5 Ιουν. 2021

Έσχατα χρόνια, Σημεία των καιρών, Αντίχριστος, Δευτέρα Παρουσία | Γέροντας Σάββας Λαυριώτης

Aποσπάσματα ομιλίας σε σύναξη που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της Κρήτης.