19 Μαρ. 2020

Την τύχη της Βαβυλώνας θα έχει η Αμερική ...

- Τὴν τύχη τῆς Βαβυλώνας θὰ ἔχει ἡ Ἀμερικὴ.

- Τί προφητεύουν παλαιοὶ καὶ σύγχρονοι ἅγιοι γέροντες γιὰ τὶς ΗΠΑ! Πῶς καὶ πότε θὰ πληρώσει τὶς συνέπειες τῶν ἐγκληματικῶν πράξεών της ἡ Οὐάσιγκτον.

- «Ἀπειλήθηκε», «πιέστηκε» καὶ «ἐκβιάστηκε» ἡ θρησκευτικὴ ὀρθόδοξη ἡγεσία μας ἀπὸ τὶς ΗΠΑ;

- π. Ἰωάννης Καλαϊδῆς: «Πρῶτα θὰ γίνει κάτι ποὺ θὰ γονατίσει τὴν Ἀμερική. Θὰ πάψει νὰ εἶναι ὑπερδύναμη! Ὑπερδύναμη θὰ ἀναδειχθεῖ ἡ Ρωσία καὶ μετὰ θὰ συμβοῦν τὰ γεγονότα!» (2009)

- Γέροντας Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης: «Οἱ Ἀμερικανοὶ εἶναι φίδια δὲν ἀφήνουν τὸν κόσμο σὲ ἡσυχία, ἀλλὰ θὰ τὴν πληρώσουν ἄσχημα. Ζυγώνει ὁ καιρός. Ἡ Ἀμερικὴ θὰ γίνει …μερικὴ» (2013)

- Ἅγιος Ἀριστοκλῆς: «Ἡ Ἀμερικὴ θὰ ταΐσει ὅλο τὸν κόσμο καὶ στὸ τέλος θὰ καταστραφεῖ, θὰ πάψει νὰ εἶναι ὑπερδύναμη». (1916)

Πηγή: “ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ”, Τεύχος 217
https://www.youtube.com/watch?v=CW50Ctb7JCA&feature=youtu.be