30 Νοε. 2020

Αφορισμένος όποιος μιλάει για μολυσμό από την Θεία Κοινωνία - Αρχιμανδρίτης Αντώνιος Στυλιανάκης

"Synaxaria"