …

Τά μάτια συνεπῶς τυφλώνονται ὁλοένα καί περισσότερο. Καί τυφλώνονται ἀντιστρόφως ἀνάλογα πρός ὅσα ζοῦμε - καί πού θά ἔπρεπε νά εἶναι κανονικά αἰτίες ἀφύπνισης, αἰτίες γιά νά ἔρθουμε καί πάλι «εἰς ἑαυτόν». Μάταια ὅμως. Καί ἐνῶ οἱ πλημμύρες, οἱ πυρκαγιές, οἱ σεισμοί καί οἱ ἄλλες - κυριολεκτικά - θεομηνίες θά συνεχίζονται καί θά κλιμακώνονται γύρω μας, ἐμεῖς ἐπιμένουμε νά τά παραβλέπουμε ὅλα αὐτά, μιλώντας ὡς πείσμονες ἀνόητοι γιά τυχαιότητες, κλιματικές ἀλλαγές ἤ ὁτιδήποτε ἄλλο, πλήν τῆς πραγματικῆς αἰτίας. Ἀνάλγητοι καί τυφλοί. Γιατί «ἐπαχύνθη ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι καὶ ἐπιστρέψωσι» (Ματθ. ιγ΄ 15). Τυφλωθήκαμε λοιπόν καί εἶναι μία τύφλωση ἐκούσια καί ἐμμονική. Καί ἄς μᾶς στέλνει συνεχῶς ὁ Θεός σημάδια καί προειδοποιήσεις ἀδιάκοπες. Καί οἱ ὁποῖες εἶναι τόσο ἔκδηλες, πού κανείς πιά δέν ἔχει ἄλλοθι, οὔτε τήν παραμικρή δικαιολογία γιά νά τίς ἀγνοεῖ.