Η Πλατυτέρα των Ουρανών

22 Ιαν. 2021

Τα σημεία των καιρών: Πότε θα συμβούν; Τα τρία εξάρια, Σφράγισμα 666, Προφητείες.
Γιατί οι Εβραίοι χρησιμοποιούν το 666; Οικονομικό σύστημα, παγκόσμια οικονομία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρυξέλλες.
© Όρος Αλατόμητον