24 Ιουν. 2022

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης: Θα ακούμε τους επισκόπους που δεν θα πάρουν την ταυτότητα!

"Άγιος Πατροκοσμάς ο Αιτωλός"