Η Πλατυτέρα των Ουρανών

25 Νοε. 2020

Η κυρία Κυριακή, 95 ετών, από την Πτολεμαϊδα ήταν πνευματικό παιδί της Οσίας Σοφίας της Κλεισούρας. Της εμφανίστηκε η Παναγία και της είπε: “Οι Εκκλησίες θα είναι κλειστές και δεν θα σας σώσει ούτε η μάσκα ούτε το Εμβόλιο”. Όσα ακούμε να λέει στο βίντεο η κ.Κυριακή, τα είχε πει πριν την εμφάνιση του κορωναϊού !!!

“Ioannis”

6 Νοε. 2020

Απόσπασμα από την ομιλία του μακαριστού π. Σάββα Αχιλλλέως: "Κατασκευασμένες ασθένειες και εμβόλια του Αντιχρίστου"!

Απόσπασμα από τα LIVE Synaxaria στις 4-10-2020.
~Αρχική πηγή αρχείου από το κανάλι "Synaxaria"

Πηγές: "Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν" & "Synaxaria"

8 Αυγ. 2020

Ἀπομαγνητοφωνημένα ἀποσπάσματα:

α) Προφητεύω ἀπὸ τῆς Θέσεως ταύτης· Ἡ ΕΟΚ θὰ γίνη ὁ τάφος τῆς Ἑλλάδος.
«Ποιό τὸ ἱδεῶδες τοῦ Ἔθνους; Γιατί ζῆ;… Ἐρωτῶ τοὺς ἐπιστήμονας, ἐρωτῶ τοὺς κυβερνῶντας, τοὺς καθηγητάς. Ποιό τὸ ἱδεῶδες τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους; καὶ ἀπαντοῦν ὅλοι: ἡ ΕΟΚ! Νὰ ἐνταχθῶμεν στὴν ΕΟΚ! Ἐκεῖ ἡ σωτηρία μας!
Oὐαὶ καὶ ἀλλοίμονο· Ἡ ἐνταξή μας στὴν ΕΟΚ ὄχι ἀπλῶς ἐμπορική, ἀλλὰ ἱδεολογική, ἡθική, οἰκογενειακή, προφητεύω ἀπὸ τῆς θέσεως ταύτης, ὅτι θὰ γίνη ὁ τάφος τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας [στὸ Ἔθνος μας] καὶ ἡ ἐξομοίωσή μας πρὸς τὰ ἄλλα ἔθνη τὰ μακρὰν ἡμῶν.
Τί εἶναι τὸ Ἔθνος μας; Θὰ τὸ πῶ μ᾽ ὅλη τὴν σημασία τῆς λέξεως καὶ διαμαρτύρομαι μέχρι τοῦ οὐρανοῦ καὶ μέχρι τ’ ἄστρα· Τὸ ἔθνος τὸ δικό μας δὲν εἶναι πλέον ἱεραποστολικό, ἀλλὰ μασονικό. Αὐτὲς οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ἔχουν βραχυκυκλώσει τὸ ταλαίπωρον Ἔθνος μας καὶ εἶναι σὰν ἀετὸς στὸ κλουβί… Ἐμπρός, νὰ σπάσουμε τὴν φυλακὴ αὐτὴ καὶ ὁ ἀετὸς νὰ πετάξει πάλι ψηλά, πολὺ ψηλά, μέχρι τ᾽ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ…
β) Οἱ Ὀρθόδοξοι λαοί της ἀνατολῆς καὶ ἰδιαιτέρως τῆς Ἑλλάδος στόχος ἀγρίας πρωτοφανοῦς ἐπιθέσεως
Ὁ Ὀρθόδοξος λαὸς τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλὰ ἰδιατέρως τῆς Ἑλλάδος ἔγινε στόχος ἀγρίας πρωτοφανοῦς ἐπιθέσεως. Ἐχθροὶ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ὐλισταί, ἄπιστοι, ἄθεοι, ἀλλὰ καὶ αἱρετικοὶ παλαιότεροι καὶ νεώτεροι, ποικιλώνυμοι πτερωτοὶ δράκοντες τῆς Ἀποκαλύψεως, βαρεῖς λύκοι καλυπτόμενοι μὲ τὴν δορὰν τοῦ προβάτου ἔχουν ἐπιδράμει στὸν δυστυχισμένον μας λαόν. Οὐνῖται, Παπισταί, Ἐπισκοπιανοί, Πρεσβυτεριανοί, Πεντηκοστιανοί, Ἀντβεντισταὶ (Σαββατισταὶ), Χιλιασταὶ καὶ ὅλα τὰ εἴδη τῶν αἱρέσεων εὑρίσκονται καὶ δροῦν ἀνάμεσά μας.
Ἐκτὸς τῶν ἄλλων κακῶν, ἔχουμε τώρα τελευταῖα στὴν Ἑλλάδα ἕνα καινούργιο φροῦτο τὸν παπισμό.
γ) Θὰ δείτε στὴν Μητρόπολη Ἀθηνῶν τὴν ἐπίσημη ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου…, μπροστά-μπροστά, πρῶτον… σαν κόκορα, δίπλα στὸν πρωθυπουργό, καρδινάλιο… Θὰ μᾶς φέρουν καρδινάλιο.
(Αὐτὸ δυστυχῶς ἔγινε στὸν Μητροπολιτικό ναό τῶν Ἀθηνῶν, 45 χρόνια μετὰ τὸ κήρυγμα·στὴν δοξολογία στὶς 1.1.2017 καί στὴν συνέχεια στὶς 25.3.2017 και ἀπό τότε συνεχίζεται, μέχρι νὰ τὸν συνηθίσουμε).
Ὁ παπισμὸς εἶναι θηρίον τῆς Ἀποκαλύψεως, ναί…
Τί ἐστί παπισμός; Σύνολον αἰρέσεων. Καὶ φοβοῦμαι δυστυχῶς, ὅτι θὰ δοῦμε στὴ Μητρόπολη [τῶν Αθηνῶν], -ἐγώ δὲν πηγαίνω στὴ Μητρόπολη-, θὰ δείτε τὴν ἐπίσημη ἑορτή τῆς 25ης Μαρτίου, μπροστά-μπροστά, πρῶτον… σὰν κόκορα, μὲ τὰ φτερά του τὰ κολωτά, ἕναν καρδινάλιο νὰ στέκεται δίπλα στον πρωθυπουργό, δὲν ξέρω ποιός θὰ εἶναι τότε.
Ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα ἑτοιμάζουν νὰ μᾶς φέρουν καρδινάλιο, γιὰ νὰ φορέσουμε κουστούμι! Ἡ Ἑλλάς τοὺς μοιρίζει χωριατίλα καὶ θέλουν νὰ μᾶς φορέσουν Εὐρωπαϊκὸ κουστούμι!… Μά, χίλιες φορὲς μὲ φουστανέλα, χωριάτες, μὲ χωριάτικο κουστούμι καὶ Ἑλλάδα στὴν καρδιά… Θέλουν νὰ μᾶς ἀλλάξουν τὴν φορεσιά μας! Θέλουν νὰ μας φορέσουν τὸ κουστούμι ποὺ ὁνομάζεται ΕΟΚ. Νὰ γίνουμε Εὐρωπαῖοι! Νὰ μιλοῦμε ὅπως οἱ Εὐρωπαῖοι, νὰ ζοῦμε ὅπως οἱ Εὐρωπαῖοι, νὰ διώχνουμε τὶς γυναῖκες ὅπως οἱ Εὐρωπαῖοι, νὰ κάνουμε τὰ ὄργια τῶν Εὐρωπαίων! Ἐμεῖς ὅμως θέλουμε νὰ μείνουμε Ἕλληνες καὶ μόνον Ἕλληνες, Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
ε) Ὅπως πᾶμε, σὲ 50 χρόνια στὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ ὑπάρχουν Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι.
Ἀλλὰ ὅπως πᾶμε ἀδέλφια μου, παρ’ ὅλες τὶς διαμαρτυρίες τοῦ εὐσεβοῦς Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ δυστυχῶς, εἶναι ἀδιοργάνωτος καὶ γι’ αὐτό δὲν φταίει ὁ λαός, φταῖνε οἱ πνευματικοὶ ἡγέτες, ποὺ τὸν ἄφησαν ἀδιοργάνωτο, εἰς τρόπον ὧστε οἱ ἀρουραῖοι νὰ ροκανίζουν τὶς ρίζες τοῦ δένδρου τῆς Ὀρθοδοξίας… Ὅπως πηγαίνουμε, στὴν εὐλογημένη πατρίδα μας…σὲ 50 χρόνια καὶ λιγότερο, θὰ ὑπάρχουν ὅλων τῶν λογιῶν καρύδια, μόνο Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι δὲν θὰ ὑπάρχουν. Μάλιστα, αὐτοῦ θὰ καταντήσουμε, ἐὰν δὲν δημιουργήσουμε ἕνα ρεῦμα ἀντιστάσεως.

