Η Πλατυτέρα των Ουρανών

21 Απρ. 2019

Ταυτότητες απόλυτου ελέγχου

Ἔχουμε πιὰ ἀντιληφθεῖ ἀπὸ πολὺ καιρὸ - καὶ πολὺ καλὰ - ὅτι τὸ κόστος τῶν νέων ταυτοτήτων εἶναι ἀπροσμέτρητο. Δὲν ἀποτιμᾶται σὲ εὐρώ, ἀλλὰ πληρώνεται μὲ τὸ πιὸ ἀκριβὸ τίμημα: τὴν ἀπώλεια τῆς ἐλευθερίας μας. Γνωρίζουμε ὅτι αὐτὴ τώρα παραδίδεται σὲ εκείνους ποὺ ἑτοιμάζουν σιδηρὰ δεσμὰ γιὰ ὅλο τὸν πλανήτη. Καὶ εἶναι τραγικὸ αὐτὴ τὴν παράδοση νὰ τὴν πραγματοποιεῖ ἡ κυβέρνηση, ή οποία ὑποτίθεται ὅτι λόγῳ ἰδεολογίας θὰ παρουσίαζε τὴ μεγαλύτερη ἀντίσταση.

21 Απρ. 2019

Τι κάνουν οι Άγγελοι στην Θεία Λειτουργία;

... Στο μεταξύ ο Λειτουργός εκφώνησε το «μετά φόβου Θεού Πίστεως και Αγάπης προσέλθετε». Ο Άγιος παρατηρούσε τώρα όσους κοινωνούσαν. Άλλων τα πρόσωπα μαύριζαν μόλις έπαιρναν τα Θεία Μυστήρια, ενώ άλλων, έλαμπαν σαν τον ήλιο. Οι Άγγελοι στέκονταν εκεί κοντά και παρακολουθούσαν με σεβασμό την Μετάληψη. Όταν κοινωνούσε κάποιος ευσεβής, τού έβαζαν στο κεφάλι ένα στεφάνι. Όταν πλησίαζε κάποιος αμαρτωλός, γύριζαν αλλού το πρόσωπό τους με φανερή αποστροφή. Τότε - τα Άχραντα Μυστήρια - σαν να εξαφανίζονταν από την Άγια Λαβίδα, έτσι που ο αμαρτωλός φαινόταν να μην παίρνει μέσα του το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Και έφευγε κατάμαυρος σαν αράπης, με την αποδοκιμασία του Κυρίου διάχυτη στην όψη του ...

21 Απρ. 2019

«Εξομολόγηση» χωρίς εξομολόγηση: Μια ευχή για να Κοινωνήσω ...

Από αμνημονεύτων χρόνων - και μάλλον από της τουρκοκρατίας - λόγω απαιδευσίας κλήρου και λαού, διέφυγε το στοιχείο της εξομολογήσεως από το μυστήριο της "Μετανοίας και Εξομολογήσεως" και ο λαός συνήθισε να «εξομολογείται» χωρίς να εξαγορεύει τα αμαρτήματά του, δηλ. στην ουσία χωρίς να εξομολογείται. Προσέρχονταν στον Ιερέα και αυτός, χωρίς να τους συστήνει την εξομολόγηση, τους διάβαζε τη συγχωρητική ευχή, ή ατομικώς ή και ομαδικώς. Μετά κοινωνούσαν έχοντας προφανώς και ήρεμη τη συνείδησή τους! Και επειδή οι άνθρωποι πάντοτε ρέπουν προς τα εύκολα, θέλουν δηλαδή λύση των προβλημάτων τους και στην προκειμένη περίπτωση των αμαρτημάτων τους, χωρίς μετάνοια και εξομολόγηση, χωρίς κόπο και θυσία, όσοι είναι αυτής της νοοτροπίας, συνεχίζουν την… «παράδοση»! Αυτή η άγνοια και παρεξήγηση πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι, διάγοντες τον 21ο αιώνα, δεν είναι επιτρεπτό και τιμητικό οι Ιερείς να δέχονται και οι «πιστοί» να ζητούν εξομολόγηση χωρίς εξαγόρευση των αμαρτιών. Αυτός που θέλει να κοινωνήσει, πρέπει να υποδεχτεί τον Χριστό στο καθαρό «σαλόνι» της ψυχής του· και η κάθαρση της ψυχής, γίνεται με την εξομολόγηση ...

