22 Μαϊ. 2020

Ο Χριστός παρατεινόμενος εις τους αιώνας ...

Αποσπάσματα από την ομιλία "Ανέβη ο Θεός εν αλλαλαγμώ, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος" του π. Ευαγγέλου Παπανικολάου.