26 Νοε. 2020

Διωγμός των Χριστιανών - Χειρότεροι του Μωάμεθ αυτοί που κυβερνούν. Θα κλείσουν τις Εκκλησίες ...

+ Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης:

- Θὰ σᾶς πῶ κάτι, γέρος ἄνθρωπος εἶμαι. Θὰ σᾶς λυπήσω. Ἐγὼ σήμερα αὔριο φεύγω μὲ τὸ ἐξπρές γιὰ τὴν αἰωνιότητα. Πιστεύω στὴν αἰωνιότητα, πιστεύω σὲ ἕναν ἄλλο κόσμο. Ἀλλοίμονο ἐὰν δὲν πίστευα, θὰ ἤμουν ὑποκριτής, ὁ μεγαλύτερος ὑποκριτής. Πιστεύω στὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Πιστεύω στὴν διδασκαλία του. Πιστεύω στὴν Ἁγιότητά του. Πιστεύω στὸ θάμβος!!! «Θάμβος ἦν κατιδεῖν», τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ θὰ σᾶς πῶ κάτι: Μιλῶ συνεχῶς περὶ Ἀλβανίας καὶ ταράσσω τὰ νεύρα μερικῶν ἀνθρώπων, ποὺ θέλουν νὰ γίνη ἡ Ἑλλάδα ὑπαρκτός σοσιαλισμός... ποὺ σημαίνει καθεστώς βίας. Θὰ ἀκούσετε ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο, -ἂς μὴν ἔρθη τέτοια ἡμέρα-, νὰ σβήση ὁ ἡλιος, παρά νὰ ἔρθη τέτοια κατηραμένη ἡμέρα στὸ Ἔθνος μας.
Θὰ ἀκοῦσετε στὸ ραδιόφωνο: Ἀπὸ αὔριο ἀπαγορεύεται ὁ ἐκκλησιασμός. Ἀπὸ αὔριο ἀπαγορεύονται νὰ κτυποῦν οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν. Ἀπὸ αὔριο ἀπαγορεύονται οἱ ἱερεῖς νὰ λειτουργοῦν. Τί θὰ γίνη, μπορεῖτε νὰ μὲ πῆτε;
Θ᾽ ἀδειάσουν οἱ ἐκκλησίες! Ναί, θ᾽ ἀδειάσουν, γιατί εἴμαστε ψευτοχριστιανοί. (Κάποιος ἀπὸ τὸ ἐκκλησιασμα ἐξέφρασε την ἀπορια καὶ ὁ Γέροντας τοῦ ἀπαντᾶ): Ναί τὸ λές ἐσύ, ποὺ εἶσαι γέρος, ἐγὼ ποὺ ξέρω τὴν κοινωνία καλά, σοῦ λέω ὅτι αὐτὸ θὰ συμβῆ, ὅπως ἄδειασαν στὸ Ἀργυρόκαστρο και στὰ Τίρανα καὶ παντοῦ καὶ ἔγιναν πλέον κρυπτοχριστιανοί. Ὅπως ὑπάρχουν στὸν Πόντο καὶ στὴ Μικρά Ἀσία ...

"Episkopos Episkopos"