20 Απρ. 2019

Κυριακή των Βαΐων: Οι τρεις προϋποθέσεις για να πλησιάσουμε τον Χριστό!

Ἡ σημερινή του εἴσοδος στήν ἁγία πό­λη, πού χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἀγά­­­­­πη καί τήν ταπείνωση, εἶναι τό προανάκρου­σμα ὅσων θά ἀκολου­θήσουν τίς ἑπόμενες ἡμέ­ρες, κατά τίς ὁποῖες κινούμενος ἀπό ἀγά­πη θά φθάσει στό ἔσχατο ὅριο τῆς τα­πει­­νώσεως, τή σταυρική θυσία. Θά πο­ρευ­θεῖ ὁ Xριστός ἀνά­­­μεσα στό πλῆθος τῶν ἀνθρώ­πων ὄχι «ἐπί πῶλον ὄνου», ἀλλά φέ­ροντας τόν σταυρό τοῦ μαρτυρίου χά­ριν τῆς δικῆς μας σωτηρίας. Ποιά εἶναι ὅμως ἡ δική μας στάση ἀπέ­να­ντι στή δική του ἀγάπη καί στή δι­κή του ταπείνωση καί πῶς μποροῦμε νά ἀξι­ο­­­ποιή­σουμε τήν προσφορά τῆς ἀγάπης καί τῆς ταπεινώσεώς του γιά τή σωτηρία μας;

20 Απρ. 2019

Κυριακή των Βαΐων († Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom)

Ἂς σκεφτοῦμε τὸ πλῆθος στὸν Γολγοθά. Ὑπῆρχαν ἄνθρωποι ποὺ ἦταν ὄργανα στὴν καταδίκη Του, Τὸν περιγέλασαν, εἶχαν πάρει τὴν νίκη τους, τουλάχιστον ἔτσι νόμιζαν. Ἀκόμα ὑπῆρχαν οἱ στρατιῶτες, οἱ στρατιῶτες ποὺ Τὸν Σταύρωσαν· εἶχαν σταυρώσει ἀμέτρητους ἀκόμα ἀνθρώπους, ἔκαναν τὴν δουλειά τους. Δὲν τοὺς ἔνοιαζε ποιὸν σταύρωναν. Κι ὁ Χριστὸς προσευχόταν γι’ αὐτούς: «Συγχώρησέ τους Πατέρα, δὲν ξέρουν τί κάνουν…»
Δὲν σταυρωνόμαστε μὲν μὲ φυσικὸ τρόπο, ἀλλὰ λέμε: «Συγχώρησε Πατέρα μου, ὅλους αὐτοὺς ποὺ μᾶς προσβάλλουν, μᾶς ἀπορρίπτουν, ποὺ σκοτώνουν τὴν χαρὰ καὶ σκοτεινιάζουν τὶς ζωές μας;» Τὸ κάνουμε; Ὄχι δὲν τὸ κάνουμε. Ἀναγνωρίζουμε τοὺς ἑαυτοὺς μας σ’ αὐτοὺς τοὺς σταυρωτές; Καὶ ἔπειτα ὑπῆρχε ἕνα πλῆθος ἀνθρώπων ποὺ κατέκλυσαν τὴν πόλη γιὰ νὰ δοῦν ἕναν ἄνθρωπο νὰ πεθαίνει, μὲ μία τρελλὴ περιέργεια, ποὺ πιέζει τόσους ἀπὸ μᾶς νὰ γινόμαστε περίεργοι, γιὰ ὅσους ὑποφέρουν, γιὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἀγωνιοῦν. Θὰ πεῖτε, δὲν συμβαίνει; Ρωτῆστε τὸν ἑαυτό σας, πῶς βλέπετε τηλεόραση, πόσο παθιασμένα βλέπετε τὰ ὅσα τρομερὰ συμβαίνουν στὴν Σομαλία, στὸ Σουδάν, στὴν Βοσνία καὶ ὅποια ἄλλη χώρα. Τὰ βλέπετε μὲ ραγισμένη καρδιά; Εἶναι ὅτι δὲν μπορεῖτε νὰ ὑπομείνετε τὸν τρόμο, ἀλλὰ στρέφεστε στὸν Θεὸ μὲ προσευχή, καὶ δίνετε, δίνετε γενναιόδωρα ὅ,τι μπορεῖτε γιὰ νὰ περιοριστεῖ ἡ πείνα καὶ ἡ μιζέρια; Ἔτσι εἶναι; Ὄχι, εἴμαστε οἱ ἴδιοι ποὺ πῆγαν στὸν Γολγοθὰ γιὰ νὰ δοῦν κάποιον νὰ πεθαίνει ...

