Επισκόπηση - Η Πλατυτέρα των Ουρανών

ΑΎΓΟΥΣΤΟΣ 2020 Ημερομηνία
1. Τα Μεγαλυνάρια της Θεοτόκου [1 έως 7] 0 0 9 Αυγ. 2020
2. Τα Μεγαλυνάρια της Θεοτόκου 0 0 9 Αυγ. 2020
3. Τα Μεγαλυνάρια της Θεοτόκου 0 0 9 Αυγ. 2020
4. Τα Μεγαλυνάρια της Θεοτόκου 0 0 9 Αυγ. 2020
5. Τα Μεγαλυνάρια της Θεοτόκου 0 0 9 Αυγ. 2020
6. Τα Μεγαλυνάρια της Θεοτόκου 0 0 9 Αυγ. 2020
7. Τα Μεγαλυνάρια της Θεοτόκου 0 0 9 Αυγ. 2020
ΜΆΙΟΣ 2020 Ημερομηνία
Ευχή για την απαλλαγή από τον θυμό 0 0 29 Μαϊ. 2020
ΜΆΡΤΙΟΣ 2020 Ημερομηνία
Ευχή δια την εκ του κορωναϊού δοκιμασίαν 0 0 19 Μαρ. 2020
ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2019 Ημερομηνία
Προσευχή Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ 0 0 11 Ιαν. 2019
ΑΎΓΟΥΣΤΟΣ 2017 Ημερομηνία
Η προσευχή της γαλήνης 0 0 15 Αυγ. 2017
ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2016 Ημερομηνία
Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν ... 0 0 22 Δεκ. 2016