25 Ιουλ. 2020

Επιτρέπεται να κοινωνούμε μόνο ανά 40 ημέρες: Κήρυγμα Αρχιμανδρίτη Σάββα Αγιορείτη (22.7.2020)

“Κύριος Ιησούς Χριστός”