“Episkopos Episkopos”

25 Ιουλ. 2020

Σε αυτό το βίντεο ομιλεί ο φωτισμένος γέροντας Αυγουστίνος Καντιώτης, ο οποίος μας είχε προειδοποιήσει και για τον κορωναϊό και για την πείνα που έρχεται επειδή γίναμε άσωτοι και υπερήφανοι.

"ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ"

21 Ιουλ. 2020

«Λίγα είναι τα ψωμιά της ΕΟΚ», τότε την λέγανε ΕΟΚ την Ε.Ε. «Θα την διαλύσουν την ΕΟΚ». «Οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι είναι "ένας λαός" και συνεργάζονται μεταξύ τους». «Και σου λέει τι γίνεται εδώ; Ξανασηκώνει κεφάλι ο Χίτλερ»; «Και θα την διαλύσουν την ΕΟΚ»... «Στήνεται παγκόσμια δικτατορία! Θα σφραγίζουν τους ανθρώπους σαν τα ζώα»!... «Όταν θα ενώσουν όλες τις κάρτες σε μία κάρτα - ταυτότητα τότε να αντιδράσετε». Εξ άλλου αυτό θα επιτρέψει ο Θεός να προχωρήσει μετά τον Παγκόσμιο πόλεμο και μετά την αναλαμπή της Ορθοδοξίας... Τώρα είναι μια πρόβα που θα αποτύχει, όπως λέει ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος.

“Leo Imd”
(Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης)