5 Ιουλ. 2020

"Εν καινότητι πολιτεύεσθε": Σπάνια ομιλία του Γέροντα Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτη

"Κυριακή Πανασέτη - Μικρό μου σχολείο Channel"

Κυριακή Πανασέτη: Φέρνω από το παρελθόν στο παρόν, αυτή την σπάνια ομιλία του Γέροντα Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτη, που βρήκα στο προσωπικό μου αρχείο ανασκαλεύοντας το παρελθόν. Η ομιλία αυτή έγινε σε κάποιο Συμπόσιο στη Θεσσαλονίκη στις 29.11.1993.