Η Πλατυτέρα των Ουρανών

26 Νοε. 2020

+ Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης:

- Θὰ σᾶς πῶ κάτι, γέρος ἄνθρωπος εἶμαι. Θὰ σᾶς λυπήσω. Ἐγὼ σήμερα αὔριο φεύγω μὲ τὸ ἐξπρές γιὰ τὴν αἰωνιότητα. Πιστεύω στὴν αἰωνιότητα, πιστεύω σὲ ἕναν ἄλλο κόσμο. Ἀλλοίμονο ἐὰν δὲν πίστευα, θὰ ἤμουν ὑποκριτής, ὁ μεγαλύτερος ὑποκριτής. Πιστεύω στὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό. Πιστεύω στὴν διδασκαλία του. Πιστεύω στὴν Ἁγιότητά του. Πιστεύω στὸ θάμβος!!! «Θάμβος ἦν κατιδεῖν», τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ θὰ σᾶς πῶ κάτι: Μιλῶ συνεχῶς περὶ Ἀλβανίας καὶ ταράσσω τὰ νεύρα μερικῶν ἀνθρώπων, ποὺ θέλουν νὰ γίνη ἡ Ἑλλάδα ὑπαρκτός σοσιαλισμός... ποὺ σημαίνει καθεστώς βίας. Θὰ ἀκούσετε ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο, -ἂς μὴν ἔρθη τέτοια ἡμέρα-, νὰ σβήση ὁ ἡλιος, παρά νὰ ἔρθη τέτοια κατηραμένη ἡμέρα στὸ Ἔθνος μας.
Θὰ ἀκοῦσετε στὸ ραδιόφωνο: Ἀπὸ αὔριο ἀπαγορεύεται ὁ ἐκκλησιασμός. Ἀπὸ αὔριο ἀπαγορεύονται νὰ κτυποῦν οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν. Ἀπὸ αὔριο ἀπαγορεύονται οἱ ἱερεῖς νὰ λειτουργοῦν. Τί θὰ γίνη, μπορεῖτε νὰ μὲ πῆτε;
Θ᾽ ἀδειάσουν οἱ ἐκκλησίες! Ναί, θ᾽ ἀδειάσουν, γιατί εἴμαστε ψευτοχριστιανοί. (Κάποιος ἀπὸ τὸ ἐκκλησιασμα ἐξέφρασε την ἀπορια καὶ ὁ Γέροντας τοῦ ἀπαντᾶ): Ναί τὸ λές ἐσύ, ποὺ εἶσαι γέρος, ἐγὼ ποὺ ξέρω τὴν κοινωνία καλά, σοῦ λέω ὅτι αὐτὸ θὰ συμβῆ, ὅπως ἄδειασαν στὸ Ἀργυρόκαστρο και στὰ Τίρανα καὶ παντοῦ καὶ ἔγιναν πλέον κρυπτοχριστιανοί. Ὅπως ὑπάρχουν στὸν Πόντο καὶ στὴ Μικρά Ἀσία ...

"Episkopos Episkopos"

26 Νοε. 2020

Ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος απαντά στο ερώτημα: Πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε στην περίπτωση διωγμού κατά της Εκκλησίας;

ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος εκ μικράς ηλικίας έδειξε τας απαρχάς της Ιερατικής του κλίσεως μαζί με άλλας κλίσεις προς την τέχνην και την επιστήμην της συγχρόνου τεχνολογίας. Τελικώς υπερίσχυσεν η προς τον Θεόν αφιέρωσις. Το 1960, όταν εξελέγη Μητροπολίτης Λαρίσης ο εφημέριος της ενορίας του πατήρ Ιάκωβος Σχίζας, τον ηκολούθησεν εις την Λάρισαν και υπ’ αυτού εκάρη Μοναχός, ακολούθως δε ιερεύς. Έτσι, μίαν δεκαετίαν ηργάσθη ως βοηθός ιεροκήρυκος εις την Λάρισαν, διαπρέψας εις τον κηρυττόμενον Ευαγγελικόν λόγον και την πνευματικήν καθοδήγησιν του λαού του θεού.
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Από το 1970 απεσύρθη εις την Ιεράν Μονήν της μετανοίας του, χωρίς να παύση το κηρυκτικόν έργον του εν Λαρίση και Θεσσαλία. Αποτέλεσμα αυτής της εργώδους προσπαθείας του ήτο η προσέλκυσις νέων ευσεβών εις τον Μοναχισμόν και την ιερωσύνην και την δημιουργίαν αδελφότητος, η οποία διέλαμψε με το ήθος και την πίστιν της κατά τον ακολουθήσαντα χρόνον μέχρι της σήμερον. Ο πατήρ Αθανάσιος ηναλώθη εις το έργον της στηρίξεως της χριστιανικής οικογενείας, την χειραγώγησιν της νεότητος, την ανάπτυξιν Εκκλησιαστικής συνειδήσεως εις τον λαόν και μορφώσεως αυτού δια της προσφοράς πλουσίου του Θείου λόγου. Αυτήν την στιγμήν κυκλοφορούν δύο χιλιάδες ομιλίαι του με ερμηνείαν βιβλίων της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και των Πατέρων της Εκκλησίας. Χρονικώς υπερβαίνουν τα 35 έτη αναπτύξεως τα εν λόγω ιερά κείμενα.
Αυτό εξηγεί και την μεγάλην αγάπην του λαού του Θεού προς τον πνευματικόν του πατέρα Αθανάσιον. Λαόν, ο οποίος εξεχύθη εις τας πλαγιάς του Κισσάβου και τον περίβολον της Ιεράς Μονής Κομνηνείου, δια να κυκλώση το ιερόν σκήνωμά του, να το κατασπαστή και του αντιπροσφέρη τα δάκρυα της χαρμολύπης του, προς τον ευεργέτην του και ικέτην προς τον Θεόν υπέρ της σωτηρίας του. Πάτερ Αθανάσιε, φρούρει άνωθεν τον πιστόν λαόν και εύχου υπέρ αυτού αγωνιζομένου.

