20 Φεβ. 2021

Η υγεία ως αγαθό - π. Στυλιανός Καρπαθίου (ψυχίατρος)

H Κίνηση Ορθοδόξων Πολιτών «Παρεμβολή» προσκαλεί τά μέλη καί τούς φίλους τῆς, ἀλλά καί κάθε Ὀρθόδοξο Χριστιανό, πού προβληματίζεται γιά ὅσα συμβαίνουν στίς μέρες μας, σε νέα πνευματική εὐκαιρία. Πρόκειται γιά ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Στυλιανοῦ Καρπαθίου, Θεολόγου-Ψυχιάτρου, Διδάκτορος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μέ θέμα «Ἡ ὑγεία ὡς ἀγαθό».
Ὁ ἐπικαιρικός χαρακτήρας τοῦ θέματος εἶναι προφανής, θεωροῦμε δέ ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά τεθεῖ τό ζήτημα τῆς ὑγείας στό πλαίσιο τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας, καθώς λόγω τοῦ πανικοῦ πού συντηροῦν τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης (ἀλλά καί κάποιων ἄστοχων -γιά νά τό ποῦμε ἐπιεικῶς- δηλώσεων ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν) εἶναι παραπάνω ἀπό ὁρατός ὁ κίνδυνος νά παγιωθεῖ ἡ ἄγνωστη γιά τό ὀρθόδοξο βίωμα ἀντίληψη ὅτι ἡ ὑγεία τοῦ σώματος, δηλ. ἡ ζωή ὡς βιολογικό -καί μόνο- γεγονός, εἶναι τό ὕψιστο ἀγαθό γιά τόν ἄνθρωπο.
Φλώρινα, 2021

“ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Κίνηση Ορθοδόξων Πολιτών Φλώρινας”