20 Απρ. 2019

Το Πάσχα σημαίνει το τέλος «αυτού του κόσμου»

Το Πάσχα σημαίνει το τέλος «αυτού του κόσμου». Με τον Θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού συντελέστηκε αυτό το τέλος, που μπορεί να διαρκέσει εκατοντάδες αιώνες, χωρίς να αλλοιώνει την φύση του χρόνου τον οποίο ζούμε σαν «έσχατο καιρό». «Και οι χρώμενοι τω κόσμω τούτω ως μη καταχρώμενοι, παράγει γαρ το σχήμα του κόσμου τούτου.» (Α’ Κορ. 7, 31).
Η λέξη Πάσχα σημαίνει πέρασμα, διάβαση. Η γιορτή της Διάβασης (Πάσχα) ήταν για τους Εβραίους η ετήσια ανάμνηση όλης της ιστορίας της σωτηρίας τους, της σωτηρίας σαν πέρασμα από την σκλαβιά των Αιγυπτίων στην ελευθερία, από την εξορία στη γη της επαγγελίας. Ήταν επίσης η προσδοκία της τελικής διάβασης στην Βασιλεία του Θεού. Και ο Ιησούς Χριστός έγινε η εκπλήρωση αυτού του Πάσχα, έγινε το Πέρασμα. Αυτός πραγματοποίησε την τελική διάβαση από τον θάνατο στη ζωή από τούτο τον «παλαιό κόσμο» στον «καινό κόσμο», στον «καινό χρόνο» της Βασιλείας του Θεού.

20 Απρ. 2019

Ποιοί αγαπούν αληθινά τον Θεό;

Δύο ἀναγκαῖες προϋποθέσεις ἀποδεικνύουν ὅτι ἀγαπᾶμε ἀληθινὰ τὸν Θεό: Ἡ πρώτη εἶναι νὰ «ἔχουμε» τὶς ἐντολές Του καὶ ἡ δεύτερη νὰ τὶς τηροῦμε. Διότι τί μᾶς ὠφελεῖ νὰ γνωρίζουμε ἀπ᾿ ἔξω κι ἀνακατωτὰ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ νὰ μὴν τὸν ἐφαρμόζουμε στὴ ζωή μας; Τί μᾶς ὠφελεῖ νὰ χρησιμοποιοῦμε μὲ εὐκολία πολλοὺς στίχους τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλὰ στὴν καθημερινὴ ζωὴ νὰ πράττουμε τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀπ᾿ ὅσα γράφει τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή του: «Οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλὰ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται» (β΄ 13). Δὲν εἶναι δίκαιοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ αὐτοὶ ποὺ ἁπλῶς ἀκοῦνε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ ἀκοῦνε τὸν λόγο Του καὶ τὸν ἐφαρμόζουν στὴ ζωή τους ...

20 Απρ. 2019

Κι όμως κάποιος πήγε κι ήρθε ...

