5 Ιουλ. 2020

Η Σκέπη της Παναγίας το 1940 και πάντα - π. Θεόδωρος Ζήσης

Ο π. Θεόδωρος Ζήσης μιλάει για την σκέπη της Παναγίας το 1940 και πάντα. Η πνευματική κρίση, από τις αμαρτίες των Ελλήνων, έφεραν και την οικονομική κρίση. Η αμαρτία της βλασφημίας είναι μεγάλο ανασταλτικό της βοήθειας της Παναγίας. Η πνευματική ανόρθωση θα εξαλείψει τα τωρινά προβλήματα με την επέμβαση του Θεού, χωρίς να υπάρχει ανάγκη αναταραχής και βιαιοτήτων, όπως συμβαίνει με τους απίστους.

"Leo Imd"