28 Ιουλ. 2021

π. Ιωάννης Δρογγίτης: Εμ-βολή πονηρά στο κατ’ εικόνα

Ο π. Ιωάννης Δρογγίτης απαντά σε ερωτήσεις του Ιουστίνου Καρνέϊρο που αφορούν την Θεολογία της Εκκλησίας σε σχέση με την υφιστάμενη επιδημία και τις αιτιάσεις του επιστημονισμού και του κοσμικού πνεύματος.

“Αρωγή Ι.Α.”