21 Σεπ. 2021

Τα σημεία των καιρών | π. Παλαμάς, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Θεοτόκου Καλλίπετρας

Πολύς λόγος γίνεται στις μέρες μας περί των μελλόντων συμβαίνειν. Προφητείες γνωστών αλλά και ανωνύμων αγίων ανασύρονται από τα χειρόγραφα. Ακόμη και ημερομηνίες προσδιορίζονται. Ανώνυμοι γέροντες και γερόντισσες προφητεύουν τα μέλλοντα. Προφητείες αλλά και ψευδοπροφητείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεγάλη η σύγχυση. Αναλώνουμε όλο μας τον χρόνο ψάχνοντας διαβάζοντας και αγωνιώντας για το μέλλον που ανήκει στον Κύριο. Ποιό όμως το αποτέλεσμα; Σύγχυση, διαιρέσεις, έλλειψη πίστης και μετάνοιας. Ο Ιωνάς προφήτευσε και η προφητεία του είχε αποτέλεσμα στον λαό. Την μετάνοια των Νινευϊτών. Πολλοί στα βιβλικά χρόνια μελετούσαν τις προφητείες περί της απελευθερώσεως του Ισραήλ από την Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Ένας όμως, ο προφήτης Δανιήλ με την φώτιση του Κυρίου κατανόησε και ερμήνευσε τις προρρήσεις... Επομένως η αγιοπνευματική προφητεία μόνον από αγιασμένους ανθρώπους μπορεί να ερμηνευθεί όταν και όποτε θελήσει ο Θεός. Ωστόσο ο Θεός σε κάθε εποχή δίνει τα σημεία Του. Ποιός όμως έχει νουν Χριστού να διακρίνει τα σημεία των καιρών; Ο ίδιος ο Κύριος απευθυνόμενος στους Φαρισαίους και τους Σαδδουκαίους είπε: «Όταν βραδιάσει, λέτε, «Καλό καιρό θα έχουμε, διότι ο ουρανός είναι ξανθοκόκκινος». Και το πρωί λέτε, «Σήμερα θα έχουμε βροχή, διότι ο ουρανός είναι ξανθοκόκκινος και συννεφιασμένος». Υποκριταί, το μεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκετε διακρίνειν, τα δε σημεία των καιρών ου δύνασθε γνώναι;». Κατά τον ιερό Χρυσόστομο, οι Ιουδαίοι « το μέγιστον σφάλμα εσφάλησαν», ακριβώς επειδή δεν εξέταζαν τα σημεία των καιρών. Αν εξέταζαν τα σημεία των καιρών, δεν θα είχαν απορρίψει τον Ιησού Χριστό και δεν θα επρόκειτο να προσκυνήσουν στο μέλλον τον Αντίχριστο.