21 Μαϊ. 2020

Μνήμη Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης - π. Αθανάσιος Μυτιληναίος

Ὁμιλία εἰς μνήμην τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί προφητεία γιά τά «φαρμακευτικά, ψυχολογικά καί ὑγειονομικά μαρτύρια» τῶν Χριστιανῶν τῶν ἐσχάτων χρόνων!

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός
Σέ συνέχεια τῶν ἄρθων:
Ἡ τεχνολογία, ὁ βιολογικός πόλεμος καί τά χημικά στά ἔσχατα! Προφητεία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου!
Α΄ Μέρος:http://aktines.blogspot.com/2020/05/blog-post_31.html
Β΄ Μέρος:http://aktines.blogspot.com/2020/05/blog-post_83.html,
ἐντόπισα καί ἄλλη προφητική ἀναφορά τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου σχετικά μέ τά διαφορετικά καί χειρότερα μαρτύρια τῶν ἐσχάτων χρόνων, σέ σχέση μέ αὐτά ὅλων τῶν προηγούμενων ἐποχῶν, πού θά ὑποστοῦν οἱ Χριστιανοί!
Ἡ προφητεία αὐτή ταιριάζει πάρα πολύ μέ τό κλίμα τῆς ἐποχῆς «κορωναϊοῦ» καί τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως πού ζοῦμε μέ τήν παγκόσμια καραντίνα, τά πολλά ψέματα καί τούς καταπιεστικούς νόμους τῶν ἡγετῶν ἐξ ἀφορμῆς αὐτῆς καί πού εἴτε θά ἀποτελέσει αὐτή τό τελικό στάδιο γιά τό σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου τῶν ἐσχάτων χρόνων, εἴτε ἀποτελεῖ προπαρασκευαστικό στάδιο τοῦ τελικοῦ σταδίου πού μᾶς περιμένει κάπου παρακάτω.
Δεδομένου τοῦ γεγονότος ὅτι μέ αὐτήν τήν ὑγειονομική κρίση ἐπιχειρεῖται ὅσο ποτέ ἄλλωτε ἡ ἠλεκτρονική παρακολούθηση, ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός μέ δυσάρεστα φημολογούμενα κι ἀναγγελόμενα ὅσον ἀφορᾶ τό περιεχόμενό του, ὅπως κβαντική κουκίδα, τσίπ κ.λπ., παράλληλα μέ ἄρση ἐλευθεριῶν καί συνταγματικῶν δικαιωμάτων καί κυρίως μέ τόν πλάγιο πλήν σαφῶς διωγμό τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Χριστιανῶν!
Στό παρακάτω βίντεο προσέξτε τό χρονικό σημεῖο ἀπό 3:23 καί μετά!
Ἀκοῦστε ὅμως ὅλη τήν ὁμιλία ἀπό τήν ἀρχή ἕως το τέλος (δέν εἶναι μεγάλη), διότι ἔχει ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον καί τά λεγόμενα μᾶς ἀφοροῦν ὅλους ἰδιαιτέρως!

"aktines.blogspot.com" - "Christianos777"