Η Πλατυτέρα των Ουρανών

17 Ιουλ. 2020

17 Ιουλίου: Η Αγία Μαρίνα, το σφυρί και ο δαίμονας. Η Αγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Κλαυδίου (270 μ.Χ.) και καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας. Ο πατέρας της ήταν ιερέας των ειδώλων. Όταν η Αγία Μαρίνα ήταν δώδεκα (12) ετών η μητέρα της πέθανε.
Η Αγία Μαρίνα γνωρίζει τον Χριστό, βαπτίζεται χριστιανή και σε ηλικία δεκαπέντε (15) ετών ομολογούσε για την δόξα του Χριστού, μιλούσε για την πίστη και την αγάπη της στον Χριστό.
Ο έπαρχος της Ασίας, Ολύμβριος, συνάντησε την Αγία Μαρίνα και σαγηνεύτηκε από την ομορφιά της και ζήτησε από τους υπηρέτες του να του την φέρουν μπροστά του για να την νυμφευθεί. Όταν ζήτησε να μάθει το όνομά της, τότε με παρρησία η νεαρή κοπέλα είπε: Ονομάζομαι Μαρίνα, είμαι κόρη ελεύθερων γονέων, αλλά είμαι δούλη του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού. Ο έπαρχος διέταξε αμέσως να φυλακιστεί και την άλλη ημέρα την υπέβαλαν σε φρικτά μαρτύρια.
Η Αγία Μαρίνα φυλακίστηκε για δεύτερη φορά, όπου μέσα στη φυλακή προσευχόταν στον Θεό και ζητούσε να μην την εγκαταλείψει στην δοκιμασία της και την ομολογία της Πίστεως. Ο έπαρχος όμως την πίεσε εκ νέου να αρνηθεί τον Χριστό, την πίεσε να λυπηθεί τα νιάτα της και την ομορφιά της και να θυσιάσει στα είδωλα. Όμως η Αγία Μαρίνα με την δύναμη του Χριστού αρνείται και πάλι στις πιέσεις του έπαρχου και ομολογεί με πίστη και θάρρος την αγάπη της για τον Ιησού Χριστό. Προτιμά να πεθάνει παρά να αρνηθεί τον Χριστό.
Η Αγία Μαρίνα ξαναμπαίνει εκ νέου στη φυλακή όπου γίνεται ένας ισχυρός σεισμός και της εμφανίζεται ένας πολύ μεγάλος δράκος, ο οποίος ήταν μεταμορφωμένος ο διάβολος και από τα μάτια του, το στόμα του και τα ρουθούνια του έβγαζε φλόγες. Η Αγία Μαρίνα ενδυναμωμένη με την Χάρη του Θεού, τον σταύρωσε και μετατράπηκε σε ένα μεγάλο, μαύρο, άσχημο σκύλο και αρπάζοντας ένα σφυρί άρχισε να χτυπά στο κεφάλι τον δαίμονα, μέχρις ότου ο σκύλος απεβίωσε.
Ένα φως λαμπρό εμφανίστηκε στο κελλί της στη φυλακή που ερχόταν από έναν σταυρό και ήρθε τότε ένα περιστέρι και την ενδυνάμωσε λέγοντάς της ότι ήρθε η ώρα να μαρτυρήσει για τον Ιησού Χριστό και θα οδηγηθεί κοντά στον θρόνο του Θεού.
Η Αγία Μαρίνα οδηγήθηκε σε νέα μαρτύρια, αλλά όταν είδε ο έπαρχος ότι δεν πέθαινε, έδωσε εντολή να την αποκεφαλίσουν. Όμως ο δήμιος πίστεψε και ομολόγησε στον Χριστό και αρνήθηκε να πειράξει την Αγία, αλλά με προτροπή της Αγίας την αποκεφάλισε με τρεμάμενα τα χέρια.
Μέχρι την άλωση της Βασιλεύουσας από τους Σταυροφόρους (1204), τα λείψανα της Αγίας Μαρίνας τιμώνταν στην Κωνσταντινούπολη.
Πλέον σε διαφόρους ναούς και Ιερές Μονές υπάρχουν τα λείψανά της που θαυματουργούν. Κάθε χρόνο η μνήμη της Αγίας Μαρίνας τιμάται 17 Ιουλίου.

Στηρίξτε το διαδικτυακό κανάλι του Γέροντος Νεκταρίου με την ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή σας στον σύνδεσμο: https://bit.ly/2LgqqdN

16 Ιουλ. 2020

* Η Προσευχή Αγίας Μαρίνας πριν τον αποκεφαλισμό της *

Άναρχε, αθάνατε άχρονε, ακατάληπτε και ανεξιχνίαστε Κύριε, Θεέ των όλων και Δημιουργέ πάσης Κτίσεως, προνοητά και Σωτήρ όλων, όπου εις Σε ελπίζουσι, ευχαριστώ Σοι, όπου με έφερες εις την ώραν ταύτην και ήγγισα εις τον στέφανον της δικαιοσύνης Σου.
Υμνώ και ευλογώ την αναρίθμητον ευσπλαχνίαν και φιλανθρωπίαν Σου, όπου ηθέλησας να με συντάξης με τους εκλεκτούς δούλους Σου. Επίβλεψον και τώρα επ’ εμέ την ταπεινήν, Δέσποτα Θεέ, Κύριε του ελέους, Παντοκράτωρ και παντοδύναμε, επάκουσον της προσευχής μου και πλήρωσόν μου τα αιτήματα εις έπαινον.
Και τιμήν και δόξαν του υπεραγίου και προσκυνητού Σου ονόματος, χάρισαι την άφεσιν των αμαρτιών όλων εκείνων, όπου θέλουν οικοδομήσει Εκκλησίαν εις το όνομα της δούλης Σου, να λειτουργούν εις αυτήν προσευχόμενοι, ή γράφουσι το μαρτύριον της αθλήσέως μου, και το αναγινώσκουσι μετά πίστεως, μνημονεύοντες το όνομα της δούλης σου, και καρποφορούσιτο κατά δύναμιν όλων αυτών, λέγω όσοι θεραπεύουσι το οικητήριον του σώματός μου, όπου εμαρτύρησα δι’ αγάπην Σου, συγχώρησον τας αμαρτίας κατά το μέτρον της πίστεως αυτών και μη εγγίση χείρ κολαστήριος, ούτε πείνα, ουδέ θανατικόν ή άλλη βλάβη ψυχής ή σώματος.

"miteriko.blogspot.com" - Video: "ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online"

5 Ιουλ. 2020

"Κυριακή Πανασέτη - Μικρό μου σχολείο Channel"

Κυριακή Πανασέτη: Φέρνω από το παρελθόν στο παρόν, αυτή την σπάνια ομιλία του Γέροντα Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτη, που βρήκα στο προσωπικό μου αρχείο ανασκαλεύοντας το παρελθόν. Η ομιλία αυτή έγινε σε κάποιο Συμπόσιο στη Θεσσαλονίκη στις 29.11.1993.