6 Μαϊ. 2021

† Γέροντας Δωρόθεος: Το κάστρο του Χριστού που λέγεται Ελλάδα

"Θαρσείτω τοίνυν: εμπρός λοιπόν να έχετε θάρρος. Θαρσείτω λαός του Θεού, να έχετε θάρρος λαέ του Θεού. Γιατί Αυτός θα πολεμήσει τους εχθρούς, ως Παντοδύναμος, Αυτός θα πολεμήσει τους εχθρούς.
...Η Ελλάδα είναι μία πνευματική υπερδύναμη. Εμείς δεν έχουμε πυρηνικά όπλα, πυρηνικά όπλα είναι οι προσευχές μας. Εμείς ακόμα και σήμερα βγάζουμε Αγίους... Αυτή είναι η Ελλάδα.
Η μόνη χώρα που χτίζονται ακόμα Εκκλησίες του Χριστού, η μόνη χώρα που βγάζει ακόμα Αγίους, υπάρχουν και Άγιοι λαϊκοί που δεν φορούν ράσα, σαν και εσάς, ανάμεσά μας.
Και περιμένει, όλος ο κόσμος, εμείς να συνέλθουμε από τον λήθαργο που πέσαμε και να αντιδράσουμε, εμείς, η αγία Ελλάδα, η πνευματική υπερδύναμη που είναι η χώρα που ζούμε..."

Σειρά πατρικών νουθεσιών, εις μνήμην του αγαπημένου μας πατέρα Δωροθέου
Ιερό Ησυχαστήριον Αγίου Γεωργίου Αύρας Καλαμπάκας

“Άγιος Γεώργιος Αύρα Καλαμπάκας”