Ξέρετε αδελφή μου ενώπιον πόσων έγινε η Ανάστασή του Λαζάρου; Και το κυριότερο ξέρετε πόσα χρόνια έζησε, πού και τι έκανε έπειτα ο Άγιος; Υπάρχει τρανή απάντηση και αδιάσειστη στο ερώτημά σας το περιλάλητο τόσους αιώνες τώρα! Ποιος πήγε και ήρθε; Κι όμως εκείνον που πήγε και ήρθε τον εορτάζουμε πανηγυρικώς!

20 Απρ. 2019

Η Μεγάλη Εβδομάδα 2019

Εκπομπή με τον Αρχιμανδρίτη π. Αρσένιο Βλιαγκόφτη που θα μεταδοθεί από τα κανάλια "Atlas TV" και "Αχελώος TV" την Κυριακή 21 Απριλίου 2019.

20 Απρ. 2019

Το ευμετάβολον

Το «ευμετάβολον» πηγάζει από το γεγονός ότι δεν είναι η αγάπη προς τον πλησίον προτεραιότητά μας. Ο Ιούδας θα προδώσει τον Χριστό, επειδή αγαπά πρωτίστως τον εαυτό του και τα πάθη του. Η Μαρία θα πλύνει τα πόδια του Χριστού με μύρο και θα γίνει μυροφόρος, ακολουθώντας Τον μέχρι τον τάφο και την Ανάσταση, γιατί η αγάπη της είναι εξωστρεφής και όχι εγωκεντρική. Το «ευμετάβολον» πηγάζει από την επίθεση των λογισμών, που ο διάβολος προκαλεί στον άνθρωπο, προκειμένου να ελέγξει τον νου και την καρδιά και να μας απομακρύνει από την αλήθεια. Η ρευστότητα των καιρών μας είναι ένα σημάδι αυτοθεοποίησης. Είναι σημάδι έλλειψης αγάπης, τόσο προς τον Θεό, όσο και προς τον πλησίον. Είναι σημάδι λειτουργίας της ύπαρξης στην προοπτική του συμφέροντος ...

20 Απρ. 2019

Η τελική απόδειξη περί Θεού ...

... Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να δεχτούν τους ισχυρισμούς των βουδιστών, των ινδουιστών, καθώς και των ιθαγενών της Αφρικής & της Αμερικής και ένα σωρό άλλων θρησκευτικών διδασκάλων για το πώς εξελίσσεται πνευματικά και τελειοποιείται ο άνθρωπος, αλλά χλευάζουν τις διδασκαλίες της Εκκλησίας (αν βέβαια ξέρουν, πως υπάρχουν τέτοιες διδασκαλίες και δεν νομίζουν πως ο χριστιανισμός είναι μόνο ήθη και έθιμα). Πολλοί πηγαίνουν π.χ. στην εκκλησία την Μεγάλη Εβδομάδα για να συμμετάσχουν στα «έθιμα» και να απολαύσουν τη συναισθηματική φόρτιση των ημερών, και μετά ... κάνουν γιόγκα για να βρουν «ψυχοσωματική αρμονία» και «αυτογνωσία»!... Κάποιοι θέλουν να πάνε στο Θιβέτ για να γνωρίσουν «σοφούς μοναχούς», αλλά δεν έχουν ψάξει στα μοναστήρια (και στις ενορίες) της περιοχής όπου ζουν για τους αντίστοιχους Ορθόδοξους σοφούς μοναχούς, που ζουν γύρω μας ακόμη και σήμερα ...

