30 Ιαν. 2021

Έρχονται ημέραι φοβεραί, κατά τας οποίας όσοι πιστεύουν εις τον Κύριο ... θα φεύγουν εις τας ερήμους

Έρχονται ημέραι φοβεραί, κατά τας οποίας ... όσοι πιστεύουν εις τον Κύριο, δεν θα εκκλησιάζονται σε μεγάλους Ναούς με χρυσοστόλιστους Αρχιερείς, αλλά θα φεύγουν μακριά εις τας ερήμους και εις τα σπήλαια για να λατρεύσουν τον Κύριο!
- Έναρξη της ομιλίας (31.1.1966) του μακαριστού Μητροπολίτη Αυγουστίνου Καντιώτη, με θέμα: “Οι Τρείς Ιεράρχες ως Αγωνιστές”.

"Episkopos Episkopos"