22 Δεκ. 2016

Αγίου Φιλαρέτου, Μητροπολίτου Μόσχας: Προσευχή Εμπιστοσύνης προς τον Κύριο !

agiosmgefiras.blogspot.com