20 Ιουν. 2022

Πως πρέπει ο Χριστιανός να ξεκινά την πνευματική μάχη το πρωί - Αρχιμανδρίτης Σάββας Αγιορείτης