20 Απρ. 2019

Πασχαλινή λαμπάδα | Ρωτήστε τον Γέροντα

Κάθε χρόνο την περίοδο του Πάσχα πολύς κόσμος αναζητά την λαμπάδα που θα κρατήσει το βράδυ της Ανάστασης ή αν είναι νονός ή νονά αναζητά ποια λαμπάδα θα αγοράσει για το βαπτιστήρι του. Το μεγαλύτερο ποσοστό των χριστιανών έχουν κρατήσει έστω και μια φορά λαμπάδα στο χέρι τους αυτή την περίοδο και επιπλέον σίγουρα έχουν ανάψει ένα κερί μπαίνοντας σε μια εκκλησία. Ποιος ο συμβολισμός της λαμπάδας; Ποια είναι η καλύτερη λαμπάδα; Τι αγώνα κάνω κρατώντας την λαμπάδα ή το κερί; Μπορώ άραγε να ανάψω την λαμπάδα μου με το Άγιο Φως; (video)

20 Απρ. 2019

Το Άγιον Φως του Παναγίου Τάφου

Με τον π. Άγγελο Αγγελακόπουλο (video).

20 Απρ. 2019

Νόμιζαν κάποιοι ότι σκότωσαν τον Θεό, αλλά δεν κατάλαβαν ότι έτσι αυτοκτονήσαμε

Η πρόσφατη πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων, η οποία - κάποιοι υπονοούν - πως αποτελεί συνέχεια μιας σειράς επιθέσεων και βανδαλισμών σε ναούς στη Γαλλία, ήταν αφορμή για να ξανανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, τον χαρακτήρα της και τους κινδύνους τους οποίους διατρέχει. Παραμένουμε παρατηρητές της μετατροπής της Ευρώπης από χριστιανική σε άθεη και προσεχώς σε ισλαμική οντότητα. Νόμιζαν κάποιοι ότι σκότωσαν τον Θεό, αλλά δεν κατάλαβαν ότι έτσι αυτοκτονήσαμε. Όποιος δεν βλέπει αυτά που έρχονται, απλά εθελοτυφλεί ...

20 Απρ. 2019

Σάββατο του Λαζάρου - «Αναγγελία του Πάσχα»

Στον τάφο του Λαζάρου ο Θεός συναντά τον Θάνατο, την πραγματικότητα που είναι αντι-ζωή, που είναι διάλυση και απόγνωση. Ο Θεός συναντά τον εχθρό Του, ο οποίος του απέσπασε τον κόσμο Του και έγινε ο ίδιος «άρχων του κόσμου τούτου». Και όλοι εμείς που ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό καθώς πλησιάζει στον τάφο του Λαζάρου, μπαίνουμε μαζί Του στη «δική Του ώρα» («ιδού ήγγικεν η ώρα…»)· στην ώρα για την οποία πολύ συχνά είχε μιλήσει και την είχε παρουσιάσει σαν το αποκορύφωμα, το πλήρωμα ολοκλήρου του έργου Του. Ο Σταυρός, η αναγκαιότητά του και το παγκόσμιο νόημά του αποκαλύπτονται με την πολύ σύντομη φράση του Ευαγγελίου: «και εδάκρυσεν ο Ιησούς…».

20 Απρ. 2019

Η εξομολόγηση ενός "αναμάρτητου"

Ο κύριος που μπήκε στο εξομολογητάρι περίμενε στην αναμονή αρκετή ώρα. Τον είχε δει ο ιερέας μαζί με τους άλλους, όταν ξεκίνησε την εξομολόγηση. Ήταν αρκετά ευπαρουσίαστος και πολύ ευγενικός. Σταυροκοπήθηκε, φίλησε το χέρι του ιερέα, κάθισε στη θέση του εξομολογουμένου. «Πρώτη φορά εξομολογείσθε;» ρώτησε ο ιερέας. «Δεν σας έχω ξαναδεί». «Όχι, πάτερ. Εξομολογούμαι κατά καιρούς, αλλά δεν έχω σταθερό εξομολόγο. Όταν πλησιάζουν οι μεγάλες γιορτές, μπαίνω σε κάποιο ναό και όταν βρω πνευματικό εξομολογούμαι. Δεν θέλω να κοινωνώ χωρίς εξομολόγηση»...

