25 Ιουν. 2020

«Έξω οι κόρακες από την Κιβωτό» : Εγερτήριο σάλπισμα Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου (759 - 826 μ.Χ.)

«Η εντολή του Κυρίου μας είναι να μην σιωπούμε τον καιρό που η πίστη μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Ώστε, όταν είναι για την πίστη ο λόγος, δεν μπορείς να πεις: - ''Ποιός είμαι εγώ; Ένας απλός ιερέας, άρχοντας, στρατιώτης, γεωργός, φτωχός. Δεν μου πέφτει λόγος και φροντίδα για αυτό το ζήτημα''. Αλλοίμονο, οι λίθοι θα κράξουν και εσύ θα μείνεις σιωπηλός και αφρόντις; ...»

"ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ • Υπέρ πίστεως & πατρίδος"