7 Ιουν. 2020

Η σημερινή πρόκληση στην Ορθοδοξία: Καισαροπαπισμός και η κοινοτόμος θεώρηση του Ιερού Ναού

Συνέντευξη με τον π. Σάββα Αγιορείτη
Το τέταρτο μέρος της τετραμερούς συνέντευξης του π. Peter Heers με τον π. Σάββα Αγιορείτη - Η σημερινή πρόκληση στην Ορθοδοξία: Καισαροπαπισμός και η κοινοτόμος θεώρηση του Ιερού Ναού

"The Orthodox Ethos"