19 Απρ. 2019

Ασκητές μέσα στον κόσμο: Γερόντισσα Άννα

Ἡ γε­ρόν­τισ­σα Ἄν­να εἶχε τέ­τοι­α ἁ­πλό­τη­τα, ὥ­στε δέν τῆς περ­νοῦ­σε λο­γι­σμός ὑ­πε­ρη­φα­νεί­ας, διό­τι τά θε­ω­ροῦ­σε ὅλα φυ­σι­κά. Μέ τήν μα­κα­ρί­α ἁ­πλό­τη­τα, τήν εὐ­λά­βεια, τήν κα­θα­ρό­τη­τα καί τόν φι­λό­τι­μο ἀ­γῶ­να της, ἀ­ξι­ώ­θη­κε νά ἔ­χει πολ­λές ἁγιο­φά­νει­ες. Εἶ­δε τόν προ­φή­τη Ἠ­λί­α καί τοῦ ἀ­σπά­σθη­κε τό χέ­ρι˙ τόν Τί­μιο Πρό­δρο­μο καί μά­λι­στα πα­ρα­τή­ρη­σε τό ση­μά­δι τῆς ἀ­πο­το­μῆς ἀ­πό τό ξῖ­φος στόν λαι­μό του˙ τούς ἁ­γί­ους Θε­ο­δώ­ρους τούς ἔ­βλε­πε συ­χνά νά περ­νοῦν τίς νύ­χτες μέ τά ἄ­λο­γα καί τίς στο­λές τους μέ­σα ἀ­πό τό Δο­ξᾶ­το. Ὑ­πάρ­χει ἐ­ξωκ­κλή­σι τῶν ἁ­γί­ων Θε­ο­δώ­ρων καί αὐ­τοί προ­στα­τεύ­ουν τό χω­ριό. Εἶ­δε καί τόν ἅ­γιο Βα­σί­λει­ο σέ ὥ­ρα θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας. Ζή­τη­σε νά γνω­ρί­σει καί τό Ἅ­γιο Πνεῦ­μα, ὅ­πως δι­η­γή­θη­κε ἡ ἴ­δια. «Εἶ­χα ἀ­πο­ρί­α, δέν μπο­ροῦ­σα νά κα­τα­λά­βω πῶς εἶ­ναι τό Ἅ­γιο Πνεῦ­μα. Ἤ­θε­λα νά ξέ­ρω ὅ­λα τά Ἅ­για». Ἔ­κα­νε προ­σευ­χή καί τό εἶ­δε ἐν εἴ­δει πε­ρι­στε­ρᾶς.

17 Απρ. 2019

Μιλώντας για τον Θάνατο και την Ανάσταση με τα παιδιά

17 Απρ. 2019

Με κρατά καλά η Κυρία του σπιτιού μας ...

16 Απρ. 2019

Με άσκηση του «Κολωνακίου» ή με σταυρικό έρωτα;

15 Απρ. 2019

Σοφά λόγια Οσίων και Γερόντων

14 Απρ. 2019

Κυριακή Ε΄Νηστειών: Η ευλογημένη γυμνότητα!

14 Απρ. 2019

Οσία Μαρία η Αιγυπτία (Ποίημα της Ευτυχίας Μάστορα)

14 Απρ. 2019

To Ποτήριον και το Βάπτισμα

14 Απρ. 2019

Ο Άγιος είναι ένα αθώο πρόβατο, πρόθυμο πάντοτε να θυσιαστεί!

13 Απρ. 2019

Ουδέποτε φταίει ο άλλος για κάποιο παράπτωμα, πάντοτε φταις εσύ!

13 Απρ. 2019

Δεν καταλαβαίνω αυτά που λέγονται στην Εκκλησία, γι’ αυτό και πάω αραιά και που τις Κυριακές...

13 Απρ. 2019

Αυτό που θα μας σώσει είναι η πίστη στον Χριστό και όχι η μόρφωσή μας

12 Απρ. 2019

Τι αναπαύει περισσότερο την Παναγία μας;

12 Απρ. 2019

Τα τέσσερα όπλα κατά των πειρασμών

12 Απρ. 2019

Από τον Ακάθιστο Ύμνο

12 Απρ. 2019

Τα δύο κεράκια ...

12 Απρ. 2019

Χαίρε στολή των γυμνών παρρησίας, Χαίρε στοργή πάντα πόθον νικώσα!

11 Απρ. 2019

Πολιτική κηδεία ή περί αλλαγής των ηθών

11 Απρ. 2019

Σήμερα θάψατε έναν μοναχό...

11 Απρ. 2019

Ο πόνος οργώνει βαθιά την ψυχή

11 Απρ. 2019

Μην πολεμάς τον Ουρανό!

10 Απρ. 2019

Η φιλαργυρία

10 Απρ. 2019

Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένο, από του νυν και έως του αιώνος!

10 Απρ. 2019

Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου

10 Απρ. 2019

Όταν οι καρδιές μας συγκεντρώνονται στον Χριστό, δεν έχουμε χρόνο να κοιτάξουμε τα λάθη των άλλων!

10 Απρ. 2019

Η συγκλονιστική αινιγματική Προφητεία του παππού Χατζηφλουρέντζου!

9 Απρ. 2019

Χατζηφλουρέντζος, ένας Άγιος των ημερών μας!

9 Απρ. 2019

Έρχεται μεγάλη κρίση στην Ελλάδα ...

9 Απρ. 2019

Τα είδη του πολέμου των λογισμών

8 Απρ. 2019

Το Άγιον Φως και το Θαύμα ...

7 Απρ. 2019

Βαστίλλη

7 Απρ. 2019

Κυριακή Δ΄Νηστειών: Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος

6 Απρ. 2019

Τι είναι η μνήμη του θανάτου και ποιο είναι το νόημά της;

6 Απρ. 2019

Το πνεύμα το άλαλον και κωφόν, εγώ σοι επιτάσσω

6 Απρ. 2019

Κυριακή Δ’ Νηστειών: “Πιστεύω, Κύριε, βοήθα με στην απιστία μου”

6 Απρ. 2019

Η Κλίμαξ των αρετών της Ορθοδοξίας

6 Απρ. 2019

Ο πλούσιος από το Ντητρόιτ, κι ένα φοβερό όραμα του Γέροντος Εφραίμ …

5 Απρ. 2019

Είναι ευλογημένος ο δεύτερος γάμος; | Ρωτήστε τον Γέροντα

5 Απρ. 2019

Οι έπαινοι, η υπερηφάνεια και η ταπείνωση

5 Απρ. 2019

Προσευχή και Νηστεία

5 Απρ. 2019

Χαίρε ακτίς νοητού ηλίου, Χαίρε βολίς του αδύτου φέγγους!

4 Απρ. 2019

Η πύλη του ουρανού εστίν η ταπείνωσις

3 Απρ. 2019

Η αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου στη ζωή μας

3 Απρ. 2019

Η φιλαυτία, πηγή της αμαρτίας

3 Απρ. 2019

Η Πέτρα και η Άμμος

3 Απρ. 2019

O Αμερικανός που έγινε μοναχός στην Ι.Μ. Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα (θαυμαστό γεγονός)!

2 Απρ. 2019

Η αμαρτωλή που αγίασε

2 Απρ. 2019

Γιατί να πονώ Θεέ μου;

2 Απρ. 2019

Ο Θεός δεν πρόκειται να αφήσει τέτοια ελεημοσύνη δίχως μετάνοια…

2 Απρ. 2019

Φοβάσαι τον Θάνατο;

2 Απρ. 2019

Η θυσία της δασκάλας για να σωθούν τα παιδιά από την πείνα της κατοχής

2 Απρ. 2019

Το κεράκι ...

Προσθήκη επικεφαλίδας

Είμαι μια παράγραφος. Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε το δικό σας περιεχόμενο και να με επεξεργαστείτε. Είμαι ένα καλό μέρος για να πείτε την ιστορία σας και να μάθουν οι επισκέπτες σας περισσότερα για σας.