11 Ιουν. 2021

Γέρ. Ιουστίνος Πίρβου: «Οι διανούμενοί μας, κάνουν εύκολα πίσω...» (Το σατανικό έργο του συστήματος)

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ • Ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος