4 Ιουλ. 2020

Θα γίνει επεισόδιο και δεν θα είναι διάρκειας ολίγων ωρών ή ολίγων ημερών ...

- Θα γίνει επεισόδιο και δεν θα είναι διάρκειας ολίγων ωρών ή ολίγων ημερών ... Θα είναι μεγαλύτερης διάρκειας, 15νθήμερης, και σκληρότερο με θύματα ένθεν και ένθεν. Αυτό λένε οι Γέροντες. Αυτό και οι Στρατηγοί μας. Οι Γέροντες προσεύχονται ώστε το επεισόδιο που θα γίνει ... να μην γίνει σε μεγάλη ένταση.
- Οι γέροντες λένε ότι, λόγω της αμφισβήτησης και των εκτρώσεων, ο Θεός επέτρεψε ο κορωναϊός να επιστρέψει σε έξαρση για χρονικό διάστημα 7 μηνών.