14 Ιουν. 2020

Η τελική επίθεση του διαβόλου στον π. Ιωάννη

Ο π. Ιωάννης - πρώην Ινδουϊστής - ομιλεί για την εγκατάλειψη της πλάνης του και την μεταστροφή του στην Ορθοδοξία.

"Gus Tsin"