19 Απρ. 2021

Θα σου βάζει χημικά πράγματα μέσα σου και θα σου παραλύει τον νου - π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

Απόσπασμα από επίκαιρη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου:

... Την περίοδο των διωγμών αγαπητοί μου, ήταν βέβαια ένας βασανισμός του σώματος φρικώδης, όμως δεν υπήρχε επηρεασμός του νου και της ψυχής. Ενώ στα μαρτύρια των εσχάτων θα έχουμε επηρεασμό και της ψυχής και αι μέθοδοι θα είναι σατανικότερες.
Γιατί; Διότι θα σου βάζει χημικά πράγματα μέσα σου και θα σου παραλύει τον νου, την βούληση, θα σου παραμορφώνει το συναίσθημα και θα σου αποπροσανατολίζει τον νου.
Αυτά εδοκιμάστηκαν στην εποχή μας, είναι πασίγνωστα αυτά. Συνεπώς πώς θα μπορέσεις να ομολογήσεις Χριστόν και να μην προσκυνήσεις τον αντίχριστον;
Φοβερόν το μαρτύριον! Γι' αυτό είναι ανάγκη η φυγή ! Θα το πω άλλη μία φορά: ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ Η ΦΥΓΗ!
Διότι αυτό το μαρτύριο δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε, όχι να αντέξουμε, αλλά πως θα τεθούμε, ποια θα είναι η διάθεσή μας όταν μας βάλουν χημικά πράγματα μέσα μας.
Ένα άλλο στοιχείο είναι Η ΠΛΑΝΗ. Ο αρχαίος μάρτυς γνώριζε σαφώς τι είναι ο Χριστιανισμός και τι είναι η ειδωλολατρία. Ήξερε λοιπόν, εγώ είμαι Χριστιανός, απέναντί μου έχω να πολεμήσω την ειδωλολατρία. Στους τότε, εφ’ όσον εκκοσμικεύθηκε ο Χριστιανισμός, τα πράγματα είναι ασαφή. Η πίστις είναι ασαφής!
Και το σπουδαίον είναι ότι θα υπάρχει το “θαύμα”, ως δαιμονικό στοιχείο. “Θαύματα” θα κάνει ο αντίχριστος. Οι ειδωλολάτραι δεν έκαναν θαύματα.
Γενικά θα επικρατεί η πλάνη και θα είναι δυσδιάκριτη η αλήθεια για τους εκκοσμικευμένους Χριστιανούς. Γι' αυτό λέει ο Κύριος: "ἐγερθήσονται ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφήται καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι εί δυνατὸν ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ".

“Βίντεο Ορθοδοξίας”
“Ρωμαίϊκο Οδοιπορικό”