3 Οκτ. 2021

Μαριονέτες Παγκοσμιοποίησης - Γέροντας Ιουστίνος Πίρβου

Απόσπασμα ομιλίας Αρχιμανδρίτου Αντωνίου Στυλιανάκη ... Από το κείμενο "Δεν θα κρατήσει πολύ αυτό που γίνεται σήμερα - Άγιος Ιουστίνος Πίρβου ο Ρουμάνος".

"Synaxaria"