Η Πλατυτέρα των Ουρανών

27 Δεκ. 2021

«Πρῶτος Διακόνων ἀναδειχθείς, πρῶτος τοῦ Δεσπότου, ἐχρημάτισας μιμητής...». Ο Άγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυς, αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα πίστεως στην Εκκλησία μας. Από τους πρώτους διακόνους της Εκκλησίας των Αποστόλων, κήρυξε το Ευαγγέλιο και έζησε κοντά στον Θεό, υπηρετώντας τους πιστούς της πρώτης αυτής Εκκλησίας.
Ο Στέφανος είχε πάντα μέσα του τον λόγο του Κυρίου και ακόμα και την ύστατη στιγμή του μαρτυρίου του, όπως και ο Κύριος, παρακάλεσε να συγχωρηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι τον ίδιο υπέβαλαν σε θάνατο δια λιθοβολισμού. Πράγματι ο Άγιος Στέφανος, με το έργο του και την πίστη του αποτέλεσε «ἀστέρα φαεινόν» για την πρώτη Εκκλησία και την Εκκλησία γενικότερα.
Με τον π. Μεθόδιο Κρητικό, ηγούμενο της Ι.Μ. Αναστάντος Χριστού Πειραιώς.

"Απαρχή"

16 Δεκ. 2021

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος ομιλεί για τον ιερομάρτυρα Φιλούμενο και τον δίδυμο αδελφό του πατέρα Ελπίδιο Νεοσκητιώτη. Περιγράφει τη ζωή τους από την παιδική τους ηλικία, μέχρι την εν Χριστώ κοίμησή τους. Του μεν Φιλουμένου διά του μαρτυρίου, του δε Ελπιδίου διά της μοναχικής αφιερώσεως. Και των δύο αδελφών η ζωή ήταν αγία και αφανής.

"Όρος Αλατόμητον"

23 Οκτ. 2021

The Truth of Our Faith by Elder Cleopa of Romania: Available this October from Uncut Mountain Press
www.uncutmountainpress.com

The Orthodox Ethos