“Όρος Αλατόμητον”

24 Νοε. 2020

Ο πειρασμός, δηλαδή ο διάβολος προσπαθεί να μας βάλει τρικλοποδιές για να χάνουμε τον δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία της ψυχής μας. Το σχέδιό του είναι το πως θα μας διαλύσει. Είναι μια μάχη που δίνει ο άνθρωπος αιώνες τώρα, από τότε που βρισκόταν στον Παράδεισο. Οι τρικλοποδιές αυτές βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Οι λογισμοί του διαβόλου, πέτυχαν να βγάλουν τον Αδάμ και την Εύα έξω από τον παράδεισο. Με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα ο άνθρωπος να προσπαθεί καθημερινά να βρει τον δρόμο του. Ο διάβολος διέλυσε ολόκληρο Παράδεισο με τους λογισμούς. Αυτό το παιχνίδι του διαβόλου που παίζει στο κεφάλι μας με τους λογισμούς είναι πολύ ισχυρό και ξέρει να το παίζει πολύ καλά. Είναι ισχυρό, διότι ο διάβολος έχει πολύ μεγάλη πείρα, γι’ αυτό τον αποκαλούμε και πειρασμό. Οι λογισμοί είναι καταστροφικοί για τον άνθρωπο, τον οδηγούν σε λάθος δρόμο και σε λάθος αποφάσεις. Γι’ αυτό δεν χρειάζεται να δίνουμε καμμία σημασία και καμμία σοβαρότητα στους λογισμούς του διαβόλου. Δεν χρειάζεται να αφήνουμε το μυαλό μας να παίζει με τους λογισμούς. Χρειάζεται να κατανοήσουμε, ότι χωρίς πνευματικό οδηγό είτε έχουμε οικογένεια, είτε ζούμε μόνοι μας, είτε ζούμε σε μοναστήρι, δύσκολα θα μπορέσουμε να βρούμε τον σωστό δρόμο, διότι ο διάβολος χρησιμοποιεί πάρα πολλές παγίδες και πάρα πολλές μηχανές που χρειάζεται εμπειρία για το πως θα ενεργήσουμε σε κάθε περίπτωση. Χωρίς καθοδήγηση από πνευματικό που να γνωρίζει τον δρόμο για την Βασιλεία των Ουρανών, είμαστε «χαμένοι στο διάστημα». Και χρειάζεται να ψάξουμε να βρούμε τον οδηγό – πνευματικό που να γνωρίζει τον δρόμο που θα μας οδηγήσει στη σωτηρία της ψυχής μας.

“Geron Nektarios”

22 Νοε. 2020

Ο Γέροντας Εφραίμ στην Αμερική ίδρυσε 19 μοναστήρια, 17 στις ΗΠΑ και 2 στον Καναδά, ανδρικά και γυναικεία, τα οποία υπάγονται στην Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής και Καναδά. Τα μοναστήρια αυτά βρίσκονται: Δύο στη Φλόριντα, δύο στο Τέξας, δύο στο Σικάγο, δύο στη νότια Καρολίνα, ένα στη Νέα Υόρκη, ένα στην Ουάσιγκτον, ένα στην Πενσυλβανία, ένα στην Καλιφόρνια, ένα στο Ιλινόϊς, ένα στο Μίτσιγκαν, ένα στο Μόντρεαλ και ένα στο Τορόντο. Έχει ιδρύσει επίσης ένα γηροκομείο.

22 Νοε. 2020

π. Ευάγγελος Παπανικολάου, ιεραπόστολος στο Καμερούν και ιατρός Ειδικός Παθολόγος: Ομιλία για την Θεία κοινωνία. Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να καταλάβουν το Ορθόδοξο πνεύμα ...

"Gus Tsin"